งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MANAGEMENT BY P.PROPERTY MANAGEMENT.CO,LTD ชุมชนของเรา ชุมชนอบอุ่น จัดทำโดย : นายสุนันท์ เลิศชูทรัพย์ ผู้จัดการอาคาร นิติบุคคลอาคารชุด วันพลัส สวนดอก 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MANAGEMENT BY P.PROPERTY MANAGEMENT.CO,LTD ชุมชนของเรา ชุมชนอบอุ่น จัดทำโดย : นายสุนันท์ เลิศชูทรัพย์ ผู้จัดการอาคาร นิติบุคคลอาคารชุด วันพลัส สวนดอก 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MANAGEMENT BY P.PROPERTY MANAGEMENT.CO,LTD ชุมชนของเรา ชุมชนอบอุ่น จัดทำโดย : นายสุนันท์ เลิศชูทรัพย์ ผู้จัดการอาคาร นิติบุคคลอาคารชุด วันพลัส สวนดอก 3 สรุปรายงานความไม่เรียบร้อย ประจำเดือนกันยายน 2557

2 ความเรียบร้อยอาคาร ห้องไฟ บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD ห้องไฟอุปกรณ์บางอย่างชำรุด

3 สายดังดับเพลิง บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD สายถังดับเพลิงชั้น 3 เริ่มชำรุด

4 ความเรียบร้อยอาคาร ชั้น 1 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD อุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้แล้ว วางอยู่ตรงหน้าห้องเก็บของชั้น 1

5 ความเรียบร้อยอาคาร ชั้น 4 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD แผ่นกระเบื้องหลุดชั้น 4 หน้าลิฟต์

6 ความเรียบร้อยกำแพงอาคาร บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD กำแพงอาคารฝั่งที่ติดหม้อแปลงไฟฟ้ายังไม่เรียบร้อย


ดาวน์โหลด ppt MANAGEMENT BY P.PROPERTY MANAGEMENT.CO,LTD ชุมชนของเรา ชุมชนอบอุ่น จัดทำโดย : นายสุนันท์ เลิศชูทรัพย์ ผู้จัดการอาคาร นิติบุคคลอาคารชุด วันพลัส สวนดอก 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google