งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยส่งออก หน่วยส่งออก คือ ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลของ คอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของอักขระ ข้อความ รูปภาพ เสียง หรือภาพเคลื่อนไหว ซึ่งคอมพิวเตอร์จะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยส่งออก หน่วยส่งออก คือ ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลของ คอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของอักขระ ข้อความ รูปภาพ เสียง หรือภาพเคลื่อนไหว ซึ่งคอมพิวเตอร์จะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยส่งออก หน่วยส่งออก คือ ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลของ คอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของอักขระ ข้อความ รูปภาพ เสียง หรือภาพเคลื่อนไหว ซึ่งคอมพิวเตอร์จะ แสดงผลลัพธ์ผ่านอุปกรณ์ของหน่วยส่งออก Output unit เช่น จอภาพ เครื่องพิมพ์ และลำโพง

2 1. จอภาพ จอภาพ monitor เป็นอุปกรณ์ของหน่วยส่งซึ่งใช้ แสดงข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นตัวอักขระ และ ภาพเคลื่อนไหว จอภาพ ในปัจจุบันแสดงภาพด้วยจำนวนสีที่สูงมาก ทำให้ ได้ภาพที่สวยงามใกล้เคียงกับสีของภาพจริงใน อุปกรณ์ขนาดเล็กบางชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นพื้นฐานอาจใช้จอภาพที่เป็น ขาว - ด า เนื่องจากราคาถูกกว่าและประหยัด พลังงานมากกว่าจอสี

3 จอภาพสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์มีสามประเภทคือ ซีอาร์ที และแอลซีดี จอภาพแบบซีอาร์ที จอภาพแบบซีอาร์ที Cathode Ray Tube : CRT ใช้เทคโนโลยีหลอดรังสีอิเล็กตรอน เช่นเดียวกับ จอโทรทัศน์ในการทำให้ เกิดภาพ ซึ่งปัจจุบันเริ่มลดความนิยมไปแล้ว จอภาพแบบซีอาร์ทีทำงานโดยการยิงลำแสง อิเล็กตรอนไปยังผิวด้านในของ จอภาพซึ่งฉาบด้วยสารฟอสฟอรัส ทำให้ตำแหน่งที่ อิเล็กตรอนวิ่งมาชนเกิดแสงสว่างขึ้นและเห็นเป็น ภาพ จุดภาพแต่ละจุด ประกอบด้วยสี 3 สี คือ แดง เขียว และน้ำเงิน จอภาพมีขนาดตั้งแต่ 14, 15, 17, 19 และ 20 นิ้ว โดยจะวัดขนาดของจอใน แนวเส้นทแยงมุมของจอ

4 จอภาพแบบแอลซีดี จอภาพแบบแอลซีดี Liquid Crystal Display: LCD เป็นจอภาพที่มีขนาดที่เล็กและบาง น้ำหนัก เบาและกินไฟน้อยกว่า จอภาพแบบซีอาร์ที เป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนามา เพื่อใช้กับนาฬิกาและเครื่องคิดเลข ใช้หลักการ ปรับเปลี่ยนโมเลกุลของผลึก เหลวเพื่อปิดกั้นแสงเมื่อมีสนามไฟฟ้าเหนี่ยวนำใช้ กำลังไฟฟ้าต่ำ เหมาะกับอุปกรณ์แสดงผลที่ใช้กับ แบตเตอรี่ขนาดเล็ก ปัจจุบัน จอภาพแบบนี้มีใช้กันแพร่หลายในพีซี เนื่องจา ราคาถูกลง มีหลายขนาดเช่นเดียวกับจอแบบ ซีอาร์ที ขนาดของจอภาพแบบ แอซีดีจะมีพื้นที่การมองเห็นที่ใหญ่กว่าจอแบบ ซีอาร์ทีที่ขนาดเท่ากัน ความละเอียดของจอภาพ จะขึ้นอยู่กับรุ่นของเทคโนโลยีที่ ใช้ในการผลิต

5 2. เครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์ printer เป็นอุปกรณ์ ของหน่วยส่งออกที่ใช้งานการ แสดงผลจากคอมพิวเตอร์ลง กระดาษ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ที่ผู้ใช้ สามารถนำไปใช้งานต่อไปได้ซึ่ง โดยทั่วไปจะพิมพ์ลงในกระดาษ

6 1. เครื่องพิมพ์แบบจุด เครื่องพิมพ์แบบจุดมีหัวพิมพ์เป็นเข็มขนาดเล็ก หลายเข็มเมื่อต้องการพิมพ์ตังอักษรใด เครื่องพิมพ์จะสั่งให้หัวเข็มบาง หัวทำการกระแทกลงบนผ้าหมึกเพื่อให้ปรากฏ เป็นรูปของตัวอักษรที่เกิดจากจุดเรียงต่อกัน หัว เข็มอาจจะมี 9 ถึง 24 หัว การ พิมพ์จะพิมพ์ทีละหนึ่งตัวอักษร ทีละบรรทัดจาก ซ้ายไปขวาของกระดาษ ถึงแม้ว่าเครื่องพิมพ์แบบจุดจะมีข้อจำกัดในด้าน การพิมพ์ภาพการฟิก และเสียงดังจากการท งาน แต่ปัจจุบัน เครื่องพิมพ์แบบนี้ยังเป็นที่นิยมใช้กันในงาน เฉพาะ เช่น งานพิมพ์เอกสารทางการเงินที่ตั้งการ สำเนาหลายชุด เป็นต้น

7 2. เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ Laser printer เป็น เครื่องพิมพ์ที่ใช้วิธีการแสดงทำให้ผงหมึกไปติด กระดาษที่ต้องการพิมพ์ มี ความเร็วในการพิมพ์สูงสามารถพิมพ์ได้เร็วกว่า 10 แผ่นต่อนาที สามารถพิมพ์ตัวอักษร ปละภาพ การฟิกที่มีความคมชัดสูง โดยมีความละเอียดในการพิมพ์สูงกว่า 600 (dpi) จุดต่อนิ้วมีทั้งแบบพิมพ์เอกสารขาวดำและ แบบสี เครื่องพิมพ์ชนิดนี้ไม่ สามารถพิมพ์สำเนาได้เหมือนกับเครื่องพิมพ์แบบ จุด เครื่องพิมพ์เลเซอร์นิยมใช้ในงานพิมพ์ที่ ต้องการคุณภาพสูง

8 จัดทำโดย นางสาว นงคราญ สุริยะเลิศ นางสาว สุทธินันท์ มั่นวงศ์ นางสาว รัตนา นวลตา นางสาว สุกัลยา แปลงศรี นางสาว ไพลิน ศรีบุระ

9


ดาวน์โหลด ppt หน่วยส่งออก หน่วยส่งออก คือ ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลของ คอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของอักขระ ข้อความ รูปภาพ เสียง หรือภาพเคลื่อนไหว ซึ่งคอมพิวเตอร์จะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google