งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สร้างและจัดการกับแผ่นสไลด์. การสร้างงานนำเสนอ ใน PowerPoint 2007 การสร้างไฟล์งานจาก แม่แบบต่าง ๆ บนหน้าต่าง งานนำเสนอใหม่ ได้สะดวกยิ่งขึ้น ดังนี้ กลุ่มแม่แบบทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สร้างและจัดการกับแผ่นสไลด์. การสร้างงานนำเสนอ ใน PowerPoint 2007 การสร้างไฟล์งานจาก แม่แบบต่าง ๆ บนหน้าต่าง งานนำเสนอใหม่ ได้สะดวกยิ่งขึ้น ดังนี้ กลุ่มแม่แบบทั่วไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สร้างและจัดการกับแผ่นสไลด์

2 การสร้างงานนำเสนอ ใน PowerPoint 2007 การสร้างไฟล์งานจาก แม่แบบต่าง ๆ บนหน้าต่าง งานนำเสนอใหม่ ได้สะดวกยิ่งขึ้น ดังนี้ กลุ่มแม่แบบทั่วไป กลุ่มแม่แบบออนไลน์

3 1. คลิก Office Button 2. เลือกรายการ สร้าง

4 แสดงลักษณะ แม่แบบทั่วไป

5 แสดงลักษณะแม่แบบ ออนไลน์

6 ลักษณะของแม่แบบที่ ติดตั้ง

7 ลักษณะชุดรูปแบบที่ติดตั้ง

8 ลักษณะของแม่แบบของฉัน

9 ลักษณะของแม่แบบ จากสร้าง จากที่มีอยู่

10 เพิ่มสไลด์แผ่นใหม่ใช้งาน 1. เลือก สร้าง ภาพนิ่ง ที่ แท็บหน้า แรก 2. เลือก รายการ ทำซ้ำ ภาพนิ่งที่เลือก

11 การเปลี่ยนรูปแบบภาพนิ่ง 1. ที่ แท็บ หน้า แรก เลือก สร้าง ภาพนิ่ ง 2. คลิกเลือก รูปแบบที่ ต้องการ

12 แทรกแผ่นสไลด์ 1. แทรกสไลด์จากไฟล์งาน (PowerPoint) อื่น 1.1 เปิดไฟล์งานที่ต้องการจะแทรกสไลด์ 1.2 คลิกเลือกสไลด์ภาพนิ่งที่ต้องการนำไปแทรก 1.3 จากนั้นคลิกปุ่ม คัดลอก 1.4 คลิกปุ่ม office คลิปบอร์ด จะปรากฏหน้าต่าง คลิปบอร์ดซึ่งมีสไลด์ที่ถูกคัดลอกเก็บอยู่ 1.5 เลื่อนเมาส์ไปที่ Task Bar แล้วคลิกเลือกไฟล์ สไลด์ที่ต้องการนำมาแทรก ให้เปิดขึ้นมา 1.6 ไฟล์สไลด์ที่ย่ออยู่ที่ Task Bar จะแสดงเต็มจอ ขึ้นมา 1.7 จากนั้นคลิกที่แท็บ ภาพนิ่ง 1.8 คลิกเลือกสไลด์แผ่นที่ต้องการจะแทรกสไลด์ แผ่นอื่น 1.9 จากนั้นคลิกปุ่ม บนหน้าต่างคลิปบอร์ด แล้วเลือกคำสั่ง วาง เพื่อวางสไลด์

13 แทรกสไลด์จากเอกสารข้อความ (Word Document) 1. เปิดไฟล์เอกสาร Word ที่ต้องการจะคัดลอก ข้อความไปยังแผ่นสไลด์ขึ้นมา 2. คลิกเมาส์คลุมข้อความที่ต้องการคัดลอก 3. คลิกปุ่ม คัดลอก 4. จากนั้นให้เปิดไฟล์สไลด์ที่ต้องการนำ ข้อความมาแทรกขึ้นมา จะเห็นว่าที่หน้าต่าง คลิปบอร์ด มีข้อความของเอกสาร Word เพิ่ม เข้ามาแล้ว 5. คลิกเลือกสไลด์ภาพนิ่งที่ต้องการวาง ข้อความ 6 จากนั้นคลิกปุ่ม บนหน้าต่างคลิปบอร์ด แล้วเลือกคำสั่ง วาง เพื่อวาง สไลด์ 7. ข้อความจากเอกสาร Word ก็จะถูกวางลงบน แผ่นสไลด์ที่เลือกทันที 1. เปิดไฟล์เอกสาร Word ที่ต้องการจะคัดลอก ข้อความไปยังแผ่นสไลด์ขึ้นมา 2. คลิกเมาส์คลุมข้อความที่ต้องการคัดลอก 3. คลิกปุ่ม คัดลอก 4. จากนั้นให้เปิดไฟล์สไลด์ที่ต้องการนำ ข้อความมาแทรกขึ้นมา จะเห็นว่าที่หน้าต่าง คลิปบอร์ด มีข้อความของเอกสาร Word เพิ่ม เข้ามาแล้ว 5. คลิกเลือกสไลด์ภาพนิ่งที่ต้องการวาง ข้อความ 6 จากนั้นคลิกปุ่ม บนหน้าต่างคลิปบอร์ด แล้วเลือกคำสั่ง วาง เพื่อวาง สไลด์ 7. ข้อความจากเอกสาร Word ก็จะถูกวางลงบน แผ่นสไลด์ที่เลือกทันที

