งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ซอฟต์แวร์ที่น่าสนใจ. โดย นางสาวจรรยา สาลี นางสาวจรรยา สาลี รหัสนิสิต 50102010210 รหัสนิสิต 50102010210 คณะวิทยาศาสตร์ เอกเคมี คณะวิทยาศาสตร์ เอกเคมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ซอฟต์แวร์ที่น่าสนใจ. โดย นางสาวจรรยา สาลี นางสาวจรรยา สาลี รหัสนิสิต 50102010210 รหัสนิสิต 50102010210 คณะวิทยาศาสตร์ เอกเคมี คณะวิทยาศาสตร์ เอกเคมี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ซอฟต์แวร์ที่น่าสนใจ

2 โดย นางสาวจรรยา สาลี นางสาวจรรยา สาลี รหัสนิสิต 50102010210 รหัสนิสิต 50102010210 คณะวิทยาศาสตร์ เอกเคมี คณะวิทยาศาสตร์ เอกเคมี

3 MICROSOFT EXCEL แนะนำ MICROSOFT EXCEL โปรแกรมสำหรับงานคำนวณประเภทสเปรดชีด (Spreadsheet) หรือกระดาษทดอิเล็กทรอนิกส์ ในปัจจุบัน คงจะไม่มีโปรแกรมใด มี ความสามารถโดดเด่นเทียบเท่า โปรแกรมใน ตระกูลบริษัทไมโครซอฟต์ (Microsoft Co.,Ltd.) ที่ใช้ชื่อทางการค้าว่า "Microsoft Excel" ซึ่งปัจจุบันได้พัฒนามาเป็นรุ่น (Version) 2003 ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในชื่อ โปรแกรม "Microsoft Excel 2003"

4 โปรแกรมลักษณะกระดาษทดอิเล็กทรอนิกส์ เป็นโปรแกรมที่ช่วยในด้านการคำนวณ โดย อาศัยตารางการคำนวณในลักษณะที่เป็นช่องๆ ที่เรียกว่า " เซลล์ - Cell" คล้ายๆ กับการคำนวณ ผ่านกระดาษทำการ 6 ช่อง 8 ช่อง นอกจากนี้ ยังสามารถนำ Excel มาประยุกต์ใช้ กับงานอื่นๆ ได้ เช่น การวิเคราะห์ต้นทุน งาน ฐานข้อมูล หรืองานโปรแกรมมิ่งเกี่ยวกับตัวเลข เป็นต้น

5 ความสามารถของโปรแกรม เหมาะกับงานคำนวณประเภทต่างๆ เช่น เลข ทั่วๆไป, ค่าทางสถิติ, เลขตรีโกณฯ, ค่าทางการเงิน, คำนวณเกี่ยวกับวันที่ ระบบคำสั่งเป็นมาตรฐานเดียวกับโปรแกรมอื่นใน ตระกูลเดียวกัน ทำให้สามารถเรียนรู้โปรแกรมอื่นๆ ได้ โดยอ้างอิงกับโปรแกรม Microsoft Excel ชุดนี้ หรือ ผู้ใช้ที่ศึกษาโปรแกรมอื่นมาแล้ว ก็สามารถใช้งาน โปรแกรม Microsoft Excel ได้สะดวก ระบบคำสั่งมีหลากหลายให้เลือกใช้งาน ทั้งแบบ เมนูคำสั่ง, ปุ่มลัด, ไอคอนในแถบเครื่องมือ (Toolbars), เมนูจากการ Click เมาส์ขวา การ Click ขวา จะเรียกเมนูคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับ ลักษณะงานให้โดยอัตโนมัติ

6 ระบบเมนูคำสั่งมีให้เลือกทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ จัดการกับข้อมูลภาษาไทยได้ถูกต้องการ หลักพจนานุกรมไทยสามารถเติมข้อมูลลำดับ ได้โดย อัตโนมัติ (Auto Fill) ช่วยสร้างสูตรคำนวณได้ง่าย และ รวดเร็วดั่งเนรมิต ด้วยความสามารถ Function Wizard ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาจดจำ รูปแบบการใช้สูตรคำนวณแบบต่าง ๆ สร้างกราฟ และแก้ไข - ปรับปรุงได้อย่างรวดเร็ว ด้วย Chart Wizard ทำให้สามารถเนรมิตกราฟได้หลากหลายรูปแบบ เช่น กราฟเส้น, กราฟแท่ง, กราฟวงกลม, กราฟพื้นที่ ทั้งใน ลักษณะภาพ 2 มิติ และภาพ 3 มิติ

7

8 จัดการข้อมูลสำหรับงาน ฐานข้อมูลได้อย่างยอด เยี่ยม ด้วยความสามารถ ที่เกือบเทียบเท่า โปรแกรมจัดการ ฐานข้อมูลเฉพาะงาน เช่น เรียงข้อมูล, ค้นหา ข้อมูล, ทำรายงาน สรุปผลแบบต่างๆ

