งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1.  นิยาม (Definition)  คำศัพท์ (Explosion Terminology)  พื้นฐานของการระเบิด (Explosion Basics)  ชนิดของการระเบิด (Explosive Types)  คลื่นการทำลาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1.  นิยาม (Definition)  คำศัพท์ (Explosion Terminology)  พื้นฐานของการระเบิด (Explosion Basics)  ชนิดของการระเบิด (Explosive Types)  คลื่นการทำลาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2  นิยาม (Definition)  คำศัพท์ (Explosion Terminology)  พื้นฐานของการระเบิด (Explosion Basics)  ชนิดของการระเบิด (Explosive Types)  คลื่นการทำลาย (Blast Damage)  แบบจำลองการระเบิดของ TNT (TNT Explosion Model)  TNT Equivalence Factors  TNT Equivalence of Bombs  การกระจายของวัตถุห่อหุ้มระเบิด (Fragmentation Devices)  ระเบิดนิวเคลียร์ (Nuclear Explosions) 2

3  ในบทนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับสมการในการระเบิดซึ่งเป็นสิ่ง ที่สำคัญในการพัฒนาเกมให้ความสมจริง  การระเบิด คือ การที่พลังงานจากปฏิกิริยาที่ถูก ปลดปล่อยออกมาทันทีทันใดในรูปแบบต่างๆได้แก่ แสง, ความร้อน, เสียง และคลื่นจากการระเบิด (Blast wave) 3

4  Autoignition temperature คือ อุณหภูมิที่วัตถุติดไฟ อัตโนมัติ ยกตัวอย่าง Kerosene( น้ำมันก๊าด ) มีอุณหภูมิที่ 463 K  Blast wave คือ คลื่นกระแทกที่เกิดจากการระเบิด เป็น พื้นที่ทีมีความดันสูงแผ่ขยายมาจากจุดระเบิดหรือ point of explosion  Heat of explosion พลังงานที่ปล่อยออกมาจากการ ระเบิดหน่วยเป็น J/Kg  Overpressure คือ ความแตกต่างของความดันที่เกิดจาก Blast wave เทียบกับความดันบรรยากาศ 4

5  การระเบิดการการปล่อยพลังงานออกมาอย่างทันทีทันใด ซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาทางเคมี ปฏิกิริยานิวเคลียร์ หรือ กระบวนการอื่นๆ  การระเบิดเกิดในช่วงเวลาสั้นๆในหน่วยประมาณ มิลลิวินาที  อากาศจะถูกขยายตัวไปทุกทิศทางออกจาก Point of explosion กลายเป็นคลื่นที่เรียกว่า Blast wave  Blast wave ในบางครั้งมีความเร็วสูงกว่าความเสียง  Blast wave จะมีการสูญเสียพลังงานอย่างรวดเร็วตาม ระยะทางที่เพิ่มขึ้นนับจาก Point of explosion ซึ่งความ ดันของ Blast wave เราจะเรียกว่า Overpressure  เนื่องจาก Blast wave ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ด้านหลัง ของ Blast wave จึงกลายเป็นพื้นที่ที่มีความดันต่ำที เรียกว่า “Sucks” 5

6  เมื่อ Blast wave เคลื่อนออกไปสักพักก็จะมีคลื่นตี กลับไปยังจุด Sucks ที่มีขนาดใกล้เคียงกับ Blast wave  Blast wave จะมีผลกระทำต่อวัตถุ โดยขึ้นอยู่กับพื้นที่ผิว ที่คลื่นกระทบ ( กระทบมากทำลายเยอะ ) 6

7  Gunpowder  Nitroglycerine  Dynamite  TNT  Ammonium Nitrate  C4 7

8 8 Tunneling การขุดอุโมงค์ Mining การทำเหมือง detonation การระเบิด

9 9

10 10

11  หน่วยของความดันเป็น N/m 2 ตารางที่ 1 การทำลายสิ่งก่อสร้าง 11 Serious structural โครงสร้างหลัก Collapse พังทลาย

12  หน่วยของความดันเป็น N/m 2 ตารางที่ 2 อาการบาดเจ็บ 12 Lungs ปอด Possibly fatal อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิต Fatalities เสียชีวิต

13 13 d Scaled distance, Z d : distance from the point of explosion (m) m : mass of TNT (kg)

14 14 d Overpressure, P o P o : overpressure(N/m 2 ) P a : atmospheric pressure(N/m 2 ) at sea level 101,325 N/m 2

15 15  1. หาค่า Scale distance(Z) จากสมการ  2. ใช้ Scale distance(Z) คำนวณค่า Overpressure(P o )  3. ใช้ตารางที่ 1 และ 2 เปรียบเทียบการทำลายจากคลื่น Blast wave

16 16 d P o แปรผกผันกับ Z

17 17  ตารางเปรียบเทียบอัตราการระเบิดของระเบิด TNT เทียบ กับชนิดอื่น

18 18  ตารางเปรียบเทียบอัตราการระเบิดของระเบิด TNT เทียบ กับชนิดอื่น

19 19 เกิดเหตุระเบิดขึ้นโดยที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 คน ซึ่งอยู่ห่างจากจุด ที่เกิดเหตุระเบิดประมาณ 8 เมตร โดยเจ้าหน้าที่พบว่าระเบิดที่พบ นั้นเป็นชนิดเดียวกันกับระเบิด TNT ซึ่งมีขนาด 5 กิโลกรัม จงหา ค่าของ overpressure (P o ) เมื่อกำหนดให้ค่า P a เท่ากับ 101,325 N/m 2 1. 2.

20 20 M c คือมวลของระเบิด TNT (Kg) M e คือมวลของโลหะที่ ห่อหุ้ม (Kg) K คือ ค่าคงที่ของ ลักษณะระเบิด

21 21  ระเบิดมือ M61 มีปริมาณ 0.185 กิโลกรัมของสารระเบิดซึ่ง สามารถปล่อยพลังงานความร้อนได้ 4.40e+6 J/Kg มวล ของโลหะที่เป็นลูกระเบิดมีปริมาณเป็น 0.210 กิโลกรัม ระเบิดเป็นลูกน้อยหน่า จงหาความเร็วของการกระจายตัว ของโลหะที่ห่อหุ้ม

22 22  เป็นปฏิกิริยาทางเคมี (Chemical reaction)  มีลักษณะการระเบิดเป็นรูปเห็ด (Mushroom cloud)  มีพลังงานที่ปล่อยออกมาประมาณ 1 พันล้านตันของระเบิด TNT  ประมาณ 35% ของพลังงานที่ปล่อยออกมาจะกลายเป็น ความร้อน


ดาวน์โหลด ppt 1.  นิยาม (Definition)  คำศัพท์ (Explosion Terminology)  พื้นฐานของการระเบิด (Explosion Basics)  ชนิดของการระเบิด (Explosive Types)  คลื่นการทำลาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google