14 1. ย่องาน PowerPoint ไว้ที่ Task Bar แล้วเปิด เอกสาร Word ขึ้นมา 2. คลิกเมาส์ คลุมดำ ข้อความที่ ต้องการ 3. คลิกปุ่ม คัดลอก

15 4. เปิดไฟล์ สไลด์ที่ต้องการ แทรกข้อความขึ้นมา 5. คลิกปุ่ม บนหน้าต่าง คลิปบอร์ด แล้วเลือกคำสั่ง วาง

16 ข้อความที่คัดลอกมาจะถูกวางใน แผ่นสไลด์ทันที ปรับแต่งข้อความ ที่วางในแผ่นสไลด์ให้ถูกตำแหน่ง และสวบงาม

17

18 คัดลอกแผ่นสไลด์ ในไฟล์งาน เดียวกัน 1. คลิกเลือกสไลด์ภาพนิ่งที่ต้องการคัดลอก มาใช้ 2. คลิกปุ่ม คัดลอก 3. คลิกภาพนิ่งที่ต้องการนำภาพนิ่งที่ คัดลอกมาวางไว้ 4. คลิกปุ่มคำสั่ง วาง 1. คลิกเลือกสไลด์ภาพนิ่งที่ต้องการคัดลอก มาใช้ 2. คลิกปุ่ม คัดลอก 3. คลิกภาพนิ่งที่ต้องการนำภาพนิ่งที่ คัดลอกมาวางไว้ 4. คลิกปุ่มคำสั่ง วาง

19 การลบแผ่นสไลด์ 1. คลิกขวาบนแผ่นสไลด์ที่ต้องการ 2. เลือกรายการ ลบภาพนิ่ง 1. คลิกขวาบนแผ่นสไลด์ที่ต้องการ 2. เลือกรายการ ลบภาพนิ่ง

20 การย้ายแผ่นสไลด์ 1. คลิกแท็บ มุมมอง 2. คลิก ตัว เรียงลำดับ ภาพนิ่ง 3. คลิก เลือกภาพนิ่ง ค้างไว้ แล้วลากไป ปล่อยในตำแหน่งที่ ต้องการ

21 การเลื่อนดูแผ่นสไลด์ คลิกที่ เครื่องห มาย นี้ ในการ เลื่อนดู ภาพนิ่ง ก่อนหน้า และ ถัดไป

22 การย่อ / ขยาย แผ่นสไลด์ 1. คลิกที่แท็บ มุมมอง 2. เลือก รายการ ย่อ / ขยาย 3. เลือกรายการ ย่อขยายที่ ต้องการ หรือ คลิกที่ เครื่องมือด้านล่างขวา

23 การกำหนดขนาดแผ่นสไลด์ 1. คลิกที่แท็บ ออกแบบ เลือกตั้งค่า หน้ากระดาษ 2. จะปรากฏหน้าต่างการตั้งค่าหน้ากระดาษ ขึ้นมา 3. เลือกขนาดสไลด์ที่จะใช้ในช่อง ขนาด ภาพนิ่งสำหรับ 4. คลิกปุ่ม ตกลง 1. คลิกที่แท็บ ออกแบบ เลือกตั้งค่า หน้ากระดาษ 2. จะปรากฏหน้าต่างการตั้งค่าหน้ากระดาษ ขึ้นมา 3. เลือกขนาดสไลด์ที่จะใช้ในช่อง ขนาด ภาพนิ่งสำหรับ 4. คลิกปุ่ม ตกลง

24

25 การจัดวางแนวให้สไลด์ 1. คลิกที่แท็บ ออกแบบ เลือก การวาง แนวภาพนิ่ง 2. คลิกเลือกคำสั่งจัดวางแนวสไลด์ที่ ต้องการ 1. คลิกที่แท็บ ออกแบบ เลือก การวาง แนวภาพนิ่ง 2. คลิกเลือกคำสั่งจัดวางแนวสไลด์ที่ ต้องการ

26 ในที่นี้ ทดลอง เลือกแนวตั้ง

27 ผลลัพธ์ ที่ได้


ดาวน์โหลด ppt สร้างและจัดการกับแผ่นสไลด์. การสร้างงานนำเสนอ ใน PowerPoint 2007 การสร้างไฟล์งานจาก แม่แบบต่าง ๆ บนหน้าต่าง งานนำเสนอใหม่ ได้สะดวกยิ่งขึ้น ดังนี้ กลุ่มแม่แบบทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google