งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก (HFMD) จ. ร้อยเอ็ด ปี 2555 ตั้งแต่ 1 ม. ค. - 15 ก. ค.55 มี รายงานผู้ป่วย 176 ราย ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต อัตราป่วย 13.44 ต่อประชากรแสนคน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก (HFMD) จ. ร้อยเอ็ด ปี 2555 ตั้งแต่ 1 ม. ค. - 15 ก. ค.55 มี รายงานผู้ป่วย 176 ราย ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต อัตราป่วย 13.44 ต่อประชากรแสนคน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก (HFMD) จ. ร้อยเอ็ด ปี 2555 ตั้งแต่ 1 ม. ค. - 15 ก. ค.55 มี รายงานผู้ป่วย 176 ราย ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต อัตราป่วย 13.44 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต อัตราป่วย 13.44 ต่อประชากรแสนคน จำนวนผู้ป่วยมากกว่าปี 2554 ประมาณ 2.7 เท่า จำนวนผู้ป่วยมากกว่าปี 2554 ประมาณ 2.7 เท่า

2 ร้อยละ กลุ่มอายุผู้ป่วยโรคมือเท้าปาก (HFMD) จ. ร้อยเอ็ด ปี 2555 @ กลุ่มอายุที่พบว่ามีรายงานผู้ป่วยสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 1- 2 ปี ( ร้อยละ 55.11) และ กลุ่มอายุ 3 - 4 ปี ( ร้อยละ 32.39) @ ส่วนใหญ่พบการระบาดในศูนย์เด็กเล็ก @ ปัจจัยเสี่ยง : การเล่นคลุกคลีกับเด็กที่ป่วย การ ใช้แก้วน้ำ ผ้าเช็ดมือร่วมกัน

3 สถานการณ์โรคมือเท้าปาก จำแนกรายอำเภอ จ. ร้อยเอ็ด ปี 2555 พบผู้ป่วย 176 ราย 16 อำเภอ

4 จำนวนผู้ป่วยโรคมือเท้าปาก จำแนกรายอำเภอ รายเดือน จ. ร้อยเอ็ด ปี 2555

5

6 สาเหตุ  เกิดจากเชื้อไวรัสลำไส้ หรือ เอนเทอโร ไวรัส หลายชนิด (EV71)  พบบ่อยในกลุ่มเด็กทารก และ เด็กเล็ก อายุต่ำกว่า 5 ปี  โรคเกิด ประปรายตลอดปี  เพิ่มมากขึ้น ในหน้าฝน ช่วงอากาศเย็น และ ชื้น  โดยทั่วไป อาการไม่รุนแรง  ผื่น และตุ่มน้ำใส หายได้เอง ในเวลา 5 - 7 วัน

7 เชื้อเอนเทอโรไวรัส

8 หลังได้รับเชื้อ 3-6 วัน จะเริ่มแสดงอาการป่วย เริ่มด้วย มีไข้ต่ำๆ อ่อนเพลีย ต่อมาอีก 1-2 วัน จะพบ ตุ่ม หรือ ผื่นนูนสีแดงเล็ก ( มักไม่คัน ) ที่ฝ่ามือ นิ้วมือ ( มักอยู่ที่ด้านข้างของนิ้ว ) ฝ่าเท้า ( มักอยู่ที่ส้นเท้า ) บริเวณอื่น : หัวเข่า ข้อศอก หรือ ก้น ในปาก : เป็นตุ่มแดงที่ลิ้น เหงือก หรือ กระพุ้งแก้ม อาการที่สำคัญ 1

9 อาการที่สำคัญ 2 ตุ่มจะกลายเป็น ตุ่มพองใส บริเวณ รอบๆอักเสบ และ แดง กดแล้วเจ็บ ต่อมา จะแตกออก เป็นแผลหลุมตื้นๆ ระยะนี้ เด็กจะมีอาการ เจ็บปาก รับประทานอาหาร ได้น้อย อาการจะทุเลา และ หายเป็นปกติ ภายใน 7-10 วัน

