งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วไปเมื่อใช้ งานคอมพิวเตอร์ ผู้จัดทำ 1.) นาย ธิติ ครุฑอุดทา เลขที่ 5 ห้อง 1B 2.) นาย ธีรเดช คาบเพ็ชร เลขที่ 7 ห้อง 1B 3.) นาย ปฏิภาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วไปเมื่อใช้ งานคอมพิวเตอร์ ผู้จัดทำ 1.) นาย ธิติ ครุฑอุดทา เลขที่ 5 ห้อง 1B 2.) นาย ธีรเดช คาบเพ็ชร เลขที่ 7 ห้อง 1B 3.) นาย ปฏิภาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วไปเมื่อใช้ งานคอมพิวเตอร์ ผู้จัดทำ 1.) นาย ธิติ ครุฑอุดทา เลขที่ 5 ห้อง 1B 2.) นาย ธีรเดช คาบเพ็ชร เลขที่ 7 ห้อง 1B 3.) นาย ปฏิภาณ บุญปั๋น เลขที่ 18 ห้อง 1B 4.) นาย ภูพิงค์ อุปขาว เลขที่ 27 ห้อง 1B

2 1.) วันเวลาไม่ถูกต้อง สาเหตุ - ไม่ได้ตั้งเวลาไว้ก่อน หรือแบตเตอรี่ ของนาฬิกาในระบบ RTC หมด วิธีการแก้ไข - ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ก่อนแล้วจึงเปิด เครื่องเพื่อตั้งเวลาให้ถูกต้อง หรือจะตั้ง เวลาที่เทียบกับอินเทอเน็ตก็ได้

3 2.) คอมพิวเตอร์ค้าง สาเหตุ - อาจเกิดจากโปรแกรมใช้งาน ทรัพยากรณ์ที่มีมากเกินไปหรือ อุปกรณ์ ใช้งานหนักเกินไป วิธีการแก้ไข - ใช้ task manger จัดการ หรือกดปุ่ม เพาเวอร์ค้างไว้ 4-8 วินาที รอจน คอมพิวเตอร์ดับและไม่ได้ยินเสียงอะไร แล้วจึงค่อยเปิด หรือจะพักเครื่องไปก่อน ก็ได้

4 3.) แป้นพิมส์ หรือเมาส์ไม่ ตอบสนอง สาเหตุ - อาจอยู่ในโหมด sleep หรือ standby จึง ไม่มีการตอบสนองกลับมา วิธีการแก้ไข - กดปุ่ม power 1 ครั้งเพื่อออกจากโหมด standby หากกดนานจะเป็นการปิดเครื่องแทน

5 4.) ฮาร์ดไดรฟ์เต็ม สาเหตุ - เกิดจากการติดตั้งโปรแกรม ไฟล์ อื่นๆเช่นรูป, เสียง, วีดีโอ หรือไฟล์ขยะ ทำ ให้พื้นที่ลดน้อยลง วิธีการแก้ไข - ลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นออก หรือถ่าย โอนข้อมูลไปยังหน่วยความจำอื่นๆ

6 5.) คอมพิวเตอร์ทำงานช้า สาเหตุ - รันโปรแกรมไว้มากเกินไป หรือมีโปรแกรม ที่ทำงานอยู่เบื้องหลังและอาจจะมี service บาง ตัวที่ทำงานอยู่ วิธีการแก้ไข - ปิดโปรแกรมที่ไม่ได้ไช้งาน จะช่วยให้ คอมพิวเตอร์ทำงานได้ดีขึ้นกว่าเดิม

7 6.) มี Virus อยู่ในเครื่อง สาเหตุ - เกิดจากการติดตั้งไฟล์ที่มีไวรัสซ่อนอยู่ หรือมาจากการโจมตีทางอินเทอร์เน็ต วิธีการแก้ไข - เปิดการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส เพื่อ เปิดการใช้งานการป้องกันไวรัส หรือสแกน ไวรัสบนเครื่องเพื่อหาไฟล์ที่น่าสงไสและ กำจัดได้ก่อนที่ไวรัสจะทำงาน

8 7.) เข้าโฟลเดอร์ได้ช้าหรือเปิด ไฟล์ช้า สาเหตุ - เกิดจากไฟล์ที่อยู่ในไดรฟ์กระจัดกระจาย ไม่เป็นระเบียบ ทำให้ใช้งานได้ช้าลง หรืออาจ เกิดจากจุดบอดบนฮาร์ดไดรฟ์ วิธีการแก้ไข - ทำการดีแฟรกไดรฟ์หรือ จัดเรียงข้อมูล ทั้งหมด หรืออาจทำการ check disk เพื่อ ซ่อมแซมจูดบอร์ดบนฮาร์ดดิส

9 8.) เข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้ สาเหตุ - เกิดจากความผิดพลาดบางอย่างโดยจะมี อาการ คือ จู่ๆจะใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้เลย วิธีการแก้ไข - รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

10 Credit : คู่มือใช้งานคอมพิวเตอร์ Business PC ฉบับภาษาไทย


ดาวน์โหลด ppt ปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วไปเมื่อใช้ งานคอมพิวเตอร์ ผู้จัดทำ 1.) นาย ธิติ ครุฑอุดทา เลขที่ 5 ห้อง 1B 2.) นาย ธีรเดช คาบเพ็ชร เลขที่ 7 ห้อง 1B 3.) นาย ปฏิภาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google