งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูศรีไพร แตงอ่อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยครูศรีไพร แตงอ่อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูศรีไพร แตงอ่อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยครูศรีไพร แตงอ่อน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูศรีไพร แตงอ่อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยครูศรีไพร แตงอ่อน

2 ครูศรีไพร แตงอ่อน

3 ยกตัวอย่างและอธิบายเกี่ยวกับ ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาได้

4 ครูศรีไพร แตงอ่อน

5

6

7 เปลือกโลก

8 ครูศรีไพร แตงอ่อน

9

10

11

12 แผ่นดินสะเทือนเกิดขึ้น เมื่อแผ่นเทคโทนิกที่ต่อกัน 2 แผ่นเลื่อนเบียดกันอย่าง กะทันหัน

13 ครูศรีไพร แตงอ่อน

14 แนวหินที่แตกระหว่าง รอยต่อของ 2 แผ่นเคลื่อน เบียดกัน ซึ่งจุดที่เกิดการ เบียดหรือชนเรียกว่า " จุด โฟกัส " (focus) หรือจุดไฮ โป เซ็นเตอร์ (hypocenter) ซึ่งเป็นจุดที่ คาดว่าเกิดการเบียดของ 2 รอยต่อ และตรงจุดนี้จะ ส่งผลให้เกิดการสั่นสะเทือน อย่างรุนแรง บนผืน โลก หรือผืนน้ำเหนือขึ้นไป

15 ครูศรีไพร แตงอ่อน

16 แผ่นดินไหว (Earthquake) ภูเขาไฟระเบิด

17 ครูศรีไพร แตงอ่อน แหล่งกำเนิดแผ่นดินไหว เกิดตามขอบแผ่น เปลือกโลกและ ส่วน ใหญ่เกิดตามรอบ ๆ มหาสมุทรหรือ ที่เรียกว่า วงแหวนไฟ (The Ring of Fire)

18 ครูศรีไพร แตงอ่อน

19

20 บริเวณที่เกิด แผ่นดินไหว ลึกลงไปใต้ผิวโลก

21 ครูศรีไพร แตงอ่อน จุดที่อยู่บนผิวโลกที่ตรง กับจุดศูนย์กลาง แผ่นดินไหว เป็นบริเวณที่ได้รับ ผลกระทบมากที่สุด

22 ครูศรีไพร แตงอ่อน เป็นคนคิดสูตร คำนวณหาขนาดความ รุนแรงของแผ่นดินไหว เราจึงใช้หน่วยวัดขนาด ของแผ่นดินไหวว่า ริค เตอร์

23 ครูศรีไพร แตงอ่อน 1) จำแนกตามความลึก จากผิวโลก 1.1 แผ่นดินไหวตื้น (0-70 km) 1.2 แผ่นดินไหวปาน กลาง (70-300 km) 1.3 แผ่นดินไหวลึก (300-700 km)

24 2) จำแนกโดยใช้ระยะ จากศูนย์กลาง 2.1 แผ่นดินไหว ท้องถิ่น (< 100 km) 2.2 แผ่นดินไหวห่าง (100-1,000 km) 2.3 แผ่นดินไหวไกล (> 1,000 km)

25 3) จำแนกตามขนาด 2.1 แผ่นดินไหวเบา มาก (< 2 ริคเตอร์ ) 2.2 แผ่นดินไหวเบา (3- 4 ริคเตอร์ ) 2.3 แผ่นดินไหวปาน กลาง (4-5 ริคเตอร์ ) 2.4 แผ่นดินไหวรุนแรง (> 6 ริคเตอร์ )

26 1) จากธรรมชาติ เกิดจากชั้นหิน หลอมละลายใต้ เปลือกโลกที่ได้รับ พลังงานจากแก่น โลกแล้วดันตัวขึ้น ตลอดเวลา ทำให้ แผ่นเปลือกโลกเกิด จากเคลื่อนที่

27 ครูศรีไพร แตงอ่อน

28

29

30 1. ทฤษฎีทวีปเลื่อน (Continental Drift Theory) 2. ทฤษฎีวงจรการพา ความร้อน (Convection Current Theory) 3. ทฤษฎีเปลือกโลกใต้ มหาสมุทรแยกตัว (Sea Floor Spreading Theory) 4. ทฤษฎีการเคลื่อนที่ของ แผ่นเปลือกโลก (plate Tectonic Theory) ครูศรีไพร แตงอ่อน

