งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์ความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์ความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนใต้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์ความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

2 ความเป็นมา เหตุร้ายรายวันในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เริ่มตั้งแต่เหตุการณ์ปล้นปืนครั้งใหญ่ จากกองพันพัฒนาที่ 4 ค่ายกรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ (ค่ายปิเหล็ง) อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 4 ม.ค เหตุการณ์ปล้นปืนในครั้งนั้น จึงกลายเป็นปฐมบทแห่งความรุนแรงในดินแดนด้ามขวาน มาจนถึงปัจจุบัน สำนักทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

3 จากเหตุการณ์ความไม่สงบ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
ปัญหาและอุปสรรค จากเหตุการณ์ความไม่สงบ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ สำนักทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

4 ภาพถ่ายความเสียหาย

5 สถานการณ์ความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

6 ภาพความเสียหายจากการมุ่งหวังต่อสินทรัพย์

7 ภาพความเสียหายจากการมุ่งหวังต่อสินทรัพย์

8 ภาพความเสียหายที่กระทบจากการมุ่งทำร้าย/ทำลาย
เป้าหมายอื่นๆ โดยใช้ถนนของ ทช. เป็นที่ก่อเหตุ สาย ปน 2010 แยก ทล. 42 – บ.บาซาเอ อ.โคกโพธิ์, หนองจิก, ยะรัง จ.ปัตตานี

9 ภาพความเสียหายที่กระทบจากการมุ่งทำร้าย/ทำลาย
เป้าหมายอื่นๆ โดยใช้ถนนของ ทช. เป็นที่ก่อเหตุ ปน.4004 แยกทล.4075 –บ้านคอกวัว อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี

10 ภาพความเสียหายที่กระทบจากการมุ่งทำร้าย/ทำลาย
เป้าหมายอื่นๆ โดยใช้ถนนของ ทช. เป็นที่ก่อเหตุ สาย ยล.3003 แยก ทล บ.ลำใหม่ อ. เมือง จ. ยะลา

11 ภาพความเสียหายที่กระทบจากการมุ่งทำร้าย/ทำลาย
เป้าหมายอื่นๆ โดยใช้ถนนของ ทช. เป็นที่ก่อเหตุ สาย ยล.3008 แยก ทล. 410 – บ.สะเอ๊ะ อ.กรงปินัง จ. ยะลา

12 ภาพความเสียหายที่กระทบจากการมุ่งทำร้าย/ทำลาย
เป้าหมายอื่นๆ โดยใช้ถนนของ ทช. เป็นที่ก่อเหตุ สาย ยล.3015 แยก ทล. 410 – บ.คอราแม อ.กรงปินัง จ. ยะลา

13 ภาพความเสียหายที่กระทบจากการมุ่งทำร้าย/ทำลาย
เป้าหมายอื่นๆ โดยใช้ถนนของ ทช. เป็นที่ก่อเหตุ สาย นธ.2021 แยก ทล. 42 – บ.คลอแระ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

14 ภาพความเสียหายที่กระทบจากการมุ่งทำร้าย/ทำลาย
เป้าหมายอื่นๆ โดยใช้ถนนของ ทช. เป็นที่ก่อเหตุ สาย นธ.4028 แยก ทล – บ.พิธาน อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

15 กลยุทธ์ในการปฏิบัติงานซ่อม (ฉุกเฉิน)
เมื่อทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทางหลวงชนบท ก็ประสานไปยังนายอำเภอ นายก อบต. และอส.ทช. เพื่อทราบสายทาง และช่วง กม. ติดตั้งอุปกรณ์เตือนความปลอดภัย/ถนนชำรุด พร้อมประเมินความเสียหายและวัสดุอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการแก้ไขถนนให้สามารถใช้งานได้ในเบื้องต้นและฟื้นฟูกลับสู่สภาพปกติ ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหารเพื่อจะได้เข้าดำเนินการแก้ไข หลังจากคืนพื้นที่จากเจ้าหน้าที่ จัดเตรียมวัสดุ เครื่องจักร เข้าดำเนินการโดยเร่งด่วน เพื่อแก้ไข้ปัญหาการจราจรต่อไป

16 ภาพการแก้ไขให้สาธารณูปโภคที่เสียหาย ใช้การได้ในเบื้องต้น
สาย ยล.3015 แยก ทล.410 – บ้านคอราแม อ.กรงปินัง,ยะหา จ.ยะลา ก่อนดำเนินการ ขณะดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ

17 ภาพการแก้ไขให้สาธารณูปโภคที่เสียหาย ใช้การได้ในเบื้องต้น
สาย ปน 2007 แยก ทล. 42 – บ้านยะรัง อ.หนองจิก,ยะรัง จ.ปัตตานี ก่อนดำเนินการ ขณะดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ

18 ภาพการแก้ไขให้สาธารณูปโภคที่เสียหาย ใช้การได้ในเบื้องต้น
สาย ปน 2010 แยก ทล. 42 – บ.บาซาเอ อ.โคกโพธิ์, หนองจิก, ยะรัง จ.ปัตตานี ก่อนดำเนินการ ขณะดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ

19 ภาพการแก้ไขให้สาธารณูปโภคที่เสียหาย ใช้การได้ในเบื้องต้น
สาย ปน 3057 แยก ทล. 410 – บ้านสำเภา อ.ยะรัง ,ปะนาเระ จ.ปัตตานี ก่อนดำเนินการ ขณะดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ

