งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Symbol ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครูผู้สอน นายกฤษชนะ สิงคาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Symbol ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครูผู้สอน นายกฤษชนะ สิงคาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Symbol ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครูผู้สอน นายกฤษชนะ สิงคาร

2 ความหมายของ Symbol วัตถุที่ถูกแปลงสภาพ เพื่อพร้อมสร้าง Movie เกิดจากการ แปลงวัตถุต่างๆ โดยการ สร้างซิมโบล (Symbol) เปรียบเสมือนต้นแบบของชิ้นงาน สามารถนำไปใช้งานได้หลายครั้ง ตามที่ต้องการ Symbol คือ

3 ชนิดของ Symbol ซิมโบล (Symbol) แบ่งออกเป็น 3 ชนิด ดังนี้ 1. ซิมโบลแบบกราฟิก (Graphic Symbols) คือ ใช้สำหรับ สร้างภาพนิ่ง ไม่สามารถใส่เสียงได้ 2. ซิมโบลแบบปุ่ม (Button Symbols) คือ ใช้สำหรับสร้างปุ่มกด เพื่อตอบโต้ กับผู้ใช้โดยผ่านการคลิกเมาส์ สามารถใส่เสียง และ Action ได้ 3. ซิมโบลแบบมูฟวีคลิป (Movie clip Symbols) คือ ใช้สำหรับสร้าง ภาพเคลื่อนไหวแบบสั้นๆ โดยสามารถนำไปใช้ประกอบมูฟวีที่สร้างขึ้นได้ ตามจำนวนที่ต้องการ

4 การสร้างซิมโบล (Symbol) การสร้างซิมโบล (Symbol) มีขั้นตอน ดังนี้ 1. เลือกคำสั่ง Insert, New Symbol… 2. ปรากฏจอภาพ Create New Symbol 3. ตั้งชื่อ Symbol และเลือก Behavior จากนั้นคลิกปุ่ม OK ก็จะปรากฏ จอภาพสร้าง Symbol ที่มีหน้าตาคล้ายกับ Stage เกือบทุกอย่าง เพียงแต่จะมีสัญลักษณ์ + อยู่กึ่งกลางจอ เพื่อให้สะดวกต่อการวางตำแหน่ง หรือสร้างวัตถุ 4. เมื่อสร้างวัตถุให้กับ Symbol เรียบร้อยแล้วก็คลิกที่ Scene 1 เพื่อกลับสู่ สภาวะการทำงานปกติทักครั้ง

5 แก้ไข Symbol Symbol ที่สร้างไว้แล้ว สามารถ ปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ โดย 1. เปิด Library Panel ดับเบิลคลิกที่ชื่อ Symbol ชิ้นที่ต้องการแก้ไข หรือ กรณีที่มี Instance ของ Symbol ปรากฏบน Stage ก็สามารถดับเบิลคลิกที่ Instance นั้นๆ ได้ทันที 2. ปรากฏหน้าต่างการทำงานในโหมดแก้ไข Symbol โดยสังเกตได้ว่า ตรงกลางจอภาพ มีสัญลักษณ์ + และปรากฏชื่อหน้าต่างเป็นชื่อ Symbol นั้นที่มุมบนซ้ายของ Stage 3. แก้ไข Symbol เหมือนกับการแก้ไขวัตถุปกติทั่วไป 4. เมื่อสร้างวัตถุให้กับ Symbol เรียบร้อยแล้วก็คลิกที่ Scene 1 เพื่อกลับสู่ สภาวะการทำงานปกติ

6 แบบฝึกทักษะ คำชี้แจง จงสร้างชิ้นงานคนละ 1 ชิ้นงาน โดยการสร้าง Symbol ทั้ง 3 ชนิด ตามคำสั่ง ดังนี้ 1. สร้าง Symbol แบบ Graphic Symbol 1 ชิ้น 2. สร้าง Symbol แบบ Button Symbol 1 ชิ้น 3. สร้าง Symbol แบบ Movie Clip Symbol ชิ้น


ดาวน์โหลด ppt ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Symbol ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครูผู้สอน นายกฤษชนะ สิงคาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google