งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยส่งออก หน่วยส่งออก คือ ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของ อักขระ ข้อความ รูปภาพ เสียง หรือภาพเคลื่อนไหว ซึ่งคอมพิวเตอร์จะแสดงผลลัพธ์ผ่านอุปกรณ์ของหน่วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยส่งออก หน่วยส่งออก คือ ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของ อักขระ ข้อความ รูปภาพ เสียง หรือภาพเคลื่อนไหว ซึ่งคอมพิวเตอร์จะแสดงผลลัพธ์ผ่านอุปกรณ์ของหน่วย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยส่งออก หน่วยส่งออก คือ ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของ อักขระ ข้อความ รูปภาพ เสียง หรือภาพเคลื่อนไหว ซึ่งคอมพิวเตอร์จะแสดงผลลัพธ์ผ่านอุปกรณ์ของหน่วย ส่งออก Output unit เช่น จอภาพ เครื่องพิมพ์ และลำโพง

2 1. จอภาพ จอภาพ monitor เป็นอุปกรณ์ของหน่วยส่งซึ่งใช้แสดงข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นตัว อักขระ และภาพเคลื่อนไหว จอภาพ ในปัจจุบันแสดงภาพด้วยจำนวนสีที่สูงมาก ทำให้ได้ภาพที่สวยงามใกล้เคียงกับสี ของภาพจริงในอุปกรณ์ขนาดเล็กบางชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นพื้นฐานอาจใช้จอภาพที่เป็นขาว-ด า เนื่องจากราคาถูกกว่า และประหยัดพลังงานมากกว่าจอสี

3 จอภาพสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์มีสามประเภทคือ ซีอาร์ที และแอลซีดี
จอภาพแบบซีอาร์ที จอภาพแบบซีอาร์ที Cathode Ray Tube : CRT ใช้เทคโนโลยีหลอดรังสีอิเล็กตรอน เช่นเดียวกับจอโทรทัศน์ในการทำให้ เกิดภาพ ซึ่งปัจจุบันเริ่มลดความนิยมไปแล้ว จอภาพแบบซีอาร์ทีทำงานโดยการยิง ลำแสงอิเล็กตรอนไปยังผิวด้านในของ จอภาพซึ่งฉาบด้วยสารฟอสฟอรัส ทำให้ตำแหน่งที่อิเล็กตรอนวิ่งมาชนเกิดแสงสว่าง ขึ้นและเห็นเป็นภาพ จุดภาพแต่ละจุด ประกอบด้วยสี 3 สี คือ แดง เขียว และน้ำเงิน จอภาพมีขนาดตั้งแต่ 14, 15, 17, 19 และ 20 นิ้ว โดยจะวัดขนาดของจอใน แนวเส้นทแยงมุมของจอ

4 จอภาพแบบแอลซีดี จอภาพแบบแอลซีดี Liquid Crystal Display: LCD เป็นจอภาพที่มีขนาดที่เล็กและ บาง น้ำหนักเบาและกินไฟน้อยกว่า จอภาพแบบซีอาร์ที เป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนามาเพื่อใช้กับนาฬิกาและเครื่องคิด เลข ใช้หลักการปรับเปลี่ยนโมเลกุลของผลึก เหลวเพื่อปิดกั้นแสงเมื่อมีสนามไฟฟ้าเหนี่ยวนำใช้กำลังไฟฟ้าต่ำ เหมาะกับอุปกรณ์ แสดงผลที่ใช้กับแบตเตอรี่ขนาดเล็ก ปัจจุบัน จอภาพแบบนี้มีใช้กันแพร่หลายในพีซี เนื่องจาราคาถูกลง มีหลายขนาด เช่นเดียวกับจอแบบซีอาร์ที ขนาดของจอภาพแบบ แอซีดีจะมีพื้นที่การมองเห็นที่ใหญ่กว่าจอแบบซีอาร์ทีที่ขนาดเท่ากัน ความละเอียด ของจอภาพจะขึ้นอยู่กับรุ่นของเทคโนโลยีที่ ใช้ในการผลิต

5 2. เครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์ printer เป็นอุปกรณ์ของหน่วยส่งออกที่ใช้ งานการแสดงผลจากคอมพิวเตอร์ลงกระดาษ หรือสื่อ สิ่งพิมพ์ที่ผู้ใช้สามารถนำไปใช้งานต่อไปได้ซึ่งโดยทั่วไป จะพิมพ์ลงในกระดาษ

6 1. เครื่องพิมพ์แบบจุด เครื่องพิมพ์แบบจุดมีหัวพิมพ์เป็นเข็มขนาดเล็กหลายเข็มเมื่อต้องการพิมพ์ตัง อักษรใด เครื่องพิมพ์จะสั่งให้หัวเข็มบาง หัวทำการกระแทกลงบนผ้าหมึกเพื่อให้ปรากฏเป็นรูปของตัวอักษรที่เกิดจากจุด เรียงต่อกัน หัวเข็มอาจจะมี 9 ถึง 24 หัว การ พิมพ์จะพิมพ์ทีละหนึ่งตัวอักษร ทีละบรรทัดจากซ้ายไปขวาของกระดาษ ถึงแม้ว่าเครื่องพิมพ์แบบจุดจะมีข้อจำกัดในด้านการพิมพ์ภาพการฟิก และเสียงดัง จากการท งาน แต่ปัจจุบัน เครื่องพิมพ์แบบนี้ยังเป็นที่นิยมใช้กันในงานเฉพาะ เช่น งานพิมพ์เอกสารทาง การเงินที่ตั้งการสำเนาหลายชุด เป็นต้น

7 2. เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ Laser printer เป็นเครื่องพิมพ์ที่ใช้วิธีการแสดงทำให้ผง หมึกไปติดกระดาษที่ต้องการพิมพ์ มี ความเร็วในการพิมพ์สูงสามารถพิมพ์ได้เร็วกว่า 10 แผ่นต่อนาที สามารถพิมพ์ ตัวอักษร ปละภาพการฟิกที่มีความคมชัดสูง โดยมีความละเอียดในการพิมพ์สูงกว่า 600 (dpi)จุดต่อนิ้วมีทั้งแบบพิมพ์เอกสาร ขาวดำและแบบสี เครื่องพิมพ์ชนิดนี้ไม่ สามารถพิมพ์สำเนาได้เหมือนกับเครื่องพิมพ์แบบจุด เครื่องพิมพ์เลเซอร์นิยมใช้ ในงานพิมพ์ที่ต้องการคุณภาพสูง

8 จัดทำโดย นางสาว นงคราญ สุริยะเลิศ นางสาว สุทธินันท์ มั่นวงศ์
นางสาว นงคราญ สุริยะเลิศ นางสาว สุทธินันท์ มั่นวงศ์ นางสาว รัตนา นวลตา นางสาว สุกัลยา แปลงศรี นางสาว ไพลิน ศรีบุระ

9


ดาวน์โหลด ppt หน่วยส่งออก หน่วยส่งออก คือ ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของ อักขระ ข้อความ รูปภาพ เสียง หรือภาพเคลื่อนไหว ซึ่งคอมพิวเตอร์จะแสดงผลลัพธ์ผ่านอุปกรณ์ของหน่วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google