งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ซอฟต์แวร์ที่น่าสนใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ซอฟต์แวร์ที่น่าสนใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ซอฟต์แวร์ที่น่าสนใจ

2 คณะวิทยาศาสตร์ เอกเคมี
โดย นางสาวจรรยา สาลี รหัสนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ เอกเคมี

3 MICROSOFT EXCEL แนะนำ MICROSOFT EXCEL
โปรแกรมสำหรับงานคำนวณประเภทสเปรดชีด (Spreadsheet) หรือกระดาษทดอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบัน คงจะไม่มีโปรแกรมใด มีความสามารถโดดเด่นเทียบเท่า โปรแกรมในตระกูลบริษัทไมโครซอฟต์ (Microsoft Co.,Ltd.) ที่ใช้ชื่อทางการค้าว่า "Microsoft Excel" ซึ่งปัจจุบันได้พัฒนามาเป็นรุ่น (Version) 2003 ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในชื่อโปรแกรม "Microsoft Excel 2003"

4 โปรแกรมลักษณะกระดาษทดอิเล็กทรอนิกส์ เป็นโปรแกรมที่ช่วยในด้านการคำนวณ โดยอาศัยตารางการคำนวณในลักษณะที่เป็นช่องๆ ที่เรียกว่า "เซลล์ - Cell" คล้ายๆ กับการคำนวณผ่านกระดาษทำการ 6 ช่อง 8 ช่อง นอกจากนี้ ยังสามารถนำ Excel มาประยุกต์ใช้กับงานอื่นๆ ได้ เช่น การวิเคราะห์ต้นทุน งานฐานข้อมูล หรืองานโปรแกรมมิ่งเกี่ยวกับตัวเลข เป็นต้น

5 ความสามารถของโปรแกรม
เหมาะกับงานคำนวณประเภทต่างๆ เช่น เลขทั่วๆไป,ค่าทางสถิติ, เลขตรีโกณฯ,ค่าทางการเงิน,คำนวณเกี่ยวกับวันที่ ระบบคำสั่งเป็นมาตรฐานเดียวกับโปรแกรมอื่นในตระกูลเดียวกัน ทำให้สามารถเรียนรู้โปรแกรมอื่นๆ ได้โดยอ้างอิงกับโปรแกรม Microsoft Excel ชุดนี้ หรือผู้ใช้ที่ศึกษาโปรแกรมอื่นมาแล้ว ก็สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ได้สะดวก ระบบคำสั่งมีหลากหลายให้เลือกใช้งาน ทั้งแบบเมนูคำสั่ง, ปุ่มลัด, ไอคอนในแถบเครื่องมือ (Toolbars), เมนูจากการ Click เมาส์ขวา การ Click ขวา จะเรียกเมนูคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานให้โดยอัตโนมัติ

6 ระบบเมนูคำสั่งมีให้เลือกทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จัดการกับข้อมูลภาษาไทยได้ถูกต้องการหลักพจนานุกรมไทยสามารถเติมข้อมูลลำดับ ได้โดยอัตโนมัติ (Auto Fill) ช่วยสร้างสูตรคำนวณได้ง่าย และรวดเร็วดั่งเนรมิต ด้วยความสามารถ Function Wizard ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาจดจำ รูปแบบการใช้สูตรคำนวณแบบต่าง ๆ สร้างกราฟ และแก้ไข-ปรับปรุงได้อย่างรวดเร็ว ด้วย Chart Wizard ทำให้สามารถเนรมิตกราฟได้หลากหลายรูปแบบ เช่น กราฟเส้น, กราฟแท่ง, กราฟวงกลม, กราฟพื้นที่ ทั้งในลักษณะภาพ 2 มิติ และภาพ 3 มิติ

7

8 จัดการข้อมูลสำหรับงานฐานข้อมูลได้ อย่างยอดเยี่ยม ด้วยความสามารถที่ เกือบเทียบเท่าโปรแกรมจัดการ ฐานข้อมูลเฉพาะงาน เช่น เรียงข้อมูล, ค้นหาข้อมูล, ทำรายงานสรุปผลแบบ ต่างๆ

9 ลักษณะจอภาพการทำงาน

10 พื้นที่ทำงาน (Sheet) พื้นที่ทำงานของ Microsoft Excel เรียกว่า Worksheet หรือ Sheet โดยใน 1 Sheet จะประกอบด้วยบรรทัดในแนวตั้งและบรรทัดในแนวนอน ซึ่งมีการเรียกชื่อเฉพาะ ดังนี้ บรรทัดในแนวตั้ง เรียกว่า คอลัมน์ (Column) มี 256 คอลัมน์ บรรทัดในแนวนอน เรียกว่า แถว (Row) มี 65,536 แถว

