งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อันตรายจากประทัด ในวัน ลอยกระทง ประทัด แบบ ลูกบอล ระเบิดคามือ เด็ก ๑๓ ขวบ นิ้วขาด ๕ นิ้ว ประทัด แบบ ลูกบอล ระเบิดคามือ เด็ก ๑๓ ขวบ นิ้วขาด ๕ นิ้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อันตรายจากประทัด ในวัน ลอยกระทง ประทัด แบบ ลูกบอล ระเบิดคามือ เด็ก ๑๓ ขวบ นิ้วขาด ๕ นิ้ว ประทัด แบบ ลูกบอล ระเบิดคามือ เด็ก ๑๓ ขวบ นิ้วขาด ๕ นิ้ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อันตรายจากประทัด ในวัน ลอยกระทง ประทัด แบบ ลูกบอล ระเบิดคามือ เด็ก ๑๓ ขวบ นิ้วขาด ๕ นิ้ว ประทัด แบบ ลูกบอล ระเบิดคามือ เด็ก ๑๓ ขวบ นิ้วขาด ๕ นิ้ว

2 อันตรายจากประทัด ในวัน ลอยกระทง เด็ก ๗ ขวบ เล่นประทัด แบบลูกบอล พลาด.. บึม.. ใส่นิ้ว ขาด เด็ก ๗ ขวบ เล่นประทัด แบบลูกบอล พลาด.. บึม.. ใส่นิ้ว ขาด

3 อันตรายจากประทัดยักษ์ ใน วันลอยกระทง พิษประทัด ขยี้นิ้วคนอุดร นิ้วขาด ๔๓ ราย วันลอย กระทง พิษประทัด ขยี้นิ้วคนอุดร นิ้วขาด ๔๓ ราย วันลอย กระทง

4 อันตรายจากประทัดยักษ์ ใน วันลอยกระทง ด. ช. ๑๒ ขวบ จุดประทัด ยัดลงขวด ระเบิดบึม.. ข้อมือขาด..!!! ด. ช. ๑๒ ขวบ จุดประทัด ยัดลงขวด ระเบิดบึม.. ข้อมือขาด..!!!

5 อันตรายจากประทัดยักษ์ ใน วันลอยกระทง

6 เยาวชน อุดรธานี จุดประทัด ยักษ์ ระเบิดบึม.. นิ้วมือแหลก..!!! เยาวชน อุดรธานี จุดประทัด ยักษ์ ระเบิดบึม.. นิ้วมือแหลก..!!!

7 อันตรายจากประทัดยักษ์ ใน วันลอยกระทง

8

9

10


ดาวน์โหลด ppt อันตรายจากประทัด ในวัน ลอยกระทง ประทัด แบบ ลูกบอล ระเบิดคามือ เด็ก ๑๓ ขวบ นิ้วขาด ๕ นิ้ว ประทัด แบบ ลูกบอล ระเบิดคามือ เด็ก ๑๓ ขวบ นิ้วขาด ๕ นิ้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google