งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก (HFMD) จ. ร้อยเอ็ด ปี 2555 ตั้งแต่ 1 ม. ค. - 15 ก. ค.55 มี รายงานผู้ป่วย 176 ราย ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต อัตราป่วย 13.44 ต่อประชากรแสนคน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก (HFMD) จ. ร้อยเอ็ด ปี 2555 ตั้งแต่ 1 ม. ค. - 15 ก. ค.55 มี รายงานผู้ป่วย 176 ราย ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต อัตราป่วย 13.44 ต่อประชากรแสนคน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก (HFMD) จ. ร้อยเอ็ด ปี 2555 ตั้งแต่ 1 ม. ค ก. ค.55 มี รายงานผู้ป่วย 176 ราย ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต อัตราป่วย ต่อประชากรแสนคน ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต อัตราป่วย ต่อประชากรแสนคน จำนวนผู้ป่วยมากกว่าปี 2554 ประมาณ 2.7 เท่า จำนวนผู้ป่วยมากกว่าปี 2554 ประมาณ 2.7 เท่า

2 ร้อยละ กลุ่มอายุผู้ป่วยโรคมือเท้าปาก (HFMD) จ. ร้อยเอ็ด ปี กลุ่มอายุที่พบว่ามีรายงานผู้ป่วยสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 1- 2 ปี ( ร้อยละ 55.11) และ กลุ่มอายุ ปี ( ร้อยละ ปัจจัยเสี่ยง : การเล่นคลุกคลีกับเด็กที่ป่วย การ ใช้แก้วน้ำ ผ้าเช็ดมือร่วมกัน

3 สถานการณ์โรคมือเท้าปาก จำแนกรายอำเภอ จ. ร้อยเอ็ด ปี 2555 พบผู้ป่วย 176 ราย 16 อำเภอ

4 จำนวนผู้ป่วยโรคมือเท้าปาก จำแนกรายอำเภอ รายเดือน จ. ร้อยเอ็ด ปี 2555

5

6 สาเหตุ  เกิดจากเชื้อไวรัสลำไส้ หรือ เอนเทอโร ไวรัส หลายชนิด (EV71)  พบบ่อยในกลุ่มเด็กทารก และ เด็กเล็ก อายุต่ำกว่า 5 ปี  โรคเกิด ประปรายตลอดปี  เพิ่มมากขึ้น ในหน้าฝน ช่วงอากาศเย็น และ ชื้น  โดยทั่วไป อาการไม่รุนแรง  ผื่น และตุ่มน้ำใส หายได้เอง ในเวลา วัน

7 เชื้อเอนเทอโรไวรัส

8 หลังได้รับเชื้อ 3-6 วัน จะเริ่มแสดงอาการป่วย เริ่มด้วย มีไข้ต่ำๆ อ่อนเพลีย ต่อมาอีก 1-2 วัน จะพบ ตุ่ม หรือ ผื่นนูนสีแดงเล็ก ( มักไม่คัน ) ที่ฝ่ามือ นิ้วมือ ( มักอยู่ที่ด้านข้างของนิ้ว ) ฝ่าเท้า ( มักอยู่ที่ส้นเท้า ) บริเวณอื่น : หัวเข่า ข้อศอก หรือ ก้น ในปาก : เป็นตุ่มแดงที่ลิ้น เหงือก หรือ กระพุ้งแก้ม อาการที่สำคัญ 1

9 อาการที่สำคัญ 2 ตุ่มจะกลายเป็น ตุ่มพองใส บริเวณ รอบๆอักเสบ และ แดง กดแล้วเจ็บ ต่อมา จะแตกออก เป็นแผลหลุมตื้นๆ ระยะนี้ เด็กจะมีอาการ เจ็บปาก รับประทานอาหาร ได้น้อย อาการจะทุเลา และ หายเป็นปกติ ภายใน 7-10 วัน

10 การติดต่อ

11 การรักษา หายได้เอง ( 7 วัน ) การรักษาประคับประคอง และ บรรเทาอาการ การลดไข้ และลดอาการเจ็บปวด จากแผลในปาก ภาวะแทรกซ้อน อยู่ในความดูแลแพทย์ มีภูมิคุ้มกัน เฉพาะต่อเชื้อไวรัสที่ก่อโรค ผู้ปกครอง / ครูพี่เลี้ยง สังเกตอาการที่อาจมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง : ไข้สูง ซึม อาเจียนบ่อยๆ ไม่ยอมรับประทานอาหารและ นํ้า  แจ้งผู้ปกครอง / แจ้งจนท. รพ. สต.

12 จะทำลายเชื้อได้อย่างไร โดยแสงอัลตราไวโอเล็ต ในสภาพที่แห้ง โดยการต้มที่ oC นาน 30 นาที โดยใช้น้ำยาซักล้างทั่วไป โซเดียมไฮโปคลอไรด์ 1% โดยใช้น้ำประปา ที่มีคลอรีน ppm. โดยวิธีทำให้ปราศจากเชื้อ

13 การป้องกันโรค โรคนี้ ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน ป้องกันโดยการ รักษาสุขอนามัย หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกัน เช่น แก้วน้ำ หลอดดูด ผ้าเช็ดหน้า และผ้าเช็ดมือ เป็นต้น จัดให้มีอ่างล้างมือ และส้วมที่ถูกสุขลักษณะ

14 การป้องกันโรค หากพบเด็กป่วย รีบป้องกัน ไม่ให้เชื้อแพร่ ไป ยังเด็กคนอื่น ๆ แนะนำผู้ปกครองให้รีบพาเด็กไปพบแพทย์และ หยุดรักษาตัวที่บ้านประมาณ 7 วันหรือจนกว่าจะ หายเป็นปกติ ไม่ควรพาเด็กไปในสถานที่แออัด เช่น สนาม เด็กเล่น สระว่ายน้ำ และ ห้างสรรพสินค้า

15 หากมีเด็กป่วยจำนวนมากในโรงเรียน หรือสถานรับเลี้ยงเด็ก ควรทำอย่างไร มาตรการช่วงที่เกิดโรคระบาดต้องเน้น การสกัดกั้นการแพร่กระจายของเชื้อ ซึ่งอาจมี ความจำเป็นจะต้องประกาศเขตติดโรคและปิด สถานที่ อาคาร สระว่ายน้ำ สนามเด็กเล่น ฯลฯ หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับเด็กป่วย และเน้น การล้างมือบ่อยๆ

16 แจ้งการระบาดไปยังหน่วยงานบริการ สาธารณสุขในพื้นที่ ( สอบสวนการระบาด ให้ ความรู้ และคำแนะนำ ) เผยแพร่คำแนะนำเรื่อง โรคมือเท้าปาก แก่ ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียน รวมทั้งส่งเสริม พฤติกรรมอนามัยที่ช่วยป้องกันโรคติดต่อ โดยเฉพาะการล้างมือและการรักษาสุขอนามัย ของสภาพแวดล้อม ควรแยกของใช้ไม่ให้ปะปนกัน เช่น แก้วน้ำ ช้อนอาหาร ฯลฯ เฝ้าระวัง โดยตรวจเด็กทุกคน หากพบคนใดที่มี อาการโรคมือ เท้า ปาก ต้องรีบแยกออกและให้ หยุดเรียน วัน หรือจนกว่าจะหาย

17 การค้นหา ผู้ป่วย

18 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก (HFMD) จ. ร้อยเอ็ด ปี 2555 ตั้งแต่ 1 ม. ค. - 15 ก. ค.55 มี รายงานผู้ป่วย 176 ราย ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต อัตราป่วย 13.44 ต่อประชากรแสนคน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google