งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) บริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักโนนสูง ( ขา เข้า )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) บริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักโนนสูง ( ขา เข้า )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) บริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักโนนสูง ( ขา เข้า )

2 รายละเอียดโครงการ  สัญญาเลขที่ สคน./e- 23/2557  ผู้รับจ้าง บริษัท ยิ่งเจริญ ก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด  วันเริ่มต้นสัญญา 16 กันยายน 2557  วันสิ้นสุดสัญญา 10 กันยายน 2558  ระยะเวลาก่อสร้าง 360 วัน  ค่าก่อสร้าง 44,800,000.00 บาท  ค่าปรับวันละ 112,000.00 บาท

3 ที่ตั้งโครงการ

4 รูปแบบ รายละเอียดงานก่อสร้าง

5

6

7 ผลงานประจำเดือนนี้ 18.274 % ผลงานรวมได้ 23.042 % แผนงานประจำเดือน 3.740 % แผนงานรวมได้ 4.149 % เร็วกว่าแผน (+) 18.893 % ผลงานประจำเดือนตุลาคม 2557

8 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ

9 งาน REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE ผลการดำเนินงานในปัจจุบัน

10 งาน CLEARING AND GRUBBING ผลการดำเนินงานในปัจจุบัน

11 งาน UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION ผลการดำเนินงานในปัจจุบัน

12 งาน EARTH EMBANKMENT ผลการดำเนินงานในปัจจุบัน

13 งานขุดล้อมต้นไม้ภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้าง พร้อมย้ายสถานที่ปลูก ผลการดำเนินงานในปัจจุบัน

14 งานวางท่อ ผลการดำเนินงานในปัจจุบัน

15

16 ป้ายแนะนำโครงการฯ


ดาวน์โหลด ppt โครงการก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) บริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักโนนสูง ( ขา เข้า )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google