งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนงบประมาณปี 2554-2557 งบประมาณรวม 143.690 ล้านบาท ระบบกระจายน้ำและอาคาร ประกอบ สถานีสูบน้ำ PR2 โครงการฝายอำนาจเจริญ ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนงบประมาณปี 2554-2557 งบประมาณรวม 143.690 ล้านบาท ระบบกระจายน้ำและอาคาร ประกอบ สถานีสูบน้ำ PR2 โครงการฝายอำนาจเจริญ ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนงบประมาณปี 2554-2557 งบประมาณรวม 143.690 ล้านบาท ระบบกระจายน้ำและอาคาร ประกอบ สถานีสูบน้ำ PR2 โครงการฝายอำนาจเจริญ ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงาน ก่อสร้าง 13 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ ขนาดกลาง

2 ระบบกระจายน้ำและอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำ PR2 โครงการฝาย อำนาจเจริญ ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 48 PVB 617 - 067 ระวาง 5939 IV

3 สัญญาเลขที่ กจ. 13/2554 ( กสพ.1) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 สัญญาจ้างระหว่างกรมชลประทาน กับห้าง หุ้นส่วนจำกัดกองมณีก่อสร้าง วันเริ่มต้นสัญญา วันที่ 8 มิถุนายน 2554 วันสิ้นสุดสัญญา วันที่ 24 ตุลาคม 2556 ระยะเวลาดำเนินการ 870 วัน

4 ก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำเพื่อสูบน้ำ จากลำเซบายเข้าสู่ระบบกระจายน้ำ เพื่อส่งน้ำให้กับ พื้นที่การเกษตรบริเวณสองฝั่งของลำน้ำ ความยาว คลองรวม 15,880 เมตร พื้นที่ชลประทาน 10,420 ไร่ ระบบกระจายน้ำและอาคาร ประกอบ สถานีสูบน้ำ PR2 โครงการฝายอำนาจเจริญ ผังบริเวณ


ดาวน์โหลด ppt แผนงบประมาณปี 2554-2557 งบประมาณรวม 143.690 ล้านบาท ระบบกระจายน้ำและอาคาร ประกอบ สถานีสูบน้ำ PR2 โครงการฝายอำนาจเจริญ ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google