20 ภาพการแก้ไขให้สาธารณูปโภคที่เสียหาย ใช้การได้ในเบื้องต้น
ปน.3002 แยกทล บ้านลาเกาะ อ.ยะรัง,มายอ จ.ปัตตานี ก่อนดำเนินการ ขณะดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ

21 ภาพการแก้ไขให้สาธารณูปโภคที่เสียหาย ใช้การได้ในเบื้องต้น
ปน.4004 แยกทล.4075 –บ้านคอกวัว อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี ก่อนดำเนินการ ขณะดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ

22 ภาพการแก้ไขให้สาธารณูปโภคที่เสียหาย ใช้การได้ในเบื้องต้น
ปน.2023 แยกทล.42-บ้านลาเกาะ อ.ยะหริ่ง,มายอ จ.ปัตตานี ก่อนดำเนินการ ขณะดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ

23 ภาพการแก้ไขให้สาธารณูปโภคที่เสียหาย ใช้การได้ในเบื้องต้น
ปน.2026 แยกทล.42-บ้านเจาะกะพ้อ อ.สายบุรี,กะพ้อ จ.ปัตตานี ก่อนดำเนินการ ขณะดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ

24 ภาพการแก้ไขให้สาธารณูปโภคที่เสียหาย ใช้การได้ในเบื้องต้น
ปน.3054 แยกทล.410-บ้านแลแว๊ะ อ.ยะรัง,ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี ก่อนดำเนินการ ขณะดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ

25 ภาพการแก้ไขให้สาธารณูปโภคที่เสียหาย ใช้การได้ในเบื้องต้น
นธ.4028 แยก ทล บ.พิธาน อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ก่อนดำเนินการ ขณะดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ

26 กลยุทธ์ในการปฏิบัติงานบำรุงปกติ
ประสานเครือข่ายในพื้นที่ เข้าต้นสาย – ออกปลายสาย (เข้าทาง – ออกทาง) ทำงานในแต่ละสายทางต่อเนื่องกันไม่เกิน 3 วัน ต้อง สับเปลี่ยนเส้นทางการดำเนินงาน ปรับแผนการทำงานตามสถานการณ์ สร้างนวัตกรรม เพื่อลดการใช้แรงงานและลดระยะเวลาในการดำเนินงาน

27 ถนนทางหลวงชนบทที่ผ่านพื้นที่/หมู่บ้าน
ตามแผนเอาชนะการจัดตั้งเขตอำนาจรัฐซ้อน หน่วย จำนวน สายทาง ระยะทางรวม รวมระยะทาง (กม.) สาย หมู่บ้าน ทชจ.ปัตตานี 35 12 30 ศบช.สายบุรี 23 7 22 89.268 ทชจ.ยะลา 25 8 87.477 ทชจ.นราธิวาส 36 17 38 รวม 119 1, 44 102 สำนักทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)

28 ที่เกิดบนถนนทางหลวงชนบทในปี 2556-ปัจจุบัน
สรุปเหตุการณ์ ที่เกิดบนถนนทางหลวงชนบทในปี 2556-ปัจจุบัน หน่วย จำนวน สายทางที่เกิดเหตุ ความเสียหายต่อบุคลากร มูลค่าความเสียหาย ทชจ.ปัตตานี 8 ทำลายขวัญกำลังใจ 930,000 ศบช.สายบุรี 245,000 ทชจ.ยะลา 4 250,000 ทชจ.นราธิวาส 185,000 รวม 24 1,610,000

29 เจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
ปกติประจำวัน ขณะเดินทาง ขณะปฏิบัติงาน ที่ต้องเดินทางมาทำงาน ที่พักในบ้านพักสำนักงาน ชุดซ่อมบำรุงทาง ควบคุมการก่อสร้าง

30 การจัดสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่ ไฟฟ้าส่องสว่างในสำนักงาน
หน่วย ไฟฟ้าส่องสว่างในสำนักงาน รปภ.ในหน่วยงาน บ้านพักเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ ป้องกันตัว มี ปริมาณ ทชจ.ปัตตานี พอ ไม่พอ ขอเพิ่ม ศบช.สายบุรี ทชจ.ยะลา ทชจ.นราธิวาส สำนักทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)

31 สนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายความมั่นคง
ภาพถ่ายการตัดแต่งต้นไม้แนวเขตทาง สนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายความมั่นคง

32 ภาพถ่ายทัศนียภาพสองข้างทางถนนทางหลวงชนบท ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
ภาพถ่ายทัศนียภาพสองข้างทางถนนทางหลวงชนบท ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

33 ภาพถ่ายทัศนียภาพสองข้างทางถนนทางหลวงชนบท ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
ภาพถ่ายทัศนียภาพสองข้างทางถนนทางหลวงชนบท ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

34 ภาพถ่ายทัศนียภาพสองข้างทางถนนทางหลวงชนบท ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
ภาพถ่ายทัศนียภาพสองข้างทางถนนทางหลวงชนบท ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

35 ภาพถ่ายทัศนียภาพสองข้างทางถนนทางหลวงชนบท ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
ภาพถ่ายทัศนียภาพสองข้างทางถนนทางหลวงชนบท ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

36 ภาพถ่ายทัศนียภาพสองข้างทางถนนทางหลวงชนบท ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
ภาพถ่ายทัศนียภาพสองข้างทางถนนทางหลวงชนบท ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

37 ขอบคุณครับ กระทรวงคมนาคม สำนักทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) กรมทางหลวงชนบท


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์ความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google