งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 2 เครื่องมือทั่วไป และ เครื่องมือกลเบื้องต้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 2 เครื่องมือทั่วไป และ เครื่องมือกลเบื้องต้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 2 เครื่องมือทั่วไป และ เครื่องมือกลเบื้องต้น

2 เครื่องมือทั่วไป 1. ค้อน หัวแข็ง 2. ค้อนหัว อ่อน ค้อน ( Hammers ) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

3 ค้อนหัวแข็ง 1. ค้อนหัวกลม (Ball Peen Hammer) 2. ค้อนหัวตรง (Straight Peen Hammer) 3. ค้อนหัวขวาง (Cross Peen Hammer) 4. ค้อนช่างไม้ (Carpenter Hammer)

4 ค้อนหัวอ่อนค้อนพลาสติก (Plastic Hammer) ค้อนยาง (Rubber Hammer) (Rubber Hammer) ค้อนไม้ (Wooden Mallet)

5 ส่วนประกอบ ของค้อน

6 การใช้งาน ของค้อน

7 คีม ( Pliers ) คีมตัดด้านข้าง (Side Cutting Pliers) (Side Cutting Pliers) คีมปากแหลม (Long- nosePliers) คีมยูนิเวอร์แซล (Universal Cutting Pliers) คีมปากกลม (Round- nose Pliers) (Round- nose Pliers)

8 คีมปรับความกว้าง ของปากได้ (Slip Joint Pliers) คีมปอก สายไฟ คีม ปากนกแก้ว (Pincers) คีมล็อค (Vise Grip Pliers)

9 วิธีการใช้และบำรุงรักษาคีม 1. อย่าให้คีมถูกความร้อน เพราะจะทำให้คีมซึ่ง ทำจากเหล็ก มี การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง และชำรุดได้ง่าย 2. ควรใช้คีมในลักษณะตั้งฉาก ไม่ควรบิดคีมไป มาขณะตัดลวด 3. อย่าใช้คีมแทนค้อน เพราะคีมอาจ แตกหัก ได้ 4. อย่าใช้คีมขันนัตหรือหัวของสลักเกลียว เพราะอาจทำให้ เหลี่ยมของนัตหรือหัวของ สลักเกลียวเสียได้ ควรใช้ประแจ ปากตายขัน 5. รักษาคีมให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาโดยดูแล หยอดน้ำมันหล่อลื่นบริเวณจุดหมุน เพื่อ ป้องกันการฝืดซึ่งเกิดจากสนิม 6. เมื่อมีการนำคีมไปใช้เกี่ยวกับกระแสไฟ ต้อง แน่ใจว่าปลอกยางหรือพลาสติกที่หุ้มอยู่ไม่ ชำรุด และมีความหนาเพียงพอที่ช่วยป้องกัน ไฟดูดได้

10 ประแจ ( Wrench ) ประแจปากตาย (Open End Wrench)

11 การใช้งานประแจปากตาย

12 ประแจแหวน (Box Wrench)

13 ประแจปากผสม (Combination Box and Open- End)

14 ประแจเลื่อน (Adjustable Wrenches) วิธีการใช้ประแจ เลื่อน ต้องปรับปากล่างให้แนบ แน่นกับหัวของสลักเกลียว ต้องปรับปากล่างให้แนบ แน่นกับหัวของสลักเกลียว เมื่อจะทำการขันให้แน่นให้ ใช้วิธีดึงลง เมื่อจะทำการขันให้แน่นให้ ใช้วิธีดึงลง โดยให้ด้านที่รับแรงกดเป็น ด้านที่เคลื่อนที่ไม่ได้ เพราะมีความแข็งแรง มากกว่า

15 ประแจจับท่อ (Pipe Wrench) ประแจปากลิง (Monkey Wrench)

16 ชุดประแจกระบอก (Socket Wrench Set)

17 (Socket Wrench Set)

18 ประแจตะขอ (Spanner Wrench)

19 ประแจแอล หรือประแจหกเหลี่ยม (Allen or Hexagonal Wrench (Socket Head) )

20 วิธีการใช้และการ บำรุงรักษาประแจ เลือกประแจที่ขนาดพอดีกับขนาด ของนัต หรือหัวของสลักเกลียว เพราะถ้าขนาดของประแจใหญ่เกิน ไปแล้ว จะทำให้เหลี่ยมของนัดหรือสลักเกลียว เยินได้

21 ไขควง (Serew driver) ไขควงปากแบน (Flat Screwdriver) (Flat Screwdriver) ไขควงปากแฉก หรือไขควงฟิลิปส์ (Philips Screwdriver)

22 การใช้งาน ไขควงแบน

23 ไขควงเยื้องศูนย์ (Offset Screwdriver) ไขควงสตับบี้ (Stubby Screwdriver) (Stubby Screwdriver)

24

25 ด้าม tap

26

27 ชุดทำเกลียว

28 ดอก Die

29 ดอกเจาะนำศูนย์

30 อุปกรณ์จับยึด (Figtures) ปากกาช่างกล (Machinical Vise) ปากกาจับเจาะ (Drilling Vise ) (Drilling Vise )

31 แคลมป์ (Clamp) ซีแคลมป์ (C-Clamp) (C-Clamp) แคลมป์ขนาน (Parallel Clamp) (Parallel Clamp) แคลมป์ข้อศอก (Toggle Clamp)

32 แคลมป์ขั้นบันได (Step Clamp) แคลมป์สกรู (Screw Clamp)

33 แคลมป์ลูกเบี้ยว (Cam-action Clamp) วีบล็อค (V- blocks)

34 เครื่องกลเบื้องต้น เครื่อง กลึง หัวจับ (Chuck) หัวจับ แบบ 3 จับ พร้อม หัวจับแบบ 4 จับ พร้อม หัวจับแบบ 4 จับ อิสระ

35 เหล็กยันศูนย์ท้ายแท่น ยันศูนย์ ตาย ยันศูนย์ หมุน ดอกเจาะเพื่อยันศูนย์

36 เครื่องเจาะตั้งโต๊ะ (Drilling Machine)

37 เครื่องเลื่อยกล


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 2 เครื่องมือทั่วไป และ เครื่องมือกลเบื้องต้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google