งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางรณรงค์ควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค ไข้เลือดออกของชาติ ด้วย ยุทธศาสตร์ “ รวมพลัง เอาชนะ ไข้เลือดออก ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางรณรงค์ควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค ไข้เลือดออกของชาติ ด้วย ยุทธศาสตร์ “ รวมพลัง เอาชนะ ไข้เลือดออก ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางรณรงค์ควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค ไข้เลือดออกของชาติ ด้วย ยุทธศาสตร์ “ รวมพลัง เอาชนะ ไข้เลือดออก ”

2 ระยะเวลาดำเนินการ ๒๒ สิงหาคม – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ ทุกบ้าน ทุกครอบครัว ทุก หน่วยงานทำจริงจัง สัปดาห์ละ ครั้ง ต่อเนื่อง ๘ สัปดาห์ “ กำจัดลูกน้ำ และยุงในบ้าน สะสาง ทำลายขยะแหล่งเพาะ พันธ์ยุงในบ้าน นอกบ้านและ พื้นที่สาธารณะ ” พร้อมกันทั่ว ประเทศ ร่วมกันลดคนป่วย คนตาย

3 แนวทางปฏิบัติการในพื้นที่ จังหวัดปรับ war room เป็น ศูนย์ปฏิบัติการเอาชนะ ไข้เลือดออก โดย ผวจ. เป็น ประธาน นพ. สสจ. เป็นเลขา อำเภอเปิดศูนย์ปฏิบัติการ เอาชนะไข้เลือดออก โดย นายอำเภอ เป็นประธาน สาธารณสุข เป็นเลขา

4 บทบาทศูนย์ปฏิบัติการเอาชนะ ไข้เลือดออกจังหวัด / อำเภอ ติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์ พื้นที่เป้าหมาย ชี้เป้า ระดมทรัพยากร

5 บทบาทศูนย์ปฏิบัติการเอาชนะ ไข้เลือดออกจังหวัด / อำเภอ ดำเนินการควบคุม ป้องกันโรค - ควบคุมโรครายหมู่บ้าน ( ที่ พบผู้ป่วย )  พ่นสารเคมี ๒ รอบ ( วันที่ ๐, ๗ ) x ๒ ครั้ง  ควบคุมพาหะยุงลายทุก สัปดาห์ x ๘ ครั้ง ( โดย เจ้าของบ้าน อสม. กำนัน ผญบ. ผู้นำชุมชน )

6 บทบาทศูนย์ปฏิบัติการเอาชนะ ไข้เลือดออกจังหวัด / อำเภอ ป้องกันล่วงหน้า - ควบคุมพาหะยุงลายทุกสัปดาห์ x ๘ ครั้ง รณรงค์ติดป้ายประชาสัมพันธ์ทุก อำเภอ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ กระตุ้น ให้ความรู้ให้เข้าถึงประชาชน ในพื้นที่อย่างเข้าใจ เพื่อให้ทำอย่าง ต่อเนื่องและจริงจัง โดย อสม. เยี่ยม บ้าน เคาะประตูบ้าน กำนัน ผญบ. กำชับ กระตุ้นเตือน ตรวจสอบแต่ละ บ้าน

7 บทบาทศูนย์ปฏิบัติการเอาชนะ ไข้เลือดออกจังหวัด / อำเภอ ติดตามประเมินผล รายงาน จังหวัด, กรมการ ปกครอง, รัฐมนตรี, นายกรัฐมนตรี ( มีทีม M&E ร่วม ระดับกระทรวง ) งบประมาณ ใช้งบฯ ท้องถิ่นและ พื้นที่

8 KICK-OFF นายกรัฐมนตรีเป็น ประธาน

9 Mini KICK-OFF 22 ส. ค. 56 รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ณ ลานสวนสยาม กรุงเทพมหานคร


ดาวน์โหลด ppt แนวทางรณรงค์ควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค ไข้เลือดออกของชาติ ด้วย ยุทธศาสตร์ “ รวมพลัง เอาชนะ ไข้เลือดออก ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google