งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO สำนักทางหลวงชนบทที่ 12 ( สงขลา ) กรมทางหลวงชนบท กระทรวง คมนาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO สำนักทางหลวงชนบทที่ 12 ( สงขลา ) กรมทางหลวงชนบท กระทรวง คมนาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 LOGO สำนักทางหลวงชนบทที่ 12 ( สงขลา ) กรมทางหลวงชนบท กระทรวง คมนาคม

3 LOGO สำนักทางหลวงชนบทที่ 12 ( สงขลา ) กรมทางหลวงชนบท กระทรวง คมนาคม

4 ความเสียหาย ภาพถ่ายความเสียหาย

5

6 ภาพความเสียหายจากการมุ่งหวังต่อสินทรัพย์

7

8 ภาพความเสียหายที่กระทบจากการมุ่งทำร้าย/ทำลาย เป้าหมายอื่นๆ โดยใช้ถนนของ ทช. เป็นที่ก่อเหตุ สาย ปน 2010 แยก ทล. 42 – บ.บาซาเอ อ.โคกโพธิ์, หนองจิก, ยะรัง จ.ปัตตานี สาย ปน 2010 แยก ทล. 42 – บ.บาซาเอ อ.โคกโพธิ์, หนองจิก, ยะรัง จ.ปัตตานี

9 ภาพความเสียหายที่กระทบจากการมุ่งทำร้าย/ทำลาย เป้าหมายอื่นๆ โดยใช้ถนนของ ทช. เป็นที่ก่อเหตุ

10 สาย ยล.3003 แยก ทล. 409 - บ.ลำใหม่ อ. เมือง จ. ยะลา ภาพความเสียหายที่กระทบจากการมุ่งทำร้าย/ทำลาย เป้าหมายอื่นๆ โดยใช้ถนนของ ทช. เป็นที่ก่อเหตุ

11 สาย ยล.3008 แยก ทล. 410 – บ.สะเอ๊ะ อ.กรงปินัง จ. ยะลา ภาพความเสียหายที่กระทบจากการมุ่งทำร้าย/ทำลาย เป้าหมายอื่นๆ โดยใช้ถนนของ ทช. เป็นที่ก่อเหตุ

12 สาย ยล.3015 แยก ทล. 410 – บ.คอราแม อ.กรงปินัง จ. ยะลา ภาพความเสียหายที่กระทบจากการมุ่งทำร้าย/ทำลาย เป้าหมายอื่นๆ โดยใช้ถนนของ ทช. เป็นที่ก่อเหตุ

13 สาย นธ.2021 แยก ทล. 42 – บ.คลอแระ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ภาพความเสียหายที่กระทบจากการมุ่งทำร้าย/ทำลาย เป้าหมายอื่นๆ โดยใช้ถนนของ ทช. เป็นที่ก่อเหตุ

14 สาย นธ.4028 แยก ทล. 4107 – บ.พิธาน อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ภาพความเสียหายที่กระทบจากการมุ่งทำร้าย/ทำลาย เป้าหมายอื่นๆ โดยใช้ถนนของ ทช. เป็นที่ก่อเหตุ

15  เมื่อทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทางหลวงชนบท ก็ ประสานไปยังนายอำเภอ นายก อบต. และอส.ทช. เพื่อทราบสายทาง และช่วง กม.  ติดตั้งอุปกรณ์เตือนความปลอดภัย/ถนนชำรุด พร้อม ประเมินความเสียหายและวัสดุอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ใน การแก้ไขถนนให้สามารถใช้งานได้ในเบื้องต้นและ ฟื้นฟูกลับสู่สภาพปกติ  ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหารเพื่อจะได้เข้า ดำเนินการแก้ไข หลังจากคืนพื้นที่จากเจ้าหน้าที่  จัดเตรียมวัสดุ เครื่องจักร เข้าดำเนินการโดยเร่งด่วน เพื่อแก้ไข้ปัญหาการจราจรต่อไป

16 ภาพการแก้ไขให้สาธารณูปโภคที่เสียหาย ใช้การได้ในเบื้องต้น ก่อนดำเนินการขณะดำเนินการดำเนินการแล้วเสร็จ

17 ภาพการแก้ไขให้สาธารณูปโภคที่เสียหาย ใช้การได้ในเบื้องต้น ก่อนดำเนินการขณะดำเนินการดำเนินการแล้วเสร็จ สาย ปน 2007 แยก ทล. 42 – บ้านยะรัง อ.หนองจิก,ยะรัง จ.ปัตตานี สาย ปน 2007 แยก ทล. 42 – บ้านยะรัง อ.หนองจิก,ยะรัง จ.ปัตตานี

18 ภาพการแก้ไขให้สาธารณูปโภคที่เสียหาย ใช้การได้ในเบื้องต้น ก่อนดำเนินการขณะดำเนินการดำเนินการแล้วเสร็จ สาย ปน 2010 แยก ทล. 42 – บ.บาซาเอ อ.โคกโพธิ์, หนองจิก, ยะรัง จ.ปัตตานี สาย ปน 2010 แยก ทล. 42 – บ.บาซาเอ อ.โคกโพธิ์, หนองจิก, ยะรัง จ.ปัตตานี