11 เซลล์ (Cell) การทำงานใน Microsoft Excel จะกระทำ ณ จุดตัดกันของแถวและคอลัมน์ โดยข้อมูล 1 รายการ หรือข้อมูล 1 ข้อมูล จะพิมพ์ ณ ตำแหน่งที่เป็นจุดตัดกันนี้เสมอ และเรียกจุดตัดกันของแถว และคอลัมน์ในชีตว่า "เซลล์ (Cell)" การใช้งานเซลล์ในซีต จะอาศัยชื่อเรียกที่เกิดจากการผสมกันของชื่อเรียกคอลัมน์ ตามด้วยชื่อเรียกแถว โดยชื่อเรียกคอลัมน์ จะเป็นด้วยตัวอักษร A - Z, AA - AZ, BA - BZ, CA - CZ, ... , IA - IV ในขณะที่ชื่อเรียกแถวจะเป็นตัวเลข ดังนั้นชื่อเรียกเซลล์ จะอยู่ในลักษณะของ ชื่อเซลล์ = <ชื่อคอลัมน์><ตัวเลขแถว>

12 ตัวอย่างการเรียกเซลล์
ทำงานกับเซลล์ในแถวที่ 10 คอลัมน์ J เรียกว่า J10 ทำงานกับเซลล์ในแถวที่ 250 คอลัมน์ CZ เรียกว่า CZ250

13 โดยปรากฏหน้าต่างถามตำแหน่ง ดังนี้

14 การกำหนดช่วงข้อมูล (RANGE)
การกำหนดช่วงข้อมูล หมายถึง การเลือกข้อมูลหลาย ๆ เซลล์ที่สนใจ เพื่อทำงานใดงานหนึ่งพร้อม ๆ กัน เช่น เลือกข้อมูลในเซลล์ A2 ถึงเซลล์ C5 เพื่อลบทิ้งในครั้งเดียว

15 กรณีที่ใช้เมาส์ Mouse Pointer ชี้ ณ ตำแหน่งเซลล์เริ่มต้น กดปุ่มซ้ายของเมาส์ค้างไว้ แล้วลากเมาส์ จะปรากฎแถบสีดำคลุมข้อมูล ได้ขนาดที่ต้องการให้ปล่อยเมาส์ กรณีใช้แป้นพิมพ์ 1. Cell Pointer อยู่ในเซลล์เริ่มต้น 2. กดปุ่ม ค้างไว้ แล้วกดปุ่มลูกศร ตามทิศทางที่ต้องการ จะปรากฎแถบสีดำคลุมข้อมูล 3.ได้ขนาดที่ต้องการให้ปล่อยปุ่มบนแป้นพิมพ์

16 การกำหนดช่วงข้อมูลทั้ง Sheet
ใช้เมาส์ Click ที่ Selection Button ของ Sheet

17 การกำหนดช่วงข้อมูลทั้งแถว
ใช้เมาส์ Click (หรือ Drag) ที่ตัวเลขกำกับแถว

18 หรือ นำเมาส์ไปคลิกในแถวที่ต้องการเลือก กดปุ่ม <Shift><Spacebar>

19 การกำหนดช่วงข้อมูลทั้งคอลัมน์
ใช้เมาส์ Click (หรือ Drag) ที่ตัวอักษรกำกับคอลัมน์

20 หรือ นำเมาส์คลิกในเซลล์ใดๆ ของคอลัมน์ที่ต้องการเลือก กดปุ่ม <Ctrl><Spacebar>

21 ประโยชน์ของซอฟต์แวร์
1.สามารถจัดทำลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่สามารถดาวน์โหลดหรือให้คำแนะนำการเลือกซื้อซอฟต์แวร์ได 2.นำเสนอผลงานที่ได้สร้างจากซอฟต์แวร์นั้นหรือนำเสนอภาพประกอบที่เกี่ยวข้องอื่น ๆอิสระตามรูปแบบที่เราทำการออกแบบไว้ได้

22 ประเภทของซอฟต์แวร์ เป็นซอฟต์แวร์ประเภท Freeware โดยที่เรา Download ไปแล้วไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆทั้งสิ้น เพราะมี Microsoft รับประกันคุณภาพ

23 Link


ดาวน์โหลด ppt ซอฟต์แวร์ที่น่าสนใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google