งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Commission Commission on Higher Education Quality Assessment online system CHEQA Updated July 25, 2013

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Commission Commission on Higher Education Quality Assessment online system CHEQA Updated July 25, 2013"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Commission Commission on Higher Education Quality Assessment online system http://www.cheqa.mua.go.th/ CHEQA Updated July 25, 2013 http://it.nation.ac.th/doc/oit/cheqa2013.pptx http://www.scribd.com/doc/155703550/cheqa-2013 1

2 2 univ. admin fac. admin editor assessor Head of assessor create DB component upload CDS:CSV assign editor index 1.. * create editor assessor Head of assessor create president editor index 1.. * DB component assign 1.. * index CDS:CSV upload Access Level of CHEQA http://www.cheqa.mua.go.th/ Updated: July 25,2013

3 Admin university สร้าง editor ของ คณะ adminfacultys assessors editors headofassessors presidents EDITOR 3

4 หน้าแรกของ editor พบ CDS เป็น 0 1. ส่วนนำ SAR 2. บันทึกข้อมูลพื้นฐาน 3. การประเมินตนเอง 4. ผลการประเมินของคณะกรรมการ 5. รายงานผลการประเมิน 4 EDITOR

5 กรอกข้อมูลในส่วนนำได้ ช่วยกันจัดทำส่วนนี้ได้ 5 EDITOR

6 admin กำหนดว่าใครเป็น editor ของเกณฑ์ใด 9 องค์ กับ 18 มาตรฐาน มีคนช่วยรับผิดชอบเยอะ ๆ จะดีกว่า 6 EDITOR

7 แต่ละเกณฑ์มี editor ได้คนเดียว ผู้รับผิดชอบมีคนเดียวในแต่ละเกณฑ์ เพื่อปกป้องข้อมูลให้ผู้รับผิดชอบ Admin เข้าแก้ไขได้ ถ้าผู้ประเมินส่งข้อมูลแล้ว จะแก้ไม่ได้ 7 EDITOR

8 ไม่พบ CDS เพราะยังไม่ได้รับ มอบหมาย ต้องให้ admin faculty มอบหมาย จึงจะมีสิทธิ เข้าดำเนินการต่อไป ข้อมูลส่วนหนึ่งอยู่ใน CDS ผลการดำเนินงาน และหลักฐาน ต้องกรอกโดย editor Admin faculty สร้าง editor ได้เอง ต่อจากนี้ไปดูบทบาทของ Admin univ. EDITOR 8

9 หน้าแรกของระบบ CHEQA เลือกปี ADMIN 9

10 เลือกสถาบันการศึกษา ADMIN 10

11 หลังจากเข้าสู่ระบบได้แล้ว พบหน้า แรก มีรายงานแจ้งว่า ยังขาดข้อมูลอีกเท่าใด ADMIN 11

12 Admin tools ของ Admin University เป็นงานของผู้ดูแลระบบ ADMIN 12

13 สร้างผู้ใช้ให้แก่คณะวิชา adminfacultys assessors editors headofassessors presidents ADMIN 13

14 กำหนดสิทธิใหม่ ให้กับผู้ใช้ ADMIN 14

15 แต่ละคณะมีบุคคลหลายบทบาท ควรมีให้ครบทุกบทบาท ยกเว้น president ADMIN 15

16 กรอกข้อมูลให้ครบ กลับมาแก้ไขได้ ADMIN 16

17 เข้าส่วนนำ ADMIN 17

18 กดแก้ไข แล้วบันทึกข้อมูลได้ Font : tahoma Size : 10px ADMIN 18

19 เกณฑ์นี้ไม่ใช้ข้อมูลใน CDS ADMIN 19

20 เกณฑ์นี้ใช้ข้อมูลจาก CDS Admin ของมหาวิทยาลัย แก้ไขข้อมูลในคณะวิชา ด้วยตนเองไม่ได้ ADMIN 20

21 มหาวิทยาลัยกรอกข้อมูลยืนยัน หากไม่ตรงกันต้องแก้ไขก่อนผู้ประเมินกดปุ่มยอมรับ ถ้ากดไปแล้วแก้ไขไม่ได้ ADMIN 21

22 ผลประเมินตนเอง ADMIN 22

23 Admin เข้าจัดทำ SAR ของ มหาวิทยาลัยได้ ADMIN 23

24 แสดงข้อมูลปีที่แล้ว และกรอก คะแนนเองไม่ได้ ระบบจะนับ check box และคำนวณคะแนนให้ ADMIN 24

