งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมที่ 4.9 ภาพที่เกิดจากเลนส์ นูน. จุดประสงค์การทดลอง 1. ทดลองและสรุปผล ลักษณะของภาพที่เกิด จากการวางวัตถุไว้หน้า เลนส์นูนที่ระยะต่างๆได้ 2. บอกระยะภาพและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมที่ 4.9 ภาพที่เกิดจากเลนส์ นูน. จุดประสงค์การทดลอง 1. ทดลองและสรุปผล ลักษณะของภาพที่เกิด จากการวางวัตถุไว้หน้า เลนส์นูนที่ระยะต่างๆได้ 2. บอกระยะภาพและ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมที่ 4.9 ภาพที่เกิดจากเลนส์ นูน

2 จุดประสงค์การทดลอง 1. ทดลองและสรุปผล ลักษณะของภาพที่เกิด จากการวางวัตถุไว้หน้า เลนส์นูนที่ระยะต่างๆได้ 2. บอกระยะภาพและ ขนาดที่เกิดจากการวาง วัตถุไว้หน้าเลนส์นูนที่ ระยะต่างๆได้

3 วิธีดำเนินการทดลอง  วางวัตถุ ( รูปลูกศรจากกล่องแสง ) หรือ จุดเทียนไขตั้งหน้าเลนส์นูน  เปิดให้แนวลำแสงจากกล่องแสงผ่าน ช่องแสงรูปลูกศรตกกระทบใน แนวตั้งฉากกับเลนส์  นำกระดาษขาว ( ฉาก ) มารับภาพในด้าน ตรงข้ามกับวัตถุสังเกตภาพที่เกิดจาก เลนส์นูนบนฉาก พร้อมบันทึกลักษณะ ภาพที่ปรากฏบนกระดาษขาว ( ฉาก )  จัดวัตถุให้อยู่ที่ระยะๆต่างๆกัน

4 แนวลำแสงจาก กล่องแสง O.. F 2F

5 4. ทำซ้ำข้อ 1-3 โดยเปลี่ยนเป็น เลนส์เว้า

6 เข้าใจแล้ว ลอง ทดลองเลยนะคะ เสร็จแล้วส่งเลยนะ จ๊ะ


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมที่ 4.9 ภาพที่เกิดจากเลนส์ นูน. จุดประสงค์การทดลอง 1. ทดลองและสรุปผล ลักษณะของภาพที่เกิด จากการวางวัตถุไว้หน้า เลนส์นูนที่ระยะต่างๆได้ 2. บอกระยะภาพและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google