งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจุดบั้งไฟ การปล่อยโคมลอย. ข้อมูล Date and time Place Radius High Name, Position, Telephone.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจุดบั้งไฟ การปล่อยโคมลอย. ข้อมูล Date and time Place Radius High Name, Position, Telephone."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจุดบั้งไฟ การปล่อยโคมลอย

2 ข้อมูล Date and time Place Radius High Name, Position, Telephone

3 ต้นข่าว กรมการบินพลเรือน บริษัทวิทยุการบินฯ NOTAM

4 INTERNATIONAL NOTAM OFFICE Check raw data Plot = Auto CAD+1:250,000 Issue NOTAM Graphic NOTAM (AIM web = aim.aerothai.co.th)

5

6

7

8 GRAPHIC NOTAM

9

10

11

12

13 ข้อมูลทั่วไป สนามบินตั้งอยู่ ตำบลราชาเทวะ อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ ห่างจากสนามบิน ดอนเมืองไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 15 NM ห่างจาก BANGKOK CITY ไปทางทิศตะวันออก 25 KM เนื้อที่ 20,000 ไร่

14 นำเสนอ คณะอนุกรรมการตัดสินผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2552

15 15

16 http://www.notamplot.com 2D Graphic NOTAM Enroute On UK & Ireland Map (FIR : EGTT,EGPX,EGGX) 16

17 Support NOTAM (Aerodrome) : 1)Taxiway Close 2)Runway Close 3)Aircraft Stand Close 4)Taxiway Edge Light U/S 5)Aerodrome Lighting Facilities U/S 6)Navigation Aids U/S 17

18 18

19 19

20 Graphic NOTAM on RJAA Aerodrome Layout Click ‘Reload’ to update Graphic on screen 20


ดาวน์โหลด ppt การจุดบั้งไฟ การปล่อยโคมลอย. ข้อมูล Date and time Place Radius High Name, Position, Telephone.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google