31 ทฤษฎีวงจรการพาความร้อน (Convection current theory) ครูศรีไพร แตงอ่อน

32 ขอบเขตและการกระจายตัว ของแผ่นเปลือกโลก ครูศรีไพร แตงอ่อน

33

34 แผ่นเปลือกโลกใต้เคลื่อนที่เข้าหากัน ครูศรีไพร แตงอ่อน

35 แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่เข้าหากัน ครูศรีไพร แตงอ่อน

36 แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่แยกตัวออกจากกัน และเข้าหากัน ครูศรีไพร แตงอ่อน

37 แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่ไถลตัวขนานแยกออกจากกัน ครูศรีไพร แตงอ่อน

38

39 เมื่อ 465 ล้านปีก่อน ดินแดนประเทศไทยยัง แยกตัวอยู่ใน 2 อนุทวีปฉานไทย ( ส่วนของภาคเหนือลงไป ถึงภาคตะวันออกและ ภาคใต้ ) และอนุทวีปอินโดจีน ( ส่วนของภาคอิสาน ) ครูศรีไพร แตงอ่อน

40

41 ต่อมาประมาณ 400-300 ล้านปีก่อน ครูศรีไพร แตงอ่อน

42 เมื่อประมาณ 220 ล้านปีก่อน ครูศรีไพร แตงอ่อน

43 ประเทศไทยในคาบสมุทรมลายูได้ เคลื่อนที่ มาอยู่ในตำแหน่งปัจจุบัน ครูศรีไพร แตงอ่อน

44

45

46 เปลือกโลก

47 ครูศรีไพร แตงอ่อน

48

49

50 แผ่นดินสะเทือนเกิดขึ้น เมื่อแผ่นเทคโทนิกที่ต่อกัน 2 แผ่นเลื่อนเบียดกันอย่าง กะทันหัน

51 ครูศรีไพร แตงอ่อน

52 แนวหินที่แตกระหว่าง รอยต่อของ 2 แผ่นเคลื่อน เบียดกัน ซึ่งจุดที่เกิดการ เบียดหรือชนเรียกว่า " จุด โฟกัส " (focus) หรือจุดไฮ โป เซ็นเตอร์ (hypocenter) ซึ่งเป็นจุดที่ คาดว่าเกิดการเบียดของ 2 รอยต่อ และตรงจุดนี้จะ ส่งผลให้เกิดการสั่นสะเทือน อย่างรุนแรง บนผืน โลก หรือผืนน้ำเหนือขึ้นไป

53 ครูศรีไพร แตงอ่อน

54

55

56 2006 Java Earthquake, Indonesia

57 ครูศรีไพร แตงอ่อน 2004, Niigata, Japan

58 ครูศรีไพร แตงอ่อน 1999 Chi-Chi (Ji-Ji) Earthquake, Taiwan

59 ครูศรีไพร แตงอ่อน

60 Banda Aceh (pre-tsunami) June 23, 2004

61 ครูศรีไพร แตงอ่อน Banda Aceh (post-tsunami) December 28, 2004

62 ครูศรีไพร แตงอ่อน Kalutara Sri Lanka (pre-tsunami) January 1, 2004

63 ครูศรีไพร แตงอ่อน Kalutara Sri Lanka (post-tsunami) December 26, 2004

64 ครูศรีไพร แตงอ่อน ทั่วประเทศไทยมีรอยเลื่อน ที่มีพลัง 9 รอย 1. รอยเลื่อนเชียงแสน 2. รอยเลื่อนแพร่ 3. รอยเลื่อนแม่ทา 4. รอยเลื่อนเถิน

65 ครูศรีไพร แตงอ่อน 5. รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ 6. รอยเลื่อนเมย - อุทัยธานี 7. รอยเลื่อนเจดีย์สามองค์ 8. รอยเลื่อนระนอง 9. รอยเลื่อนมะรุย

66 ครูศรีไพร แตงอ่อน 2) จากการกระทำของ มนุษย์ 2.1 การสร้างเขื่อน ขนาดใหญ่ 2.2 การทำเหมืองใน ระดับลึก 2.3 การสูบน้ำใต้ดิน 2.4 การทดลองระเบิด นิวเคลียร์ใต้ดิน


ดาวน์โหลด ppt ครูศรีไพร แตงอ่อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยครูศรีไพร แตงอ่อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google