งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเสนอผลการ ฝึกงาน บริษัทซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์ อาหาร จำกัด 48 หมู่ 9 ถ. สุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเสนอผลการ ฝึกงาน บริษัทซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์ อาหาร จำกัด 48 หมู่ 9 ถ. สุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเสนอผลการ ฝึกงาน บริษัทซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์ อาหาร จำกัด 48 หมู่ 9 ถ. สุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

2 ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท 1. รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ชื่อผลิตภัณฑ์ : ไก่สดแช่เย็น ลักษณะการบริโภค : ปรุงสุก ก่อนบริโภค การบรรจุหีบห่อ : บรรจุถุง / ห่อ พลาสติก การเก็บรักษา : เก็บที่อุณหภูมิ 0-4 °C อายุผลิตภัณฑ์ : 3-5 วัน

3 ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท 2. รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ชื่อผลิตภัณฑ์ : ไก่สดแช่เยือกแข็ง ลักษณะการบริโภค : ปรุงสุกก่อน บริโภค การบรรจุหีบห่อ : บรรจุถุงพลาสติก Polyethylene และบรรจุกล่อง กระดาษ การเก็บรักษา : เก็บที่อุณหภูมิ ≤ - 18°C อายุผลิตภัณฑ์ : 12 เดือน

4 ถนนสุวินทวงศ์ ห้องปฏิบัติการ โรงอาหาร โรงรถ บ่อบำบัดน้ำเสีย 1 2 0 5 ทางขึ้น ทางลง 6 7 8 บ้านพัก 5 6 0 = ห้อง ประชุม 1 = ผลิตอ สร.( สุก ) 2 = ผลิตอ สร.( ดิบ ) 3 = ผลิต 4 = ทางออก ห้องล้วง 5 = โรงล้าง รถ 6 = ฝ่าย วิศวกรรม 7 = ห้องปฏิบัติก าร 8 = ห้อง พยาบาล 4 แผนผัง โรงงาน 3

5 โครงสร้างการออกแบบของ โรงงาน มีการออกแบบให้แยกเป็นสัดส่วนเพื่อป้องกันการ ปนเปื้อน โดยแยกเป็นส่วนที่มีความเสี่ยงสูง (High Care) และส่วนที่มีความเสี่ยงต่ำ (Low Care) ซึ่งแต่ละส่วนจะแยกเป็นห้องต่างๆ ดังนี้ ลานรับไก่เป็น ห้องถอนขน ห้องล้วงเครื่องใน ห้องตัดแต่ง ห้องแช่เย็น ห้องแช่เยือกแข็ง ห้องบรรจุกล่อง ห้องเย็นจัดเก็บผลิตภัณฑ์

6 ขั้นตอนการรับไก่เป็น รถบรรทุกไก่ถึงโรงงาน รับใบรายงาน ไก่เข้าออกโดยพนักงานรักษาความ ปลอดภัย รถวิ่งผ่านบ่อฆ่าเชื้อ ทำการฆ่าเชื้อล้อ รถก่อนจอด บรรทุกไก่จอดในที่พักไก่เป็น คนงานบันทึกผลการตรวจ / พร้อมแกะ ซีล / เตรียมลงไก่ คนขับนำเอกสารรถไก่เข้าส่งที่ตาชั่ง ไก่ก่อนเข้าต้องพักเพียงพอ ลด สภาวะเครียด

7 เชือดไก่ (killing) เชือดไก่ไม่ให้คอขาด และไม่ถูกกระดูก จับ ด้ามมีดให้คมมีดเชือด ตรงต้นคอให้หลอดลม หลอดอาหาร และเส้น เลือดขาด คนงานเชือดไก่ต้อง ผ่านการอบรม และผ่าน การรับรองว่าเป็นมุสลิม ตามหลักฮาลาล

8 บ่อลวก (Scalding) น้ำในบ่อลวกที่ 1 อุณหภูมิ 50±2 องศา เซลเซียส เพื่อเป็นการเปิดรูขุมขนเล็ก น้ำในบ่อลวกที่ 2 อุณหภูมิ 60±2 องศา เซลเซียส เพื่อเป็นการเปิดรูขุมขนใหญ่ ใช้เวลาลวกประมาณ 1.5 นาที เปลี่ยนน้ำในบ่อลวกทุก 4 ชั่วโมง และ ควบคุมให้มีน้ำล้น (Over Flow) ตลอดเวลา

