งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุด ในโลกโดยเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หลายล้าน เครื่องจากทั่วโลกเข้าด้วยกัน จนเรียกได้ว่า “ เครือข่ายไร้พรมแดน ” เป็นแหล่งรวมข้อมูลมหาศาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุด ในโลกโดยเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หลายล้าน เครื่องจากทั่วโลกเข้าด้วยกัน จนเรียกได้ว่า “ เครือข่ายไร้พรมแดน ” เป็นแหล่งรวมข้อมูลมหาศาล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุด ในโลกโดยเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หลายล้าน เครื่องจากทั่วโลกเข้าด้วยกัน จนเรียกได้ว่า “ เครือข่ายไร้พรมแดน ” เป็นแหล่งรวมข้อมูลมหาศาล ไม่มีผู้ใดเป็น เจ้าของข้อมูลเหล่านั้น คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันนั่นแหละคือ เจ้าของข้อมูล อินเตอร์ เน็ต ISP ผู้ใช้

3 เครือข่ายอินเตอร์เน็ตทั่วโลกเชื่อมต่อกันโดย หน่วยงานที่เรียกว่า ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต ( ISP ย่อมาจาก Internet Service Provider ) เป็นเจ้าของและ ผู้ดูแลระบบ แต่ไม่ใช่เจ้าของอินเตอร์เน็ต ทำหน้าที่เปิดบริการให้ผู้ใช้ทั่วไปเชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์เข้ากับเครือข่ายของตนเพื่อต่อ เข้ากับอินเตอร์เน็ตอีกที โดยเก็บค่าบริการเป็นทอด ๆ ISP

4 ผ่านระบบโทรศัพท์พื้นฐาน โดยมี โมเด็ม (Modem) ทำหน้าที่ แปลงสัญญาณคอมพิวเตอร์ (Digital) คอมพิวเตอร์ผู้ใช้ โมเด็มผู้ใช้ สายโทรศัพท์คอมพิวเตอร์ ISP โมเด็ม ISP อินเตอร์เน็ต ผ่านสายโทรศัพท์ และโมเด็ม (ADSL) หรืออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (Hispeed Internet ) ผ่านสายโทรศัพท์ และโมเด็ม (ISDN) ผ่านเช่าความเร็วสูง (Leased Line) แบบไร้สาย ต้องมีโมเด็มแบบไร้สาย (Wireless Modem) หรือโทรศัพท์มือถือ แบบไร้สาย สาธารณะ (Hotspot) อยู่ตามศูนย์การค้า และแหล่งชุมชน

5 บริการ www (world wide web) ข้อมูลบน www อยู่ในรูป เอกสารอิเลคทรอนิกส์ ที่เรียกดูบนจอคอมพิวเตอร์ โดย โปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) สามารถแสดงผลได้ทั้ง ภาพ เสียง วิดีโอ และมัลติมีเดีย แต่ละหน้าจะมีการเชื่อมโยง (Link) อีเมล์ (E-mail) หรือจดหมายอิเลคทรอนิกส์ เป็นบริการ สื่อสารบนอินเตอร์เน็ต คือการส่งข้อความหรือข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของ เราไปยังผู้รับที่ระบุ IM (Instant Messaging) เป็นการรับ - ส่งข้อความถึงกันแบบ ทันทีทันใด ทั้งภาพ เสียง อีเมล์ หรือไฟล์ข้อมูลอื่น ๆ รวมถึงการสนทนาโต้ตอบแบบ เห็นภาพและเสียงด้วย เช่น MSN Messenger Yahoo Messenger หรือ ICQ

6 โทรศัพท์ผ่าน อินเตอร์เน็ต การประชุม ผ่าน อินเตอร์เน็ต การดาวโหลด ไฟล์ข้อมูล โปรแกรม หนัง เพลง โลโก้ ริง โทน ฯลฯ ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกม ผ่าน อินเตอร์เน็ต

7 บนอินเตอร์เน็ต มีกติกาเป็นมาตรฐานเดียวกัน เรียกว่า โปรโตคอล (Protocol) TCP/IP กับ IP address เป็นกติกาหลักในการรับส่งข้อมูล ข่าวสารผ่านอินเตอร์เน็ตข้อมูลทุกรูปแบบจะต้องผ่านการ แปลงให้อยู่ในมาตรฐานนี้ก่อนจึงจะรับส่งได้กติกานี้จะ กำหนดวิธีขั้นตอนการรับส่งข้อมูลและการตรวจสอบความ ถูกต้องอย่างรัดกุม การเรียกชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบนี้ ทางเทคนิค เรียนกว่า “ ที่อยู่ ” หรือ Ip Address เป็นตัวเลข 4 ชุด ตั้งแต่ 0 -255 คั่นด้วยจุด เช่น 192.168.1.202 จะทำให้ชื่อเครื่อง คอมพิวเตอร์ นับพันล้านเครื่อง ไม่ซ้ำกัน โดเมนเนม (Domain name) เนื่องจากระบบ นั้น จำยากจึงได้คิดระบบโดเมนเนมโดยใช้ต่ออักษร ภาษาอังกฤษคั่นด้วยจุด เช่น www.nongkipit.ac.thwww.nongkipit.ac.th โดเมนเนม (Domain name) เนื่องจากระบบ นั้น จำยากจึงได้คิดระบบโดเมนเนมโดยใช้ต่ออักษร ภาษาอังกฤษคั่นด้วยจุด เช่น www.nongkipit.ac.thwww.nongkipit.ac.th IP address

8 DNS และ DNS Server เนื่องจากมีคอมพิวเตอร์ ติดต่อกับอินเตอร์เน็ตอยู่ 2 ระบบจึงต้องมีกลไก แปลงชื่อ เรียกว่า Domain name system เข้ามาช่วย โดย ISP จะมีเครื่องคอมพิวเตอร์เฉพาะ คอยเก็บข้อมูลชื่อโดเมน และ IP address เครื่องนี้เรียกว่า DNS Server www.provision.co.th www.sanook.com203.107.136.5 www.kapook.com202.152.121.26 www.hunsa.com208.187.124.3 www.nongkipit.ac.th192.168.1.01 ฐานข้อมูลชื่อ โดเมนเนม DNS server 202.143.221.64

9

10 http://www.provision.co.th/book/new/catalog.htm ชื่อ โปรโตคอ ล ชื่อ โดเมน ชื่อไดเร็คทอรี่ และชื่อ ไฟล์ในเครื่อง โปรโตคอล http ชื่อเครื่อง คอมพิวเตอร์ www ชื่อองค์กร provision ประเภท บริษัท co=company ประเทศไทย th ไดเร็คทอรี่ book/new ชื่อไฟล์ และ นามสกุล

11

12

13


ดาวน์โหลด ppt เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุด ในโลกโดยเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หลายล้าน เครื่องจากทั่วโลกเข้าด้วยกัน จนเรียกได้ว่า “ เครือข่ายไร้พรมแดน ” เป็นแหล่งรวมข้อมูลมหาศาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google