งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
การกรองน้ำ

2 สิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน
ในวันที่ฝนตก ลองสังเกตน้ำสกปรกที่ไหลผ่านถนนลงสู่ท่อระบายน้ำ ให้นักเรียนคิดว่าน้ำไหลไปที่ไหน แล้วทำไมจึงมีน้ำสะอาดไหลออกมาจากก๊อกน้ำ ถ้าที่โรงเรียนมีเครื่องกรองน้ำ ให้ช่วยกันทำความสะอาด พร้อมกับตรวจสอบวัสดุที่ใช้ หรือพาเด็กไปทัศนศึกษาที่โรงบำบัดน้ำเสียและโรงผลิตน้ำประปา

3 ภาพรวมการทดลอง การทดลองนี้แสดงวิธีการกรองน้ำผสมดิน 2 ขั้นตอน
คือ การกรองด้วยกรวดขนาดใหญ่ และการกรองด้วยกรวดขนาดเล็ก

4 สำหรับทำการทดลองเพิ่มเติม
วัสดุอุปกรณ์ สำหรับทดลองรวม สำหรับเด็กแต่ละคน สำหรับทำการทดลองเพิ่มเติม เหยือกน้ำหรือขวดน้ำ กรวดขนาดใหญ่ (หรือก้อนหินขนาดเล็ก) กรวดขนาดเล็ก (ขนาด 1-2 มิลลิเมตร หาซื้อได้ตามร้านขายตู้ปลา อย่าใช้ทรายแทน เพราะทรายขนาดเล็กเกินไป แก้วน้ำขนาดเท่ากัน 3 ใบ (ปริมาตร 450 มิลลิลิตร) กระชอนขนาดกลาง 1 อัน(สามารถงางบนขอบแก้วได้) กรวย 1 อัน กระดาษกรอง 1 แผ่น ช้อนชา 1 คัน ขวดพลาสติกขนาด 1.5 ลิตรหลายใบ


ดาวน์โหลด ppt โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google