งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ น้อยประเทศไทย การ กรองน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ น้อยประเทศไทย การ กรองน้ำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ น้อยประเทศไทย การ กรองน้ำ

2 สิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน ในวันที่ฝนตก ลองสังเกตน้ำ สกปรกที่ไหลผ่านถนนลงสู่ท่อ ระบายน้ำ ให้นักเรียนคิดว่าน้ำไหล ไปที่ไหน แล้วทำไมจึงมีน้ำสะอาดไหล ออกมาจากก๊อกน้ำ ถ้าที่โรงเรียนมีเครื่องกรองน้ำ ให้ ช่วยกันทำความสะอาด พร้อมกับ ตรวจสอบวัสดุที่ใช้ หรือพาเด็กไป ทัศนศึกษาที่โรงบำบัดน้ำเสียและ โรงผลิตน้ำประปา

3 การทดลองนี้แสดงวิธีการกรองน้ำ ผสมดิน 2 ขั้นตอน คือ การกรองด้วยกรวดขนาดใหญ่ และการกรองด้วยกรวดขนาดเล็ก ภาพรวมการทดลอง

4 สำหรับทดลองรวมสำหรับเด็กแต่ละคน สำหรับทำการทดลอง เพิ่มเติม เหยือกน้ำหรือขวดน้ำ กรวดขนาดใหญ่ ( หรือ ก้อนหินขนาดเล็ก ) กรวดขนาดเล็ก ( ขนาด 1-2 มิลลิเมตร หาซื้อได้ ตามร้านขายตู้ปลา อย่าใช้ ทรายแทน เพราะทราย ขนาดเล็กเกินไป แก้วน้ำขนาดเท่ากัน 3 ใบ ( ปริมาตร 450 มิลลิลิตร ) กระชอนขนาดกลาง 1 อัน ( สามารถงางบนขอบแก้ว ได้ ) กรวย 1 อัน กระดาษกรอง 1 แผ่น ช้อนชา 1 คัน ขวดพลาสติกขนาด 1.5 ลิตรหลายใบ วัสดุอุปกรณ์


ดาวน์โหลด ppt โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ น้อยประเทศไทย การ กรองน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google