งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
ศาสนพิธี ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล

2

3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
อธิบายความหมาย ขั้นตอนการ ปฏิบัติและความดีงามที่เกิดจาก การปฏิบัติพิธีกรรมต่าง ๆ ได้

4 อ่านกรณีศึกษาต่อไปนี้ แล้วพิจารณาว่าการ
อ่านกรณีศึกษาต่อไปนี้ แล้วพิจารณาว่าการ กระทำใดไม่ถูกต้อง ให้ขีดเส้นใต้แล้วแก้ไข ให้ถูกต้อง

5 นกทำบุญตักบาตรทุกเช้า เมื่อเธอตักบาตร
กรณีศึกษาที่ 1 นกทำบุญตักบาตรทุกเช้า เมื่อเธอตักบาตร ด้วยอาหารแล้วเธอมักจะ ถวายน้ำดื่ม 1 ขวด ใหญ่ทุกวัน

6 เมื่อเอ๋ตักบาตรเธอได้นำ ดอกไม้ ธูปเทียน
กรณีศึกษาที่ 2 เมื่อเอ๋ตักบาตรเธอได้นำ ดอกไม้ ธูปเทียน ใส่ไปในบาตร ของพระสงฆ์ด้วยเพราะ เธอรู้ว่าพระสงฆ์ไม่รับดอกไม้ ธูปเทียนจาก มือของผู้หญิงโดยตรง

7 เล็กนิมนต์พระสงฆ์ให้ไปรับภัตตาหารที่บ้าน
กรณีศึกษาที่ 3 เล็กนิมนต์พระสงฆ์ให้ไปรับภัตตาหารที่บ้าน เล็ก ถามพระสงฆ์ว่าต้องการฉันท์อาหารอะไร จึงจัดอาหารถวายพระสงฆ์ ตามที่ท่านต้องการ

8 บีต้องการถวายสังฆทานในวันเกิดของตนเอง
กรณีศึกษาที่ 4 บีต้องการถวายสังฆทานในวันเกิดของตนเอง บีได้ไปนิมนต์พระสงฆ์ ให้มารับสังฆทานที่ บ้าน โดยระบุชื่อพระสงฆ์ที่ตนรู้จักและนับถือ เช่น เจ้าอาวาสเป็นต้น

9 พรต้องการถวายผ้าอาบน้ำฝนแด่พระสงฆ์
กรณีศึกษาที่ 5 พรต้องการถวายผ้าอาบน้ำฝนแด่พระสงฆ์ เมื่อถึงวันออกพรรษา พรได้ไปที่วัดและ นิมนต์พระสงฆ์ 4 รูป เพื่อรับผ้าอาบน้ำฝน ที่ตนถวาย

10 นกทำบุญตักบาตรทุกเช้า เมื่อเธอตักบาตร
กรณีศึกษาที่ 1 นกทำบุญตักบาตรทุกเช้า เมื่อเธอตักบาตร ด้วยอาหารแล้วเธอมักจะ ถวายน้ำดื่ม 1 ขวด ใหญ่ทุกวัน ถวายดอกไม้ ธูปเทียนและน้ำดื่มขวดเล็ก ๆ ทุกวัน

11 เมื่อเอ๋ตักบาตรเธอได้นำ ดอกไม้ ธูปเทียน
กรณีศึกษาที่ 2 เมื่อเอ๋ตักบาตรเธอได้นำ ดอกไม้ ธูปเทียน ใส่ไปในบาตร ของพระสงฆ์ด้วยเพราะ เธอรู้ว่าพระสงฆ์ไม่รับดอกไม้ ธูปเทียนจาก มือของผู้หญิงโดยตรง นำดอกไม้ ธูปเทียนวางลงบนฝาบาตร

12 เล็กนิมนต์พระสงฆ์ให้ไปรับภัตตาหารที่บ้าน
กรณีศึกษาที่ 3 เล็กนิมนต์พระสงฆ์ให้ไปรับภัตตาหารที่บ้าน เล็ก ถามพระสงฆ์ว่าต้องการฉันท์อาหารอะไร จึงจัดอาหารถวายพระสงฆ์ ตามที่ท่านต้องการ เล็กไม่ถามพระสงฆ์ว่าต้องการฉันท์ อาหารอะไร จัดตามกำลังศรัทธา

