งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 5 เทคนิคการสร้างแอพ พลิเคชัน สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษร ใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาเท่านั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 5 เทคนิคการสร้างแอพ พลิเคชัน สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษร ใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาเท่านั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 5 เทคนิคการสร้างแอพ พลิเคชัน สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษร ใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาเท่านั้น

2 ขั้นตอนการสร้างแอพพลิเคชันด้วย ฟอร์ม ฟอร์ม (Form) ก็คือ หน้าจอที่ใช้แสดงผล ซึ่งภายในฟอร์มสามารถมีคอนโทรลวางอยู่ หรือมีฟอร์มอื่น ๆ อยู่ภายในก็ได้ ฟอร์ม (Form) ก็คือ หน้าจอที่ใช้แสดงผล ซึ่งภายในฟอร์มสามารถมีคอนโทรลวางอยู่ หรือมีฟอร์มอื่น ๆ อยู่ภายในก็ได้

3 ออกแบบฟอร์ม ออกแบบฟอร์ม เป็นขั้นตอนแรกที่เราต้องทำ โดยอาจร่าง แบบคร่าว ๆ ไว้ ว่าฟอร์มที่ต้องการจะถูกใช้ งานอย่างไร ประกอบด้วยคอนโทรล อะไรบ้าง ซึ่งควรคำนึงถึงสิ่งดังต่อไปนี้ เป็นขั้นตอนแรกที่เราต้องทำ โดยอาจร่าง แบบคร่าว ๆ ไว้ ว่าฟอร์มที่ต้องการจะถูกใช้ งานอย่างไร ประกอบด้วยคอนโทรล อะไรบ้าง ซึ่งควรคำนึงถึงสิ่งดังต่อไปนี้  ตรวจสอบดูว่าต้องการให้ฟอร์มทำงานอะไร อย่าพยายามสร้างฟอร์มที่ทำหน้าที่หลาย ๆ อย่างในฟอร์มเดียว เพราะอาจจะมีปัญหา ตอนแก้ไข  ขนาดไม่ใหญ่, ไม่เล็ก ซึ่งสังเกตคอนโทรล ที่วางลงไปไม่เบียดเสียด หรือห่างกัน เกินไป  การตั้งชื่อฟอร์ม, ข้อความใน Caption ควร ง่ายต่อการสื่อความหมาย

4 วางคอนโทรลในฟอร์มตามที่ออกแบบไว้ วางคอนโทรลในฟอร์มตามที่ออกแบบไว้ วางคอนโทรลลงบนฟอร์มโดยดับเบิ้ลคลิก คอนโทรลที่ต้องการใน ToolBox แล้วจึงมา จัดวางในตำแหน่งที่ต้องการ โดยต่อไปเรา จะมาสร้างแอพพลิเคชันที่มีการ เปลี่ยนแปลงค่าพรอพเพอร์ตีต่าง ๆ ของ ฟอร์ม วางคอนโทรลลงบนฟอร์มโดยดับเบิ้ลคลิก คอนโทรลที่ต้องการใน ToolBox แล้วจึงมา จัดวางในตำแหน่งที่ต้องการ โดยต่อไปเรา จะมาสร้างแอพพลิเคชันที่มีการ เปลี่ยนแปลงค่าพรอพเพอร์ตีต่าง ๆ ของ ฟอร์ม วางคอนโทรลลงบนฟอร์ม วางคอนโทรลลงบนฟอร์ม

5 เขียนโค้ดกำกับการทำงาน เขียนโค้ดกำกับการทำงาน เพื่อให้การทำงานเป็นไปตามที่ต้องการ และมีประสิทธิภาพ เราจะต้องเขียนโค้ด เข้าไปเพื่อสั่งการทำงานบางอย่าง เปลี่ยน ค่าพรอพเพอร์ตี้ของคอนโทรล หรือ เรียกใช้เมธอดของคอนโทรลต่าง ๆ ดังนี้ เพื่อให้การทำงานเป็นไปตามที่ต้องการ และมีประสิทธิภาพ เราจะต้องเขียนโค้ด เข้าไปเพื่อสั่งการทำงานบางอย่าง เปลี่ยน ค่าพรอพเพอร์ตี้ของคอนโทรล หรือ เรียกใช้เมธอดของคอนโทรลต่าง ๆ ดังนี้  เริ่มจากเราเขียนโค้ดแอพพลิเคชัน โดย เลือกอีเวนต์ Form_Load ซึ่งเราจะทำการ Disable คอนโทรลบางตัว  ในอีเวนต์ Click ของปุ่ม นั้นเรา จะให้ฟอร์มทำการเปลี่ยนข้อความในแถบ เมื่อผู้ใช้งานคลิกปุ่มนี้ โดยนำข้อความจาก คอนโทรล txtCaption ไปใช้  เมื่อผู้ใช้งานคลิกปุ่ม ก็ให้ Enable คอนโทรล Option ซึ่งจะเปลี่ยนสี ฟอร์มตามที่ต้องการ

