งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Verification & Validation K.Mathiang. Objective สามารถอธิบายผังขั้นตอนการออกแบบระบบ ดิจิทัลได้ สามารถอธิบายความเกี่ยวข้องของการทวนสอบ (Verification) กับการออกแบบระบบดิจิทัลได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Verification & Validation K.Mathiang. Objective สามารถอธิบายผังขั้นตอนการออกแบบระบบ ดิจิทัลได้ สามารถอธิบายความเกี่ยวข้องของการทวนสอบ (Verification) กับการออกแบบระบบดิจิทัลได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Verification & Validation K.Mathiang

2 Objective สามารถอธิบายผังขั้นตอนการออกแบบระบบ ดิจิทัลได้ สามารถอธิบายความเกี่ยวข้องของการทวนสอบ (Verification) กับการออกแบบระบบดิจิทัลได้ สามารถอธิบายความเกี่ยวข้องของความถูกต้อง (Validation) กับการออกแบบระบบดิจิทัลได้

3 What is V & V? Validation: Are we build the right system? Are you building the right thing? Process of checking whether the specification captures the customer’s needs. Verification: Are we build the system right? Are you building it right? Process of checking that the software/hardware meets the specification.

4 A

5 A

6


ดาวน์โหลด ppt Verification & Validation K.Mathiang. Objective สามารถอธิบายผังขั้นตอนการออกแบบระบบ ดิจิทัลได้ สามารถอธิบายความเกี่ยวข้องของการทวนสอบ (Verification) กับการออกแบบระบบดิจิทัลได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google