งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูศรีวรรณ ปานสง่า. อธิบายความหมาย ขั้นตอนการ ปฏิบัติและความดี งามที่เกิดจาก การปฏิบัติพิธีกรรม ต่าง ๆ ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูศรีวรรณ ปานสง่า. อธิบายความหมาย ขั้นตอนการ ปฏิบัติและความดี งามที่เกิดจาก การปฏิบัติพิธีกรรม ต่าง ๆ ได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูศรีวรรณ ปานสง่า

2

3 อธิบายความหมาย ขั้นตอนการ ปฏิบัติและความดี งามที่เกิดจาก การปฏิบัติพิธีกรรม ต่าง ๆ ได้

4 ครูศรีวรรณ ปานสง่า อ่านกรณีศึกษาต่อไปนี้ แล้วพิจารณาว่าการ กระทำใดไม่ถูกต้อง ให้ขีดเส้นใต้แล้วแก้ไข ให้ถูกต้อง

5 ครูศรีวรรณ ปานสง่า นกทำบุญตักบาตรทุกเช้า เมื่อเธอตักบาตร ด้วยอาหารแล้วเธอมักจะ ถวายน้ำดื่ม 1 ขวด ใหญ่ทุกวัน

6 ครูศรีวรรณ ปานสง่า เมื่อเอ๋ตักบาตรเธอได้นำ ดอกไม้ ธูปเทียน ใส่ไปในบาตร ของพระสงฆ์ด้วยเพราะ เธอรู้ว่าพระสงฆ์ไม่รับดอกไม้ ธูปเทียนจาก มือของผู้หญิงโดยตรง

7 ครูศรีวรรณ ปานสง่า เล็กนิมนต์พระสงฆ์ให้ไปรับภัตตาหารที่บ้าน เล็ก ถามพระสงฆ์ว่าต้องการฉันท์อาหารอะไร จึงจัดอาหารถวายพระสงฆ์ ตามที่ท่านต้องการ

8 ครูศรีวรรณ ปานสง่า บีต้องการถวายสังฆทานในวันเกิดของตนเอง บีได้ไปนิมนต์พระสงฆ์ ให้มารับสังฆทานที่ บ้าน โดยระบุชื่อพระสงฆ์ที่ตนรู้จักและนับถือ เช่น เจ้าอาวาสเป็นต้น

9 ครูศรีวรรณ ปานสง่า พรต้องการถวายผ้าอาบน้ำฝนแด่พระสงฆ์ เมื่อถึงวันออกพรรษา พรได้ไปที่วัดและ นิมนต์พระสงฆ์ 4 รูป เพื่อรับผ้าอาบน้ำฝน ที่ตนถวาย

10 ครูศรีวรรณ ปานสง่า นกทำบุญตักบาตรทุกเช้า เมื่อเธอตักบาตร ด้วยอาหารแล้วเธอมักจะ ถวายน้ำดื่ม 1 ขวด ใหญ่ทุกวัน ถวายดอกไม้ ธูปเทียน และน้ำดื่มขวดเล็ก ๆ ทุกวัน

11 ครูศรีวรรณ ปานสง่า เมื่อเอ๋ตักบาตรเธอได้นำ ดอกไม้ ธูปเทียน ใส่ไปในบาตร ของพระสงฆ์ด้วยเพราะ เธอรู้ว่าพระสงฆ์ไม่รับดอกไม้ ธูปเทียนจาก มือของผู้หญิงโดยตรง นำดอกไม้ ธูปเทียนวาง ลงบนฝาบาตร

12 ครูศรีวรรณ ปานสง่า เล็กนิมนต์พระสงฆ์ให้ไปรับภัตตาหารที่บ้าน เล็ก ถามพระสงฆ์ว่าต้องการฉันท์อาหารอะไร จึงจัดอาหารถวายพระสงฆ์ ตามที่ท่านต้องการ เล็กไม่ถามพระสงฆ์ว่า ต้องการฉันท์ อาหารอะไร จัดตาม กำลังศรัทธา

13 ครูศรีวรรณ ปานสง่า เล็กนิมนต์พระสงฆ์ให้ไปรับภัตตาหารที่บ้าน เล็ก ถามพระสงฆ์ว่าต้องการฉันท์อาหารอะไร จึงจัดอาหารถวายพระสงฆ์ ตามที่ท่านต้องการ ตักบาตรอย่า ถามพระ