13 เล็กนิมนต์พระสงฆ์ให้ไปรับภัตตาหารที่บ้าน
กรณีศึกษาที่ 3 เล็กนิมนต์พระสงฆ์ให้ไปรับภัตตาหารที่บ้าน เล็ก ถามพระสงฆ์ว่าต้องการฉันท์อาหารอะไร จึงจัดอาหารถวายพระสงฆ์ ตามที่ท่านต้องการ ตักบาตรอย่าถามพระ

14 บีต้องการถวายสังฆทานในวันเกิดของตนเอง
กรณีศึกษาที่ 4 บีต้องการถวายสังฆทานในวันเกิดของตนเอง บีได้ไปนิมนต์พระสงฆ์ ให้มารับสังฆทานที่ บ้าน โดยระบุชื่อพระสงฆ์ที่ตนรู้จักและนับถือ เช่น เจ้าอาวาสเป็นต้น บีต้องไม่ระบุชื่อพระสงฆ์ที่ตนรู้จักและนับถือ

15 พรต้องการถวายผ้าอาบน้ำฝนแด่พระสงฆ์
กรณีศึกษาที่ 5 พรต้องการถวายผ้าอาบน้ำฝนแด่พระสงฆ์ เมื่อถึงวันออกพรรษา พรได้ไปที่วัดและ นิมนต์พระสงฆ์ 4 รูป เพื่อรับผ้าอาบน้ำฝน ที่ตนถวาย เมื่อถึงวันเข้าพรรษา

16 ลำดับขั้นตอนการถวายกฐิน
พระสงฆ์ที่จะรับกฐินลงประชุมพร้อมกัน ในโบสถ์ นำเครื่องบริวารกฐินไปจัดตั้งไว้ในโบสถ์ ก่อน

17 3. พระสงฆ์รับสาธุพร้อมกัน
4. นำผ้ากฐินไปวางไว้บนพานที่จัดไว้หน้า พระสงฆ์ 5. หันหน้าไปทางพระสงฆ์แล้วกล่าวคำ ถวายผ้ากฐิน 6. พระสงฆ์ทำพิธีกรานกฐิน

18 7. วางผ้ากฐินลงบนพานเช่นเดิม แล้วกลับ
เข้านั่งที่ 8. ยกผ้ากฐินขึ้นจากพานแล้วพาดบนแขนทั้ง 2 ข้าง นั่งพนมมือ 9. ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้ว กราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ 3 ครั้ง

19 10. ผู้ถวายกฐินกรวดน้ำแล้วนั่งประนมมือรับพรจากพระสงฆ์จนจบ
11. พระสงฆ์เริ่มสวดนำด้วยคาถาอนุโมทนา ยถา วาริวหา.... 12. เจ้าภาพผู้ถวายกฐินและผู้เข้าร่วมพิธี ประเคนบริวารกฐิน

20 2 , 1 , 4 - นำเครื่องบริวารกฐินไปจัดตั้งไว้ในโบสถ์ก่อน
- พระสงฆ์ที่จะรับกฐินลงประชุมพร้อมกัน ในโบสถ์ - นำผ้ากฐินไปวางไว้บนพานที่จัดไว้หน้า พระสงฆ์ 2 , 1 , 4

21 2 , 1 , 4 , 9 , 8 , 5 - ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้ว
- ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้ว กราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ 3 ครั้ง - ยกผ้ากฐินขึ้นจากพานแล้วพาดบนแขนทั้ง 2 ข้าง นั่งพนมมือ - หันหน้าไปทางพระสงฆ์แล้วกล่าวคำ ถวายผ้ากฐิน 2 , 1 , 4 , 9 , 8 , 5

22 2 , 1 , 4 , 9 , 8 , 5 , 3 , 7 , 6 , 12 - พระสงฆ์รับสาธุพร้อมกัน
- วางผ้ากฐินลงบนพานเช่นเดิม แล้วกลับ เข้านั่งที่ - พระสงฆ์ทำพิธีกรานกฐิน - เจ้าภาพผู้ถวายกฐินและผู้เข้าร่วมพิธี ประเคนบริวารกฐิน 2 , 1 , 4 , 9 , 8 , 5 , 3 , 7 , 6 , 12

23 - พระสงฆ์เริ่มสวดนำด้วยคาถาอนุโมทนา
ยถา วาริวหา.... - ผู้ถวายกฐินกรวดน้ำแล้วนั่งประนมมือรับ พรจากพระสงฆ์จนจบ 2 , 1 , 4 , 9 , 8 , 5 , 3 , 7 , 6 , 12 , 11 , 10

24

25


ดาวน์โหลด ppt ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google