9 ลักษณะจอภาพการทำงาน

10 พื้นที่ทำงาน (Sheet) พื้นที่ทำงานของ Microsoft Excel เรียกว่า Worksheet หรือ Sheet โดยใน 1 Sheet จะ ประกอบด้วยบรรทัดในแนวตั้งและบรรทัดใน แนวนอน ซึ่งมีการเรียกชื่อเฉพาะ ดังนี้ บรรทัดในแนวตั้ง เรียกว่า คอลัมน์ (Column) มี 256 คอลัมน์ บรรทัดในแนวนอน เรียกว่า แถว (Row) มี 65,536 แถว

11 เซลล์ (Cell) การทำงานใน Microsoft Excel จะกระทำ ณ จุดตัดกัน ของแถวและคอลัมน์ โดยข้อมูล 1 รายการ หรือข้อมูล 1 ข้อมูล จะพิมพ์ ณ ตำแหน่งที่เป็นจุดตัดกันนี้เสมอ และเรียกจุดตัดกันของแถว และคอลัมน์ในชีตว่า " เซลล์ (Cell)" การใช้งานเซลล์ในซีต จะอาศัยชื่อเรียกที่เกิดจาก การผสมกันของชื่อเรียกคอลัมน์ ตามด้วยชื่อเรียกแถว โดยชื่อเรียกคอลัมน์ จะเป็นด้วยตัวอักษร A - Z, AA - AZ, BA - BZ, CA - CZ,..., IA - IV ในขณะที่ชื่อเรียก แถวจะเป็นตัวเลข ดังนั้นชื่อเรียกเซลล์ จะอยู่ใน ลักษณะของ ชื่อเซลล์ =

12 ตัวอย่างการเรียก เซลล์ ทำงานกับเซลล์ในแถวที่ 10 คอลัมน์ J เรียกว่า J10 ทำงานกับเซลล์ในแถวที่ 250 คอลัมน์ CZ เรียกว่า CZ250

13 โดยปรากฏหน้าต่างถามตำแหน่ง ดังนี้

14 การกำหนดช่วงข้อมูล (RANGE) การกำหนดช่วง ข้อมูล หมายถึง การ เลือกข้อมูลหลาย ๆ เซลล์ที่สนใจ เพื่อ ทำงานใดงานหนึ่งพร้อม ๆ กัน เช่น เลือกข้อมูลใน เซลล์ A2 ถึงเซลล์ C5 เพื่อลบทิ้งในครั้งเดียว

15 กรณีที่ใช้เมาส์ Mouse Pointer ชี้ ณ ตำแหน่งเซลล์เริ่มต้น กดปุ่ม ซ้ายของเมาส์ค้างไว้ แล้วลากเมาส์ จะปรากฎแถบสีดำ คลุมข้อมูล ได้ขนาดที่ต้องการให้ปล่อยเมาส์ กรณีใช้แป้นพิมพ์ 1. Cell Pointer อยู่ในเซลล์เริ่มต้น 2. กดปุ่ม ค้างไว้ แล้วกดปุ่มลูกศร ตามทิศทางที่ ต้องการ จะปรากฎแถบสีดำคลุมข้อมูล 3. ได้ขนาดที่ต้องการให้ปล่อยปุ่มบนแป้นพิมพ์

16 การกำหนดช่วงข้อมูล ทั้ง Sheet ใช้เมาส์ Click ที่ Selection Button ของ Sheet

17 การกำหนดช่วงข้อมูล ทั้งแถว ใช้เมาส์ Click ( หรือ Drag) ที่ตัวเลขกำกับ แถว

18 หรือ นำเมาส์ไปคลิกในแถวที่ต้องการเลือก กดปุ่ม

19 การกำหนดช่วงข้อมูล ทั้งคอลัมน์ ใช้เมาส์ Click ( หรือ Drag) ที่ตัวอักษรกำกับ คอลัมน์

20 หรือ นำเมาส์คลิกในเซลล์ใดๆ ของคอลัมน์ที่ ต้องการเลือก กดปุ่ม

21 ประโยชน์ของซอฟต์แวร์ 1. สามารถจัดทำลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่สามารถ ดาวน์โหลดหรือให้คำแนะนำการเลือกซื้อ ซอฟต์แวร์ได 2. นำเสนอผลงานที่ได้สร้างจากซอฟต์แวร์นั้น หรือนำเสนอภาพประกอบที่เกี่ยวข้องอื่น ๆอิสระ ตามรูปแบบที่เราทำการออกแบบไว้ได้

22 ประเภทของซอฟต์แวร์ เป็นซอฟต์แวร์ประเภท Freeware โดยที่เรา Download ไปแล้วไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะมี Microsoft รับประกันคุณภาพ

23 Link http://www.thaigoodview.com/library/teach ershow/lopburi/phisamai_s/excel/sec01p01 1.html http://www.thaigoodview.com/library/teach ershow/lopburi/phisamai_s/excel/sec01p01 1.html http://www.thaigoodview.com/library/teach ershow/lopburi/phisamai_s/excel/sec01p01 1.html http://www.thaigoodview.com/library/teach ershow/lopburi/phisamai_s/excel/sec01p01 1.html


ดาวน์โหลด ppt ซอฟต์แวร์ที่น่าสนใจ. โดย นางสาวจรรยา สาลี นางสาวจรรยา สาลี รหัสนิสิต 50102010210 รหัสนิสิต 50102010210 คณะวิทยาศาสตร์ เอกเคมี คณะวิทยาศาสตร์ เอกเคมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google