งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

A QUICK OVERVIEW OF PDP-8 ARCHITECTURE ธนวัฒน์ แซ่ เอียบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "A QUICK OVERVIEW OF PDP-8 ARCHITECTURE ธนวัฒน์ แซ่ เอียบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 A QUICK OVERVIEW OF PDP-8 ARCHITECTURE ธนวัฒน์ แซ่ เอียบ

2 Memory หน่วยความจำของ PDP-8 มีทั้งหมด 4096 word แต่ละ word มีขนาด 12 บิต – คำนวณได้จากจำนวนบิตที่ใช้เป็น address มี ขนาด 12 บิตด้วยเช่นกันจึงสามารถชี้ ตำแหน่งหน่วยความจำได้ทั้งหมด 2 12 = 4096 location แต่ละ location ที่พื้นที่ จัดเก็บเท่ากับ 12 บิต หรือ 1 word ลำดับบิตใน word เรียงจากซ้ายไปขวา (0-11) บิตตำแหน่งที่ 0 เป็น most significant bit ( มี ค่ามากที่สุดคือ 2 12 =4096)

3 Memory หน่วยความจำแบ่งออกเป็น 32 pages – แต่ละ pages มี 128 word จำนวนบิต 12 บิตถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน – ส่วนแรกเป็นจำนวน page ขนาด 5 บิต (2 5 =32) บิตตำแหน่งที่ 0 ถึง 4 – ส่วนที่สองเป็นตำแหน่งภายใน page นั้น เรียกว่า offset ขนาด 7 บิต (2 7 =128) บิต ตำแหน่งที่ 5 ถึง 12 pageoffset

4 Memory 00000 0000000 00000 1111111 00001 0000000 00001 1111111 11111 0000000 11111 1111111 Page 0 สงวนไว้ จัดเก็บ ข้อมูล Page 1 จุดเริ่มของ คำสั่ง (instructi on) อาจใช้ จัดเก็บ ข้อมูลก็ได้ Page 31 Page สุดท้าย ของคำสั่ง 0- 127 1 0 128 10 - 255 10 3967 10 - 4095 10

5 Memory ตัวอย่าง address ที่ 0200 8 = 000010000000 2 – ส่วนที่เป็น page คือ 00001 2 =1 10 – ส่วนที่เป็น offset คือ 0000000 2 =0 10 เหตุผลที่มีการแบ่งออกเป็น page และ offset เพื่อเป็นรูปแบบในการอ้างถึงหน่วยความจำ (memory reference) – ข้อดี สามารถเปลี่ยนข้อมูลส่วนที่เป็น page เป็น opcode ได้ – และถ้า opcode นั้นตามด้วย location สามารถอ้างถึง location เพื่อดึงค่าที่ เก็บอยู่ใน page นั้นได้ ซึ่งใช้บิตในการ อ้างถึงตำแหน่งเพียง 7 บิตเท่านั้น ( ไม่ ต้องใช้บิตทั้ง 12 บิต ) ( ในกรณีข้าม page จะมีรูปแบบที่ต่างออกไป )

6 Register accumulator(AC) 1 ตัวขนาด 12 บิตและมี link register (L) ขนาด 1 บิตไว้ทดค่าจากการ คำนวณของ accumulator Multiply-quotient register (MQ) ขนาด 12 บิตใช้สำหรับการคูณและการหาร Program counter (PC) ขนาด 12 บิตซึ่ง จัดเก็บตำแหน่งถัดไปของคำสั่งที่จะถูก ปฏิบัติงาน Instruction register(IR) ขนาด 3 บิต Memory address register (MAR) ขนาด 12 บิต Memory Data(Buffer) register (MDR) ขนาด 12 บิต –CPU ใช้ MAR และ MDR ในการเข้าถึง หน่วยความจำจากการระบุตำแหน่งและการะบุ ค่าเพื่อเขียนหรืออ่าน

7 Register Special purpose register (SR) ขนาด 12 บิต ใช้สำหรับนำเข้าข้อมูลโดยตรงจาก console ของ PDP-8 Console ของ PDP-8

8 Register PC LSRACMQIRMDR content address MAR ?

9 Instruction pageoffset Memory reference

10 Instruction

11

12

13 ที่มา BRIAN J. SHELBURNE, A PDP-8 Emulator Program, Wittenberg University


ดาวน์โหลด ppt A QUICK OVERVIEW OF PDP-8 ARCHITECTURE ธนวัฒน์ แซ่ เอียบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google