งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 วิเคราะห์ทิศทาง แผนงาน งบประมาณปี 2555-2559 นายวีระชัย นาค วิบูลย์วงศ์ รองเลขาธิการ ส. ป. ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 วิเคราะห์ทิศทาง แผนงาน งบประมาณปี 2555-2559 นายวีระชัย นาค วิบูลย์วงศ์ รองเลขาธิการ ส. ป. ก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 วิเคราะห์ทิศทาง แผนงาน งบประมาณปี 2555-2559 นายวีระชัย นาค วิบูลย์วงศ์ รองเลขาธิการ ส. ป. ก.

2 2 ที่มา ใหม่ กลุ่มเป้าหมาย ( เกษตรกร / คนไร้ที่ดิน ) ใหม่ ใหม่ กิจกรรมใหม่

3 3 กิจกรรม 1. ที่ดินรัฐ 1.1 ที่ใหม่ ลดลง / หมด X ที่ป่า ที่สาธารณะ 1.2 ที่เก่า X ยาก ผิดกฎหมาย / ระเบียบ ( รายใหญ่ / ไม่มีคุณสมบัติ ) 1.2 ที่ชุมชน  เกษตรกรรม อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง

4 4 กิจกรรม 2. ที่ดินเอกชน  ซื้อยาก / ราคาแพง การประกาศเขต 3. ที่ดินพระราชทาน X เช่าได้อย่างเดียว 4. การติดตาม / การตรวจสอบการทำ ประโยชน์  ผิด ดำเนินคดี / จัดใหม่ ถูก พัฒนาสิทธิ

5 5 กิจกรรม 5. การจัดที่ดินใหม่ในที่เดิม ( รัฐ + เอกชน )  มาตรา 39 ( เป้าหมายเดิมสูงอายุ / ไม่ทำการเกษตร ) บัญชีการประเมินมูลค่าที่ดิน / สินทรัพย์ การแก้กฎหมาย ม. 39 6. การพัฒนา  แปรไปตามนโยบาย / กลุ่มเป้าหมาย / พื้นที่


ดาวน์โหลด ppt 1 วิเคราะห์ทิศทาง แผนงาน งบประมาณปี 2555-2559 นายวีระชัย นาค วิบูลย์วงศ์ รองเลขาธิการ ส. ป. ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google