9 ถอนขน (Defeathering) เครื่องถอนขนประกอบไปด้วย เครื่องถอนขนหยาบ ถอนขน ละเอียด และถอนขนบั้นท้าย ภายในเครื่องถอนขนจะต้องฉีด น้ำล้างบริเวณลูกยางและซาก ไก่ตลอดเวลา เพื่อไม่ให้ขนไก่ ติลูกยางและซากไก่ช่วย ป้องกันการปนเปื้อนของ จุลินทรีย์ สเปรย์น้ำหลังไก่ออกจากห้อง ถอนขน โดยใช้น้ำสะอาด สเปรย์ล้างซากไก่ทันที่เพื่อเป็น การปิดรูขุมขนไก่ และทำความ สะอาดซากไก่

10 แผนผังกระบวนการผลิต (Processing Flow Diagram) รับไก่เป็น แขวนไก่ ช็อตไก่ เชือดไก่ เอา เลือดออก บ่อลวก ถอนขน ดึงหัว ตัดขา / สลับ ราว ล้วงเครื่องใน ล้างซาก A B

11 แผนผังกระบวนการผลิต เครื่องใน เครื่องใน ดึงตับ ดึงมัน ตัดกึ๋น ปลดปอด / หัวใจ แยกหัวใจ ออกจากปอด แช่เย็น สะเด็ดน้ำ บรรจุ B

12 แผนผังกระบวนการผลิต (Processing Flow Diagram) ชิลเลอร์ แขวนไก่ แล่ / ตัดแต่ง การบรรจุ ตรวจจับ โลหะ chilling แช่เยือกแข็ง ตรวจจับ โลหะ บรรจุกล่อง ห้องเก็บ สินค้า ส่งออก A C

13 แผนผังกระบวนการแล่และ ตัดแต่ง กรีดหน้าขากรีดหน้าอก แล่ปีกขวา แล่ปีกซ้าย แบะขา แล่ขาขวาแล่ขาซ้าย กรีดสันในดึงสันในดึงมันปลดโครง บรรจุถุง / ชั่งน้ำหนัก C

14 การบรรจุ (Packing) การบรรจุถุง แบ่งออกเป็น การปิดปากถุงด้วยเครื่องสุญญากาศ (Vacuum Pack) การปิดปากถุงด้วยเครื่อง Heat Seal การปิดปากถุงด้วยการมัดปากถุงหรือติด เทปกาว

15 การควบคุมและประกันคุณภาพ ด้านกายภาพ เช่น การตรวจรับไก่มีชีวิต การตรวจสอบคุณภาพซากหลังฆ่า ด้านการวิเคราะห์ เช่น การเก็บตัวอย่าง เพื่อส่งวิเคราะห์สารตกค้างยาฆ่าแมลง และสารตกค้างยาปฏิชีวนะ ด้านจุลินทรีย์ เช่น การเก็บตัวอย่างซาก ไก่ก่อนและหลังลงชิลเลอร์ การเก็บ ตัวอย่างโดยวิธี SWAB TECHNIQUE

16 จุดควบคุมวิกฤตจุดที่ 1 CCP Pesticle Residule ( สารตกค้างยา ฆ่าแมลง ) Antibiotic ( ยาปฏิชีวนะ ) Pathogenic virus (Avian Influence)

17 จุดควบคุมวิกฤตจุดที่ 2 CCP ปริมาณน้ำล้างซากไก่ ที่เครื่อง Inside Outside Washer จะต้องไม่น้อยกว่า 1.5 ลิตร / ไก่ 1 ตัว เพื่อป้องกันการ ปนเปื้อนของ เชื้อจุลินทรีย์

18 จุดควบคุมวิกฤตจุดที่ 3 CCP อุณหภูมิใจกลางซากไก่ออกจาก chiller ต้องไม่เกิน 4 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำใช้ใน chiller Over flow ไม่น้อยกว่า 2.5 L/ ตัว Chiller 1/3 ไม่น้อยกว่า 1.5L/ ตัว Chiller 2/4 ไม่น้อยกว่า 1.0L/ ตัว

19 จัดทำโดย นางสาว ณิชา ครุฑกล่อม 4813100 นางสาว วิจิตรา อัศววงศ์เมธี 4813117 นางสาว อัจฉรา อินตา 4813128 ~ THE END ~


ดาวน์โหลด ppt การนำเสนอผลการ ฝึกงาน บริษัทซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์ อาหาร จำกัด 48 หมู่ 9 ถ. สุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google