14 ครูศรีวรรณ ปานสง่า บีต้องการถวายสังฆทานในวันเกิดของตนเอง บีได้ไปนิมนต์พระสงฆ์ ให้มารับสังฆทานที่ บ้าน โดยระบุชื่อพระสงฆ์ที่ตนรู้จักและนับถือ เช่น เจ้าอาวาสเป็นต้น บีต้องไม่ระบุชื่อพระสงฆ์ที่ ตนรู้จักและนับถือ

15 ครูศรีวรรณ ปานสง่า พรต้องการถวายผ้าอาบน้ำฝนแด่พระสงฆ์ เมื่อถึงวันออกพรรษา พรได้ไปที่วัดและ นิมนต์พระสงฆ์ 4 รูป เพื่อรับผ้าอาบน้ำฝน ที่ตนถวาย เมื่อถึงวัน เข้าพรรษา

16 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 1. พระสงฆ์ที่จะรับกฐินลง ประชุมพร้อมกัน ในโบสถ์ 2. นำเครื่องบริวารกฐินไป จัดตั้งไว้ในโบสถ์ ก่อน

17 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 3. พระสงฆ์รับสาธุพร้อม กัน 4. นำผ้ากฐินไปวางไว้บน พานที่จัดไว้หน้า พระสงฆ์ 5. หันหน้าไปทางพระสงฆ์ แล้วกล่าวคำ ถวายผ้ากฐิน 6. พระสงฆ์ทำพิธีกราน กฐิน

18 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 7. วางผ้ากฐินลงบนพาน เช่นเดิม แล้วกลับ เข้านั่งที่ 8. ยกผ้ากฐินขึ้นจากพาน แล้วพาดบนแขนทั้ง 2 ข้าง นั่งพนมมือ 9. ประธานจุดธูปเทียนบูชา พระรัตนตรัยแล้ว กราบแบบเบญจางคประ ดิษฐ์ 3 ครั้ง

19 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 10. ผู้ถวายกฐินกรวดน้ำ แล้วนั่งประนมมือรับพร จากพระสงฆ์จนจบ 11. พระสงฆ์เริ่มสวดนำ ด้วยคาถาอนุโมทนา ยถา วาริวหา.... 12. เจ้าภาพผู้ถวายกฐิน และผู้เข้าร่วมพิธี ประเคนบริวารกฐิน

20 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 2 - นำเครื่องบริวารกฐินไป จัดตั้งไว้ในโบสถ์ก่อน,1,1 - พระสงฆ์ที่จะรับกฐินลง ประชุมพร้อมกัน ในโบสถ์,4,4 - นำผ้ากฐินไปวางไว้บน พานที่จัดไว้หน้า พระสงฆ์

21 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 2,1,1,4,4,9,9 - ประธานจุดธูปเทียนบูชา พระรัตนตรัยแล้ว กราบแบบเบญจางคประ ดิษฐ์ 3 ครั้ง,8,8 - ยกผ้ากฐินขึ้นจากพาน แล้วพาดบนแขนทั้ง 2 ข้าง นั่งพนมมือ,5,5 - หันหน้าไปทางพระสงฆ์ แล้วกล่าวคำ ถวายผ้ากฐิน

22 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 2,1,1,4,4,9,9,8,8,5,5,3,3 - พระสงฆ์รับสาธุพร้อมกัน,7,7 - วางผ้ากฐินลงบนพาน เช่นเดิม แล้วกลับ เข้านั่งที่,6,6 - พระสงฆ์ทำพิธีกรานกฐิน,12,12 - เจ้าภาพผู้ถวายกฐินและ ผู้เข้าร่วมพิธี ประเคนบริวารกฐิน

23 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 2,1,1,4,4,9,9,8,8,5,5,3,3,7,7,6,6,12,12,11,11 - พระสงฆ์เริ่มสวดนำด้วย คาถาอนุโมทนา ยถา วาริวหา....,10,10 - ผู้ถวายกฐินกรวดน้ำแล้ว นั่งประนมมือรับ พรจากพระสงฆ์จนจบ

24 ครูศรีวรรณ ปานสง่า

25


ดาวน์โหลด ppt ครูศรีวรรณ ปานสง่า. อธิบายความหมาย ขั้นตอนการ ปฏิบัติและความดี งามที่เกิดจาก การปฏิบัติพิธีกรรม ต่าง ๆ ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google