งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

External Voltage Relay And Application

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "External Voltage Relay And Application"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 External Voltage Relay And Application
การแก้ปัญหาระบบไฟฟ้า อัษฎากร รักษาภายใน วศก.กฟจ.เชียงราย External Voltage Relay And Application

2 External Voltage Relay And Application
Tr. Dry Type Tr.= 2 x 1,600 kVA SW.2 ACB1 D / F SW.1 ACB Tie Under Ground 600 m. ACB2 SW.3 ล่อฟ้าแรงสูง Single Line Dusit Island Resort Hotel External Voltage Relay And Application

3 ปัญหาที่เกิดขึ้นที่โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์รีสอร์ท
External Voltage Relay And Application ปัญหาที่เกิดขึ้นที่โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์รีสอร์ท เมื่อมีการซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน เจ้าหน้าที่โรงแรม มักจะมาแจ้งให้ กฟฟ. มาปลด D / F บริเวณปากทางเข้าโรงแรม เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟฟ้าแรงสูงใกล้จุดปฏิบัติงาน ซึ่งอาจเกิดอันตรายขึ้นได้ External Voltage Relay And Application

4 ปัญหาที่เกิดขึ้นที่โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์รีสอร์ท
External Voltage Relay And Application ปัญหาที่เกิดขึ้นที่โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์รีสอร์ท การปลดวงจร เมื่อทำการปลด D / F ลงทีละเฟส จนครบ 3 เฟส ประมาณ วินาที ปรากฏว่าล่อฟ้าแรงสูงบริเวณ SW.1 เกิดการระเบิดขึ้น ซึ่งจะระเบิดในเฟสที่ทำการปลดก่อนครั้งแรกทุกครั้ง External Voltage Relay And Application

5 External Voltage Relay And Application
Tr. Dry Type Tr.= 2 x 1,600 kVA SW.2 ACB1 D / F SW.1 ACB Tie Under Ground 600 m. ACB2 SW.3 ล่อฟ้าแรงสูง Single Line Dusit Island Resort Hotel External Voltage Relay And Application

6 ปัญหาที่เกิดขึ้นที่โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์รีสอร์ท
External Voltage Relay And Application ปัญหาที่เกิดขึ้นที่โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์รีสอร์ท การสับจ่าย เมื่อดำเนินการซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน เรียบร้อยแล้ว ก็จะทำการสับ D / F เข้าทีละเฟส จนครบ 3 เฟส ประมาณ วินาที ปรากฏว่าล่อฟ้าแรงสูงบริเวณ SW.1 เกิดการระเบิดขึ้น ซึ่งจะระเบิดในเฟสที่ทำการสับเข้าครั้งสุดท้ายทุกครั้ง External Voltage Relay And Application

7 External Voltage Relay And Application
Tr. Dry Type Tr.= 2 x 1,600 kVA SW.2 ACB1 D / F SW.1 ACB Tie Under Ground 600 m. ACB2 SW.3 ล่อฟ้าแรงสูง Single Line Dusit Island Resort Hotel External Voltage Relay And Application

8 การวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา
External Voltage Relay And Application การวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา การวิเคราะห์ เกิดจากปรากฎการณ์ Ferro Resonance Ferro Resonance = ปรากฎการณ์แรงดันเกินชั่วครู่ ในระบบไฟฟ้ากำลัง เกิดจาก Resonance แบบไม่เป็นเชิงเส้น ระหว่างค่าความหนี่ยวนำแบบไม่เป็นเชิงเส้นของแกนเหล็กในหม้อแปลง กับค่าความจุไฟฟ้าของสายเคเบิ้ลให้ดิน External Voltage Relay And Application

9 การวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา
External Voltage Relay And Application การวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา การป้องกัน แก้ไข ใช้ Switch ที่สามรถทำการปลด – สับ ได้พร้อมกันทั้ง 3 เฟส ได้แก่ SW.1 , SW.2 , SW.3 กำหนดขั้นตอนการ ปลด - สับ ใหม่ External Voltage Relay And Application

10 การวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา
External Voltage Relay And Application การวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา การปลดวงจร 1. ปลด ACB1 , ACB2 Tr.= 2 x 1,600 kVA SW.2 ACB1 D / F SW.1 ACB Tie Under Ground 600 m. SW.3 ACB2 External Voltage Relay And Application

11 การวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา
External Voltage Relay And Application การวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา การปลดวงจร 2. ปลด SW.3 , SW.2 , SW.1 Tr.= 2 x 1,600 kVA SW.2 ACB1 D / F SW.1 ACB Tie Under Ground 600 m. SW.3 ACB2 External Voltage Relay And Application

12 การวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา
External Voltage Relay And Application การวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา การปลดวงจร 3. ปลด D / F Tr.= 2 x 1,600 kVA SW.2 ACB1 D / F SW.1 ACB Tie Under Ground 600 m. SW.3 ACB2 External Voltage Relay And Application

13 การวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา
External Voltage Relay And Application การวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา การสับจ่าย 1. สับ D / F Tr.= 2 x 1,600 kVA SW.2 ACB1 D / F SW.1 ACB Tie Under Ground 600 m. SW.3 ACB2 External Voltage Relay And Application

14 การวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา
External Voltage Relay And Application การวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา การสับจ่าย 2. สับ SW.1 , SW.2 , SW.3 Tr.= 2 x 1,600 kVA SW.2 ACB1 D / F SW.1 ACB Tie Under Ground 600 m. SW.3 ACB2 External Voltage Relay And Application

15 การวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา
External Voltage Relay And Application การวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา การสับจ่าย 3. สับ ACB1 , ACB2 Tr.= 2 x 1,600 kVA SW.2 ACB1 D / F SW.1 ACB Tie Under Ground 600 m. SW.3 ACB2 External Voltage Relay And Application

16 External Voltage Relay And Application
Tr. Dry Type Tr.= 2 x 1,600 kVA SW.2 ACB1 D / F SW.1 ACB Tie Under Ground 600 m. ACB2 SW.3 ล่อฟ้าแรงสูง Single Line Dusit Island Resort Hotel External Voltage Relay And Application

17 External Voltage Relay And Application
THANK YOU External Voltage Relay And Application


ดาวน์โหลด ppt External Voltage Relay And Application

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google