6 รันแอพพลิเคชัน รันแอพพลิเคชัน เมื่อเขียนโค้ดเสร็จแล้ว ก็สั่งให้ Visual Basic รันแอพพลิเคชันโดยการกด เมื่อเขียนโค้ดเสร็จแล้ว ก็สั่งให้ Visual Basic รันแอพพลิเคชันโดยการกด เพิ่มเติมความสามารถด้วยการใช้งาน ไดอะล็อกบ็อกซ์ เพิ่มเติมความสามารถด้วยการใช้งาน ไดอะล็อกบ็อกซ์ การใช้งานไดอะล็อกบ็อกซ์มีอยู่ 2 ลักษณะ ได้แก่ การใช้ MessageBox กับการใช้ InputBox การใช้งานไดอะล็อกบ็อกซ์มีอยู่ 2 ลักษณะ ได้แก่ การใช้ MessageBox กับการใช้ InputBox การใช้งาน MessageBox การใช้งาน MessageBox เราจะใช้ MessageBox ในการบอกข้อมูล แก่ผู้ใช้งาน แล้วให้ผู้ใช้งานเลือกกระทำ อย่างใดอย่างหนึ่ง ตัวอย่างเช่น การยืนยัน การปิดโปรแกรม หรือการเตือนผู้ใช้งาน ทราบเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ผิดพลาด เป็นต้น เราจะใช้ MessageBox ในการบอกข้อมูล แก่ผู้ใช้งาน แล้วให้ผู้ใช้งานเลือกกระทำ อย่างใดอย่างหนึ่ง ตัวอย่างเช่น การยืนยัน การปิดโปรแกรม หรือการเตือนผู้ใช้งาน ทราบเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ผิดพลาด เป็นต้น

7 ตัวอย่างการใช้งาน MessageBox ตัวอย่างการใช้งาน MessageBox Title Pro mpt Butt on

8 การใช้งาน InputBox การใช้งาน InputBox เราจะใช้ InputBox ในการขอข้อมูลจาก ผู้ใช้งาน โดยผู้ใช้งานจะกรอกข้อมูลที่ ต้องการไปแล้วคลิกปุ่ม ตัวอย่างเช่น รหัส ประจำตัวผู้ใช้งาน เราจะใช้ InputBox ในการขอข้อมูลจาก ผู้ใช้งาน โดยผู้ใช้งานจะกรอกข้อมูลที่ ต้องการไปแล้วคลิกปุ่ม ตัวอย่างเช่น รหัส ประจำตัวผู้ใช้งาน เป็นต้น เป็นต้น สำหรับการเรียกใช้งาน InputBox นั้น จะ เรียกใช้งานผ่านคำสั่ง InputBox ซึ่งผลการ ทำงานจะเป็นข้อความที่ผู้ใช้งานป้อนเข้ามา เราจะนำไปใช้งานในส่วนอื่น ๆ ของโปรแกรม โดยคำสั่ง InputBox นั้นมีรูปแบบการใช้งาน ดังนี้ สำหรับการเรียกใช้งาน InputBox นั้น จะ เรียกใช้งานผ่านคำสั่ง InputBox ซึ่งผลการ ทำงานจะเป็นข้อความที่ผู้ใช้งานป้อนเข้ามา เราจะนำไปใช้งานในส่วนอื่น ๆ ของโปรแกรม โดยคำสั่ง InputBox นั้นมีรูปแบบการใช้งาน ดังนี้ Var_string = InputBox(Prompt [, Title] [, Default, xPos, yPos])

9 ตัวอย่างดังต่อไปนี้ ตัวอย่างดังต่อไปนี้ Resp = InputBox(“ กรุณาระบุรหัสประจำตัวของคุณด้วยค่ะ ”,” ยินดี ต้อนรับ ”,”abc”) MsgBox “ รหัสประจำตัวของคุณคือ ”& resp & “ ยินดีต้อนรับค่ะ,vbOKOnly+vbInformation,”Bangkok ” Title Prom pt ค่าที่ ป้อนเข้ามา


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 5 เทคนิคการสร้างแอพ พลิเคชัน สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษร ใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาเท่านั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google