งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คู่มือการเรียกรายงานสินทรัพย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คู่มือการเรียกรายงานสินทรัพย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คู่มือการเรียกรายงานสินทรัพย์
รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ 1

2 1. เลือก รายงาน – เรียกรายงาน Online

3 1. เลือกระบบสินทรัพย์ถาวร

4 1. เลือกรายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

5 1 2 3 ฟิลด์ รหัสศูนย์ต้นทุน ระบุ ศูนย์ต้นทุน ฟิลด์ วันที่รายงาน ระบุ เดือนที่ต้องการเรียกรายงาน คลิก เรียกดูรายงาน

6 แสดงรายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือของหน่วย แยกตามหมวดสินทรัพย์

7 รายงานค่าเสื่อมราคาที่ผ่านรายการ

8 1. เลือกรายงานค่าเสื่อมราคาที่ผ่านรายการ

9 1 2 3 ฟิลด์ เลขที่สินทรัพย์หลัก ระบุ รหัสสินทรัพย์ 12 หลัก ฟิลด์ รหัสศูนย์ต้นทุน ระบุ ศูนย์ต้นทุน คลิก เรียกดูรายงาน

10 รายงานค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์รายตัว ตามงวดที่ผ่านมา

11 รายงานสินทรัพย์ที่ยังไม่ผ่านรายการ

12 1. เลือกรายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

13 1 2 3 ฟิลด์ หมวดสินทรัพย์ ระบุ หมวดสินทรัพย 8 หลัก ฟิลด์ รหัสศูนย์ต้นทุน ระบุ ศูนย์ต้นทุน คลิก เรียกดูรายงาน

14 แสดงรายงานสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ผ่านรายการล้างบัญชีพักสินทรัพย์


ดาวน์โหลด ppt คู่มือการเรียกรายงานสินทรัพย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google