งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คู่มือการเรียกรายงาน สินทรัพย์. 1. เลือก รายงาน – เรียกรายงาน Online 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คู่มือการเรียกรายงาน สินทรัพย์. 1. เลือก รายงาน – เรียกรายงาน Online 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คู่มือการเรียกรายงาน สินทรัพย์

2 1. เลือก รายงาน – เรียกรายงาน Online 1

3 1 1. เลือกระบบสินทรัพย์ถาวร

4 1 1. เลือกรายงานยอดสินทรัพย์ คงเหลือ

5 1 2 3 1. ฟิลด์ รหัสศูนย์ต้นทุนระบุศูนย์ต้นทุน 2. ฟิลด์ วันที่รายงาน ระบุเดือนที่ ต้องการเรียกรายงาน 3. คลิก เรียกดูรายงาน

6 แสดงรายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือของหน่วย แยกตามหมวดสินทรัพย์

7

8 1 1. เลือกรายงานค่าเสื่อมราคาที่ผ่าน รายการ

9 1. ฟิลด์ เลขที่สินทรัพย์หลักระบุรหัส สินทรัพย์ 12 หลัก 2. ฟิลด์ รหัสศูนย์ต้นทุน ระบุศูนย์ต้นทุน 3. คลิก เรียกดูรายงาน 1 2 3

10 รายงานค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์รายตัว ตาม งวดที่ผ่านมา

11

12 1 1. เลือกรายงานยอดสินทรัพย์ คงเหลือ

13 1. ฟิลด์ หมวดสินทรัพย์ระบุหมวดสินทรัพย 8 หลัก 2. ฟิลด์ รหัสศูนย์ต้นทุน ระบุศูนย์ต้นทุน 3. คลิก เรียกดูรายงาน 1 2 3

14 แสดงรายงานสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ผ่านรายการ ล้างบัญชีพักสินทรัพย์


ดาวน์โหลด ppt คู่มือการเรียกรายงาน สินทรัพย์. 1. เลือก รายงาน – เรียกรายงาน Online 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google