10 การติดต่อ

11 การรักษา หายได้เอง ( 7 วัน ) การรักษาประคับประคอง และ บรรเทาอาการ การลดไข้ และลดอาการเจ็บปวด จากแผลในปาก ภาวะแทรกซ้อน อยู่ในความดูแลแพทย์ มีภูมิคุ้มกัน เฉพาะต่อเชื้อไวรัสที่ก่อโรค ผู้ปกครอง / ครูพี่เลี้ยง สังเกตอาการที่อาจมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง : ไข้สูง ซึม อาเจียนบ่อยๆ ไม่ยอมรับประทานอาหารและ นํ้า  แจ้งผู้ปกครอง / แจ้งจนท. รพ. สต.

12 จะทำลายเชื้อได้อย่างไร โดยแสงอัลตราไวโอเล็ต ในสภาพที่แห้ง โดยการต้มที่ 50-60 oC นาน 30 นาที โดยใช้น้ำยาซักล้างทั่วไป โซเดียมไฮโปคลอไรด์ 1% โดยใช้น้ำประปา ที่มีคลอรีน 0.2-0.5 ppm. โดยวิธีทำให้ปราศจากเชื้อ

13 การป้องกันโรค โรคนี้ ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน ป้องกันโดยการ รักษาสุขอนามัย หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกัน เช่น แก้วน้ำ หลอดดูด ผ้าเช็ดหน้า และผ้าเช็ดมือ เป็นต้น จัดให้มีอ่างล้างมือ และส้วมที่ถูกสุขลักษณะ

14 การป้องกันโรค หากพบเด็กป่วย รีบป้องกัน ไม่ให้เชื้อแพร่ ไป ยังเด็กคนอื่น ๆ แนะนำผู้ปกครองให้รีบพาเด็กไปพบแพทย์และ หยุดรักษาตัวที่บ้านประมาณ 7 วันหรือจนกว่าจะ หายเป็นปกติ ไม่ควรพาเด็กไปในสถานที่แออัด เช่น สนาม เด็กเล่น สระว่ายน้ำ และ ห้างสรรพสินค้า

15 หากมีเด็กป่วยจำนวนมากในโรงเรียน หรือสถานรับเลี้ยงเด็ก ควรทำอย่างไร มาตรการช่วงที่เกิดโรคระบาดต้องเน้น การสกัดกั้นการแพร่กระจายของเชื้อ ซึ่งอาจมี ความจำเป็นจะต้องประกาศเขตติดโรคและปิด สถานที่ อาคาร สระว่ายน้ำ สนามเด็กเล่น ฯลฯ หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับเด็กป่วย และเน้น การล้างมือบ่อยๆ

16 แจ้งการระบาดไปยังหน่วยงานบริการ สาธารณสุขในพื้นที่ ( สอบสวนการระบาด ให้ ความรู้ และคำแนะนำ ) เผยแพร่คำแนะนำเรื่อง โรคมือเท้าปาก แก่ ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียน รวมทั้งส่งเสริม พฤติกรรมอนามัยที่ช่วยป้องกันโรคติดต่อ โดยเฉพาะการล้างมือและการรักษาสุขอนามัย ของสภาพแวดล้อม ควรแยกของใช้ไม่ให้ปะปนกัน เช่น แก้วน้ำ ช้อนอาหาร ฯลฯ เฝ้าระวัง โดยตรวจเด็กทุกคน หากพบคนใดที่มี อาการโรคมือ เท้า ปาก ต้องรีบแยกออกและให้ หยุดเรียน 7 -10 วัน หรือจนกว่าจะหาย

17 การค้นหา ผู้ป่วย

18 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก (HFMD) จ. ร้อยเอ็ด ปี 2555 ตั้งแต่ 1 ม. ค. - 15 ก. ค.55 มี รายงานผู้ป่วย 176 ราย ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต อัตราป่วย 13.44 ต่อประชากรแสนคน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google