25 ต้องกรอกผลการดำเนินงาน และ หลักฐาน Tanoma 10 ADMIN 25

26 แสดงให้เห็นว่าผลกับหลักฐาน สอดคล้องหรือไม่ ADMIN 26

27 เกณฑ์ที่เป็นเชิงปริมาณ ข้อ 2.3 คำนวณอัตโนมัติ ADMIN 27

28 เทียบปีที่แล้ว ปีนี้ และของผู้ประเมิน ข้อ 2.3 3 เศร้า ADMIN 28

29 ในผลการประเมิน มี 3 เศร้าในแต่ ละเกณฑ์ ข้อ 2.2 ผลคณะ ผลมหาวิทยาลัย ผลผู้ประเมิน ADMIN 29

30 ถ้ากรรมการมาตรวจก็จะกรอกส่วนนี้ Admin ไม่สามารถแก้ไข ดูได้อย่างเดียว ADMIN 30

31 ถ้ากรรมการมาตรวจก็จะกรอกส่วนนี้ ไม่กรอกไม่ได้ ADMIN 31

32 ผู้ประเมินมีหน้าที่กดปุ่มส่งรายงาน ถ้าส่งแล้ว แก้ไขไม่ได้ ก่อนส่งต้องตรวจให้ครบ ประธานผู้ประเมินมีรหัสผ่าน ADMIN 32

33 Admin ของคณะเข้าระบบครั้งแรก ต้องกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา เป็นขั้นตอน แรก 33 ADMIN FAC

34 เลือกตัวบ่งชี้ของคณะ ถ้าไม่เลือก editor ก็ไม่สามารถกรอกข้อมูล 34 ADMIN FAC

35 กดปุ่มบันทึก ข้อมูลทางขวาที่เลือกไว้ จะไปอยู่ทางซ้าย 35 ADMIN FAC

36 ย้ายองค์ประกอบที่ไม่ขอรับการ ประเมินออกได้ 36 ADMIN FAC

37 คลิ๊ก Admin Tools admin แก้ข้อมูลของ editor ได้ แต่ต้องทำก่อนผู้ ประเมินกดปุ่มส่งข้อมูล ตัวเลือกจัดการข้อมูล 37 ADMIN FAC

38 เพิ่มผู้ใช้ในบทบาทต่าง ๆ มักมั editor และ admin faculty 38 ADMIN FAC

39 กำหนดผู้รับผิดชอบรายตัวบ่งชี้ ไม่มีรายชื่อของ admin มาให้เลือก 39 ADMIN FAC

40 แต่ละตัวบ่งชี้มีผู้รับผิดชอบได้คน เดียว เปลี่ยนได้ แต่ต้องไม่ใช่ admin 40 ADMIN FAC

41 Admin faculty เป็นผู้กำหนดชื่อ กรรมการ ชื่อกรรมการ ต้องขึ้นทะเบียนกับ สกอ. 41 ADMIN FAC

42 นำแฟ้ม CDS แบบ excel ออกมา เก็บไว้ใน PC เพื่อใช้ในการกรอกข้อมูลโดยง่าย 42 ADMIN FAC

43 กรอกข้อมูล CDS ใน excel Save as เป็นแฟ้มแบบ CSV 43 ADMIN FAC

44 ทดสอบเปิดด้วย Notepad อ่านข้อมูลได้ปกติ ถือว่าใช้ได้ 44 ADMIN FAC

45 Upload แฟ้ม common data set วิธีนี้ทำให้ไม่ต้องกรอกข้อมูลผ่านระบบทีละช่อง จำนวนหลายร้อยช่อง 45 ADMIN FAC

46 แสดงผลการ upload ทันที สามารถตรวจสอบได้ว่า ถูกต้องหรือไม่กับเอกสารซึ่งเป็น ที่มาของเลขแต่ละตัว 46 ADMIN FAC

47 ดูผลการ upload CDS พบข้อมูลเข้าตามเกณฑ์ต่าง ๆ 47 ADMIN FAC

48 หากพบปัญหาเพียง 1 ช่อง หรือ แก้ไข สามารถแก้ผ่านเว็บเพจ ไม่ต้อง upload ใหม่ ADMIN FAC 48

49 การเข้าสู่ระบบของผู้ประเมิน 49 ASSESSOR

50 เว็บเพจหลังเข้าระบบโดยผู้ประเมิน ต้องกรอกข้อมูลให้ครบ และยืนยันผลว่าตรวจทุก item แล้ว 50 ASSESSOR

51 ผู้ประเมินต้องกรอกรายงานผลการ ประเมิน ถ้ากรอกข้อมูลไม่ครบ ถือเป็นความบกพร่อง อาจ เข้า Black List ได้ ASSESSOR 51

52 Question - Answer ? 52


ดาวน์โหลด ppt Commission Commission on Higher Education Quality Assessment online system CHEQA Updated July 25, 2013

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google