งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณิตศาสตร์ ตัวอย่างข้อสอบ On-Line เรื่อง วงกลม โดยอาจารย์ปรีชา จันทร์เปล่ง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณิตศาสตร์ ตัวอย่างข้อสอบ On-Line เรื่อง วงกลม โดยอาจารย์ปรีชา จันทร์เปล่ง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณิตศาสตร์ ตัวอย่างข้อสอบ On-Line เรื่อง วงกลม โดยอาจารย์ปรีชา จันทร์เปล่ง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

2 โจทย์ทั่วไป 1. สมการวงกลม มีจุดศูนย์กลางและ เส้นผ่าศูนย์กลาง ตรงกับข้อใด 1. (-4,3), 2. (-4,3), 3. (4,-3), 4. (4,-3),

3 โจทย์ทั่วไป 2. สมการวงกลม มีเส้นผ่าศูนย์กลางยาว 20 หน่วย จงหาค่า k 1. 5 2. 15 3. -65 4. -75

4 โจทย์ทั่วไป 3. จงหาสมการวงกลมที่มีจุด (2,2) และ (-6,-4) เป็นจุดปลายเส้นผ่าศูนย์กลาง

5 โจทย์ทั่วไป 4. จงหาสมการวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางที่ (5,-2) และเส้นรอบวงผ่านจุด (-1,5)

6 โจทย์ทั่วไป 5. จงหาสมการวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางที่ (2,3) และเส้นรอบวงสัมผัสกับแกน Y

7 โจทย์ทั่วไป 6. จงหาสมการวงกลมที่รัศมียาว 5 หน่วยและ สัมผัสทั้งแกน X แกน Y จุดศูนย์กลางอยู่ใน ควอรันต์ที่ 2

8 โจทย์ทั่วไป 7. จงหาสมการวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางที่ (-4,3) และสัมผัสกับ

9 โจทย์ทั่วไป 8. จงหาสมการวงกลมที่ผ่านจุด (-2,1),(0,1) และ (-2,-4)

10 โจทย์ทั่วไป 9. จงหาสมการวงกลมที่ผ่านจุด (3,5) และ (-3,7) และมีจุดศูนย์กลางอยู่บนแกน X

11 โจทย์ทั่วไป 10. จงหาสมการวงกลมที่ผ่านจุด (1,-4),(5,2) และจุดศูนย์กลางอยู่บน x - 2y + 9 = 0


ดาวน์โหลด ppt คณิตศาสตร์ ตัวอย่างข้อสอบ On-Line เรื่อง วงกลม โดยอาจารย์ปรีชา จันทร์เปล่ง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google