งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเสนอผลการฝึกงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเสนอผลการฝึกงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเสนอผลการฝึกงาน
บริษัทซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด 48 หมู่ 9 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

2 ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ชื่อผลิตภัณฑ์ : ไก่สดแช่เย็น ลักษณะการบริโภค : ปรุงสุกก่อนบริโภค การบรรจุหีบห่อ : บรรจุถุง/ห่อพลาสติก การเก็บรักษา : เก็บที่อุณหภูมิ 0-4 °C อายุผลิตภัณฑ์ : 3-5 วัน

3 ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
2. รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ชื่อผลิตภัณฑ์ : ไก่สดแช่เยือกแข็ง ลักษณะการบริโภค : ปรุงสุกก่อนบริโภค การบรรจุหีบห่อ : บรรจุถุงพลาสติก Polyethylene และบรรจุกล่องกระดาษ การเก็บรักษา : เก็บที่อุณหภูมิ ≤ -18°C อายุผลิตภัณฑ์ : 12 เดือน

4 แผนผังโรงงาน 4 3 5 5 1 6 6 8 2 7 0 = ห้องประชุม 1 = ผลิตอสร.(สุก)
2 = ผลิตอสร.(ดิบ) 3 = ผลิต 4 = ทางออกห้องล้วง 5 = โรงล้างรถ 6 = ฝ่ายวิศวกรรม 7 = ห้องปฏิบัติการ 8 = ห้องพยาบาล 4 3 5 5 ทางลง ทางขึ้น 1 6 6 8 2 ถนนสุวินทวงศ์ บ่อบำบัดน้ำเสีย โรงอาหาร โรงรถ บ้านพัก 7 ห้องปฏิบัติการ

5 โครงสร้างการออกแบบของโรงงาน
มีการออกแบบให้แยกเป็นสัดส่วนเพื่อป้องกันการปนเปื้อน โดยแยกเป็นส่วนที่มีความเสี่ยงสูง (High Care) และส่วนที่มีความเสี่ยงต่ำ (Low Care) ซึ่งแต่ละส่วนจะแยกเป็นห้องต่างๆ ดังนี้ ลานรับไก่เป็น ห้องถอนขน ห้องล้วงเครื่องใน ห้องตัดแต่ง ห้องแช่เย็น ห้องแช่เยือกแข็ง ห้องบรรจุกล่อง ห้องเย็นจัดเก็บผลิตภัณฑ์

6 ขั้นตอนการรับไก่เป็น
รถบรรทุกไก่ถึงโรงงาน รับใบรายงานไก่เข้าออกโดยพนักงานรักษาความปลอดภัย รถวิ่งผ่านบ่อฆ่าเชื้อ ทำการฆ่าเชื้อล้อรถก่อนจอด บรรทุกไก่จอดในที่พักไก่เป็น คนงานบันทึกผลการตรวจ/พร้อมแกะซีล / เตรียมลงไก่ คนขับนำเอกสารรถไก่เข้าส่งที่ตาชั่ง ไก่ก่อนเข้าต้องพักเพียงพอ ลดสภาวะเครียด

7 เชือดไก่ (killing) เชือดไก่ไม่ให้คอขาด และไม่ถูกกระดูก จับด้ามมีดให้คมมีดเชือดตรงต้นคอให้หลอดลม หลอดอาหาร และเส้นเลือดขาด คนงานเชือดไก่ต้องผ่านการอบรม และผ่านการรับรองว่าเป็นมุสลิมตามหลักฮาลาล

8 บ่อลวก (Scalding) น้ำในบ่อลวกที่ 1 อุณหภูมิ 50±2 องศาเซลเซียส เพื่อเป็นการเปิดรูขุมขนเล็ก น้ำในบ่อลวกที่ 2 อุณหภูมิ 60±2 องศาเซลเซียส เพื่อเป็นการเปิดรูขุมขนใหญ่ ใช้เวลาลวกประมาณ 1.5 นาที เปลี่ยนน้ำในบ่อลวกทุก 4 ชั่วโมง และควบคุมให้มีน้ำล้น (Over Flow)ตลอดเวลา

9 ถอนขน (Defeathering) เครื่องถอนขนประกอบไปด้วยเครื่องถอนขนหยาบ ถอนขนละเอียด และถอนขนบั้นท้าย ภายในเครื่องถอนขนจะต้องฉีดน้ำล้างบริเวณลูกยางและซากไก่ตลอดเวลา เพื่อไม่ให้ขนไก่ติลูกยางและซากไก่ช่วยป้องกันการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ สเปรย์น้ำหลังไก่ออกจากห้องถอนขน โดยใช้น้ำสะอาดสเปรย์ล้างซากไก่ทันที่เพื่อเป็นการปิดรูขุมขนไก่ และทำความสะอาดซากไก่

10 แผนผังกระบวนการผลิต (Processing Flow Diagram)
B A

11 แผนผังกระบวนการผลิตเครื่องใน
B

12 แผนผังกระบวนการผลิต (Processing Flow Diagram)

13 แผนผังกระบวนการแล่และตัดแต่ง
C กรีดหน้าขา กรีดหน้าอก แบะขา แล่ขาซ้าย แล่ขาขวา แล่ปีกซ้าย แล่ปีกขวา กรีดสันใน ดึงสันใน ดึงมัน ปลดโครง บรรจุถุง/ชั่งน้ำหนัก

14 การบรรจุ (Packing) การบรรจุถุง แบ่งออกเป็น
การปิดปากถุงด้วยเครื่องสุญญากาศ (Vacuum Pack) การปิดปากถุงด้วยเครื่อง Heat Seal การปิดปากถุงด้วยการมัดปากถุงหรือติดเทปกาว

15 การควบคุมและประกันคุณภาพ
ด้านกายภาพ เช่น การตรวจรับไก่มีชีวิต การตรวจสอบคุณภาพซากหลังฆ่า ด้านการวิเคราะห์ เช่น การเก็บตัวอย่างเพื่อส่งวิเคราะห์สารตกค้างยาฆ่าแมลงและสารตกค้างยาปฏิชีวนะ ด้านจุลินทรีย์ เช่น การเก็บตัวอย่างซากไก่ก่อนและหลังลงชิลเลอร์ การเก็บตัวอย่างโดยวิธี SWAB TECHNIQUE

16 จุดควบคุมวิกฤตจุดที่ 1 CCP
Pesticle Residule (สารตกค้างยาฆ่าแมลง) Antibiotic (ยาปฏิชีวนะ) Pathogenic virus (Avian Influence)

17 จุดควบคุมวิกฤตจุดที่ 2 CCP
ปริมาณน้ำล้างซากไก่ที่เครื่อง Inside Outside Washer จะต้องไม่น้อยกว่า 1.5 ลิตร / ไก่ 1 ตัว เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์

18 จุดควบคุมวิกฤตจุดที่ 3 CCP
อุณหภูมิใจกลางซากไก่ออกจากchiller ต้องไม่เกิน 4 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำใช้ใน chiller Over flow ไม่น้อยกว่า2.5 L/ตัว Chiller 1/3 ไม่น้อยกว่า 1.5L/ตัว Chiller 2/4 ไม่น้อยกว่า 1.0L/ตัว

19 จัดทำโดย ~ THE END ~ นางสาว ณิชา ครุฑกล่อม 4813100
นางสาว ณิชา ครุฑกล่อม นางสาว วิจิตรา อัศววงศ์เมธี นางสาว อัจฉรา อินตา ~ THE END ~


ดาวน์โหลด ppt การนำเสนอผลการฝึกงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google