งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางรณรงค์ควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกของชาติ ด้วยยุทธศาสตร์ “รวมพลัง เอาชนะไข้เลือดออก”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางรณรงค์ควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกของชาติ ด้วยยุทธศาสตร์ “รวมพลัง เอาชนะไข้เลือดออก”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางรณรงค์ควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกของชาติ ด้วยยุทธศาสตร์ “รวมพลัง เอาชนะไข้เลือดออก”

2 ร่วมกันลดคนป่วย คนตาย
ระยะเวลาดำเนินการ ๒๒ สิงหาคม – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ ทุกบ้าน ทุกครอบครัว ทุกหน่วยงานทำจริงจัง สัปดาห์ละครั้ง ต่อเนื่อง ๘ สัปดาห์ “กำจัดลูกน้ำ และยุงในบ้าน สะสาง ทำลายขยะแหล่งเพาะพันธ์ยุงในบ้าน นอกบ้านและพื้นที่สาธารณะ” พร้อมกันทั่วประเทศ ร่วมกันลดคนป่วย คนตาย

3 แนวทางปฏิบัติการในพื้นที่
จังหวัดปรับwar room เป็น ศูนย์ปฏิบัติการเอาชนะไข้เลือดออก โดย ผวจ. เป็นประธาน นพ.สสจ. เป็นเลขา อำเภอเปิดศูนย์ปฏิบัติการเอาชนะไข้เลือดออก โดย นายอำเภอ เป็นประธาน สาธารณสุข เป็นเลขา

4 บทบาทศูนย์ปฏิบัติการเอาชนะไข้เลือดออกจังหวัด/อำเภอ
ติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์พื้นที่เป้าหมาย ชี้เป้า ระดมทรัพยากร

5 บทบาทศูนย์ปฏิบัติการเอาชนะไข้เลือดออกจังหวัด/อำเภอ
ดำเนินการควบคุม ป้องกันโรค - ควบคุมโรครายหมู่บ้าน (ที่พบผู้ป่วย) พ่นสารเคมี ๒ รอบ (วันที่ ๐, ๗) x ๒ ครั้ง ควบคุมพาหะยุงลายทุกสัปดาห์ x ๘ ครั้ง ( โดย เจ้าของบ้าน อสม. กำนัน ผญบ. ผู้นำชุมชน)

6 บทบาทศูนย์ปฏิบัติการเอาชนะไข้เลือดออกจังหวัด/อำเภอ
ป้องกันล่วงหน้า - ควบคุมพาหะยุงลายทุกสัปดาห์ x ๘ ครั้ง รณรงค์ติดป้ายประชาสัมพันธ์ทุกอำเภอ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ กระตุ้น ให้ความรู้ให้เข้าถึงประชาชน ในพื้นที่อย่างเข้าใจ เพื่อให้ทำอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดย อสม. เยี่ยมบ้าน เคาะประตูบ้าน กำนัน ผญบ. กำชับ กระตุ้นเตือน ตรวจสอบแต่ละบ้าน

7 บทบาทศูนย์ปฏิบัติการเอาชนะไข้เลือดออกจังหวัด/อำเภอ
ติดตามประเมินผล รายงานจังหวัด , กรมการปกครอง ,รัฐมนตรี,นายกรัฐมนตรี (มีทีมM&E ร่วมระดับกระทรวง) งบประมาณ ใช้งบฯ ท้องถิ่นและพื้นที่

8 นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
KICK-OFF นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

9 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน ณ ลานสวนสยาม กรุงเทพมหานคร
Mini KICK-OFF 22 ส.ค. 56 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน ณ ลานสวนสยาม กรุงเทพมหานคร


ดาวน์โหลด ppt แนวทางรณรงค์ควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกของชาติ ด้วยยุทธศาสตร์ “รวมพลัง เอาชนะไข้เลือดออก”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google