งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฤทธิ์ของธัยรอยด์ฮอร์โมน กระตุ้นเพื่อเร่งให้ขยัน ทำให้ร้อน มีผลต่อหลอดเลือด หัวใจและระบบ ประสาท ปริมาณประจำเดือนจะตรงข้ามกับ ปริมาณฮอร์โมน ธัยรอยด์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฤทธิ์ของธัยรอยด์ฮอร์โมน กระตุ้นเพื่อเร่งให้ขยัน ทำให้ร้อน มีผลต่อหลอดเลือด หัวใจและระบบ ประสาท ปริมาณประจำเดือนจะตรงข้ามกับ ปริมาณฮอร์โมน ธัยรอยด์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ฤทธิ์ของธัยรอยด์ฮอร์โมน กระตุ้นเพื่อเร่งให้ขยัน ทำให้ร้อน มีผลต่อหลอดเลือด หัวใจและระบบ ประสาท ปริมาณประจำเดือนจะตรงข้ามกับ ปริมาณฮอร์โมน ธัยรอยด์

3 Thyroid gland disease Goiter ต่อมมีขนาดใหญ่กว่าปกติ นน. มากกว่า 40 กรัม แต่ฮอร์โมนในเลือด ปกติ ได้แก่ simple goiter, Multinodular goiter Euthyroid ต่อมทำงานปกติ โดย ขนาดและนน. อาจผิดปกติ Hyperthyroidism ต่อมทำงาน มากกว่าปกติ โดยขนาดและน้ำหนัก ผิดปกติ ได้แก่ Grave’s dz, thyroiditis ฯลฯ Hypothyroidism ต่อมทำงานน้อย กว่าปกติ โดยขนาดและนน. อาจ ผิดปกติได้แก่ Cretinism, myxedema

4 Thyroid gland disease Hyperthyroidism Hypothyroidism

5 การวินิจฉัยต่อมธัยรอยด์ ตรวจระดับฮอร์โมนต่อมธัยรอยด์ ทำ Thyroid scan Needle aspirate การใช้เข็มเจาะเนื้อ ธัยรอยด์โดยการใช้เข็มเล็กๆดูดเนื้อ เพื่อนำส่งตรวจทางกล้องจุลทรรศน์ เพื่อตรวจเนื้อเยื่อว่าเป็นมะเร็ง คอพอก เป็นพิษหรือเป็น cyst การตรวจ ultrsound เพื่อตรวจดูว่า ก้อนที่โตเป็นก้อนเนื้อหรือเป็น cyst

6 การรักษาธัยรอยด์เป็นพิษ ให้ยาต้านธัยรอยด์ - Methimazole (5 mg) 1.5 เม็ดวันละ ครั้ง - ติดตามอาการ 1 เดือน - ตรวจ FT4/FT3 2 เดือน หลังจาก ได้ยา - ลดขนาดยาลงเป็น 1 เม็ดวันละครั้ง ติดตามทุก 2-3 เดือน - ตรวจ FT4/FT3 6 เดือน หลังจาก ได้ยา - ลดขนาดยาเป็น 0.5 เม็ด วันละครั้ง - หยุดยาเมื่อให้ยาครบ 2 ปี

7 การรักษาธัยรอยด์เป็นพิษ การให้น้ำแร่ ( สารกัมมันตรังสี 131 I ) - อาการรุนแรง antithyroid drug – หยุดยา – 131 I - อาการปานกลาง 131 I – ß – blocker - อาการไม่มาก 131 I นัด F/U 3 เดือน

8 การรักษาธัยรอยด์เป็นพิษ การให้น้ำแร่ ( สารกัมมันตรังสี 131 I ) - อายุมากกว่า 30 ปี - อาการระดับกลางถึงรุนแรง - ความเจ็บป่วยทางอายุรกรรมเช่น โรคหัวใจ โรคปอด

9 การรักษาธัยรอยด์เป็นพิษ การผ่าตัด - อายุน้อยกว่า 20 ปี - ต่อมขนาดโตมากกว่า 5 เท่า 75 กรัม - อาการระดับกลางถึง รุนแรง

10 ประสิทธิภาพการรักษา ได้ผล Long term medical treatment 40 % การผ่าตัด 80 % Radioactive iodine ( 1 ครั้ง ) 70 -80 %


ดาวน์โหลด ppt ฤทธิ์ของธัยรอยด์ฮอร์โมน กระตุ้นเพื่อเร่งให้ขยัน ทำให้ร้อน มีผลต่อหลอดเลือด หัวใจและระบบ ประสาท ปริมาณประจำเดือนจะตรงข้ามกับ ปริมาณฮอร์โมน ธัยรอยด์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google