งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

All Design and Development by Food Engineering Department SIZE REDUCTION ปฏิบัติการเรื่องการลด ขนาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "All Design and Development by Food Engineering Department SIZE REDUCTION ปฏิบัติการเรื่องการลด ขนาด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 All Design and Development by Food Engineering Department SIZE REDUCTION ปฏิบัติการเรื่องการลด ขนาด

3 All Design and Development by Food Engineering Department SIZE REDUCTION เพื่อให้นักศึกษาสามารถ 1. หาขนาดเฉลี่ยของอนุภาคได้ 2. หาการกระจายของอนุภาคได้ 3. หาอัตราส่วนการลดขนาดได้ วัตถุประส งค์

4 All Design and Development by Food Engineering Department SIZE REDUCTION วิธี ทดลอง 1. หาขนาดเฉลี่ยของตัวอย่าง ก่อนบด โดยเริ่มจากการหา ปริมาตรของอนุภาคของแข็ง ก่อนบด ดังนี้

5 All Design and Development by Food Engineering Department SIZE REDUCTION m1m1 m3m3 m2m2 m4m4 n = จำนวนอนุภาค ตัวอย่างในขวด

6 All Design and Development by Food Engineering Department SIZE REDUCTION คำนวณหาปริมาตรของอนุภาค จากสมการ คำนวณหาขนาดเฉลี่ยของ อนุภาคจากสมการ

7 All Design and Development by Food Engineering Department SIZE REDUCTION 2. ชั่งอนุภาคของแข็งก่อนบด มาประมาณ 150 g นำมา บดในเครื่องบด

8 All Design and Development by Food Engineering Department SIZE REDUCTION Mes h nu mbe r (mm ) มวล ของ ตะแกรง เปล่า (g) มวลของ ตะแกรง และ อนุภาค (g) (g)(mm ) ตารางบันทึกน้ำหนัก และขนาดของตะแกรง และถาด 3. ชั่งน้ำหนักตะแกรงและถาด บันทึกขนาดรูเปิดและ mesh number บันทึกผลในตาราง

9 All Design and Development by Food Engineering Department SIZE REDUCTION 4. นำของแข็งที่บดได้ไปร่อน ด้วยตะแกรงคัดขนาด 5. ชั่งน้ำหนักของตะแกรงและ ถาดที่มีของแข็งอยู่ภายใน บันทึกผลการทดลองในตาราง

10 All Design and Development by Food Engineering Department SIZE REDUCTION 6. หาขนาดของแข็งที่บดได้ ( ไม่รวม ของแข็งที่อยู่ในถาด )

11 All Design and Development by Food Engineering Department SIZE REDUCTION 7. เขียนกราฟการกระจาย ขนาดทั้งสองแบบ

12 All Design and Development by Food Engineering Department SIZE REDUCTION กราฟการกระจายขนาดแบบ Cumulative analysis screen opening (mm) Cumulative fraction smaller than

13 All Design and Development by Food Engineering Department SIZE REDUCTION 8. หาอัตราส่วนการลดขนาดจาก สมการ อัตราส่วนการลดขนาด = ขนาดเฉลี่ย ของอนุภาคก่อนบด ขนาด เฉลี่ยของอนุภาคหลังบด


ดาวน์โหลด ppt All Design and Development by Food Engineering Department SIZE REDUCTION ปฏิบัติการเรื่องการลด ขนาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google