19 ภาพการแก้ไขให้สาธารณูปโภคที่เสียหาย ใช้การได้ในเบื้องต้น ก่อนดำเนินการขณะดำเนินการดำเนินการแล้วเสร็จ สาย ปน 3057 แยก ทล. 410 – บ้านสำเภา อ.ยะรัง,ปะนาเระ จ.ปัตตานี สาย ปน 3057 แยก ทล. 410 – บ้านสำเภา อ.ยะรัง,ปะนาเระ จ.ปัตตานี

20 ภาพการแก้ไขให้สาธารณูปโภคที่เสียหาย ใช้การได้ในเบื้องต้น ก่อนดำเนินการขณะดำเนินการดำเนินการแล้วเสร็จ

21 ภาพการแก้ไขให้สาธารณูปโภคที่เสียหาย ใช้การได้ในเบื้องต้น ก่อนดำเนินการขณะดำเนินการดำเนินการแล้วเสร็จ

22 ภาพการแก้ไขให้สาธารณูปโภคที่เสียหาย ใช้การได้ในเบื้องต้น ก่อนดำเนินการขณะดำเนินการดำเนินการแล้วเสร็จ

23 ภาพการแก้ไขให้สาธารณูปโภคที่เสียหาย ใช้การได้ในเบื้องต้น ก่อนดำเนินการขณะดำเนินการดำเนินการแล้วเสร็จ

24 ภาพการแก้ไขให้สาธารณูปโภคที่เสียหาย ใช้การได้ในเบื้องต้น ก่อนดำเนินการขณะดำเนินการดำเนินการแล้วเสร็จ

25 ภาพการแก้ไขให้สาธารณูปโภคที่เสียหาย ใช้การได้ในเบื้องต้น ก่อนดำเนินการขณะดำเนินการดำเนินการแล้วเสร็จ

26  ประสานเครือข่ายในพื้นที่  เข้าต้นสาย – ออกปลายสาย (เข้าทาง – ออกทาง)  ทำงานในแต่ละสายทางต่อเนื่องกันไม่เกิน 3 วัน ต้อง สับเปลี่ยนเส้นทางการดำเนินงาน  ปรับแผนการทำงานตามสถานการณ์  สร้างนวัตกรรม เพื่อลดการใช้แรงงานและลด ระยะเวลาในการดำเนินงาน

27 สำนักทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) หน่วย จำนวน สาย ทาง ระยะทาง รวม จำนวน รวม ระยะทาง (กม.) สายหมู่บ้าน ทชจ.ปัตตานี35371.3331230193.695 ศบช.สายบุรี23213.66472289.268 ทชจ.ยะลา25320.48281287.477 ทชจ.นราธิวาส36419.2741738221.860 รวม 1191,324.75344102592.300 ถนนทางหลวงชนบทที่ผ่านพื้นที่/หมู่บ้าน ตามแผนเอาชนะการจัดตั้งเขตอำนาจรัฐซ้อน

28 หน่วย จำนวน สายทางที่เกิด เหตุ ความเสียหาย ต่อบุคลากร มูลค่าความ เสียหาย ทชจ.ปัตตานี8 ทำลายขวัญ กำลังใจ 930,000 ศบช.สายบุรี8 ทำลายขวัญ กำลังใจ 245,000 ทชจ.ยะลา4 ทำลายขวัญ กำลังใจ 250,000 ทชจ.นราธิวาส4 ทำลายขวัญ กำลังใจ 185,000 รวม24 1,610,000 สรุปเหตุการณ์ ที่เกิดบนถนนทางหลวงชนบทในปี 2556-ปัจจุบัน

29 เจ้าหน้าที่ ความเสี่ยง ปกติ ประจำวัน ขณะ เดินทาง ขณะ ปฏิบัติงาน ที่ต้องเดินทางมาทำงาน  ที่พักในบ้านพักสำนักงาน  ชุดซ่อมบำรุงทาง  ควบคุมการก่อสร้าง  เจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน

30 สำนักทางหลวงชนบทที่ 12 ( สงขลา ) หน่วย ไฟฟ้าส่อง สว่างใน สำนักงาน รปภ.ใน หน่วยงาน บ้านพัก เจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ ป้องกันตัว มีปริมาณมีปริมาณมีปริมาณมีปริมาณ ทชจ.ปัตตานี  พอ   ไม่พอ  ขอเพิ่ม ศบช.สายบุรี  พอ   ไม่พอ  ขอเพิ่ม ทชจ.ยะลา  พอ   ไม่พอ  ขอเพิ่ม ทชจ.นราธิวาส  พอ    ขอเพิ่ม การจัดสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่

31 ภาพถ่ายการตัดแต่งต้นไม้แนวเขตทาง สนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายความมั่นคง ภาพถ่ายการตัดแต่งต้นไม้แนวเขตทาง สนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายความมั่นคง

32 ภาพถ่ายทัศนียภาพสองข้างทางถนนทางหลวงชนบท ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

33

34

35

36

37 LOGO สำนักทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) กรมทางหลวงชนบท กระทรวง คมนาคม


ดาวน์โหลด ppt LOGO สำนักทางหลวงชนบทที่ 12 ( สงขลา ) กรมทางหลวงชนบท กระทรวง คมนาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google