งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 คู่มือการรายงานจุดเน้นออนไลน์ 2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 1 เว็บไซต์รายงานจุดเน้นสำหรับสถานศึกษาhttp://www.stabdb.com/school/

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " คู่มือการรายงานจุดเน้นออนไลน์ 2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 1 เว็บไซต์รายงานจุดเน้นสำหรับสถานศึกษาhttp://www.stabdb.com/school/"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  คู่มือการรายงานจุดเน้นออนไลน์ 2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 1
เว็บไซต์รายงานจุดเน้นสำหรับสถานศึกษาhttp://www.stabdb.com/school/

2 2. คลิกเลือก สำหรับโรงเรียน
1. เข้าเว็บไซต์รายงานจุดเน้นสำหรับสถานศึกษาhttp://www.stabdb.com/school/ 2. คลิกเลือก สำหรับโรงเรียน

3 3. ใส่รหัสผู้ใช้งาน ในช่อง Username และ Password ตัวอย่าง โรงเรียนบ้านเปล รหัสผู้ใช้ คือ กรอก Password เหมือนกัน คือ 4. คลิกเลือก เข้าสู่ระบบ

4 5. คลิกเลือก แสดงรายการตัวชี้วัด
5. คลิกเลือก แสดงรายการตัวชี้วัด คำอธิบาย มิติที่ 1 มี 4 รายการตัวชี้วัด ( ) ช่อง ผลการปฏิบัติ คลิกเลือก ปฏิบัติ

5 เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว อย่าลืมคลิก บันทึกข้อมูล
ช่อง ข้อมูลสนับสนุน คลิกไอคอน เพื่อพิมพ์คำอธิบายเพิ่มเติม ในช่องระบุข้อมูลสนับสนุน และสามารถแนบไฟล์โครงการหรือกิจกรรมที่ช่อง เอกสารแนบ (ถ้าเอกสารแนบมีมากให้ทำการ Zip ข้อมูล) คลิกไอคอน เพื่อดูคำอธิบายตัวชี้วัด แต่ละข้อ เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว อย่าลืมคลิก บันทึกข้อมูล

6 คำอธิบาย มิติที่ 2 สำหรับโรงเรียนที่เปิดสอน ป. 1-ป
คำอธิบาย มิติที่ 2 สำหรับโรงเรียนที่เปิดสอน ป.1-ป.6 ต้องรายงานตัวชี้วัด 42 ตัวชี้วัด ( ) สำหรับโรงเรียนที่เปิดสอน ป.1-ม.3 ต้องรายงานตัวชี้วัด 60 ตัวชี้วัด ( ) คำอธิบาย ตัวอย่าง ตัวชี้วัดที่ ร้อยละของผู้เรียน ชั้น ป.1 ที่อ่านออก เป้าหมาย หมายถึง จำนวนนักเรียนชั้น ป.1 ทั้งหมดของโรงเรียน ผลงานที่ได้ หมายถึง จำนวนนักเรียน ชั้นป.1 ที่อ่านออก มีความสามารถในการอ่านคำพื้นฐานและเข้าใจความหมายของคำพื้นฐานได้ไม่น้อยกว่า 600 คำ (จากบัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 708 คำ) ร้อยละ เมื่อใส่เป้าหมายและผลงานที่ได้ ตารางจะทำการคำนวณผลให้ ข้อมูลสนับสนุน ในกรณีที่เด็กอ่านไม่ออก มีข้อมูลสนับสนุน เช่น เป็นเด็กพิเศษ

7 สำหรับข้อสอบ เครื่องมือที่ สพฐ. สร้างขึ้น ณ ขณะนี้มีเพียง 1 ฉบับเท่านั้น และเป็นการวัดเมื่อสิ้นสุดแต่ละระดับชั้น ไม่ใช่การวัดในภาคเรียนที่ 1 เพราะในแบบประเมินมีเนื้อหา ของภาคเรียนที่ 2 ด้วย ดังนั้นให้โรงเรียน ใช้แบบทดสอบของสถานศึกษาก่อน ในภาคเรียนที่ 1 ส่วนการเผยแพร่ในช่วงนี้ เป็นเพราะต้องการให้โรงเรียนได้ฝึกดาวโหลด และทราบแนวทางของข้อสอบก่อน หมายเหตุ สพฐ. อยู่ระหว่างการจัดทำเครื่องมือให้กับทุกตัวชี้วัด แต่ตัวชี้วัดอื่นที่ไม่มีเพราะอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำ กรณีไม่สามารถรายงานข้อมูลระบบออนไลน์ได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศน.ดลพรรณ โทร


ดาวน์โหลด ppt  คู่มือการรายงานจุดเน้นออนไลน์ 2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 1 เว็บไซต์รายงานจุดเน้นสำหรับสถานศึกษาhttp://www.stabdb.com/school/

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google