งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายวีระธัชกร กลิ่นขจร ครูสาขา งานสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวเกษตร สงเคราะห์สระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายวีระธัชกร กลิ่นขจร ครูสาขา งานสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวเกษตร สงเคราะห์สระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายวีระธัชกร กลิ่นขจร ครูสาขา งานสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวเกษตร สงเคราะห์สระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชน

2 รายวิชาผลิตภัณฑ์สัตว์ ระดับชั้น ปวช. 3/2 สาขางานสัตว ศาสตร์ ได้มีการเรียนการสอนตาม ใบงานการ ทำกะหรี่พัฟ ไส้ต่างๆจากเนื้อสัตว์ อาทิไก่ หมู ปลา เนื้อ โดยคาบ เรียนดังกล่าว ตรงกับเทศกาลถือ ศีลกินเจพอดี และในสถาน ศึกษามี บุคลากรจำนวนหนึ่งที่ได้ปฏิบัติ กิจกรรมดังกล่าวอยู่ จึงคิดที่จะทำ กะหรี่พัฟไส้เจ โดยเน้นการใช้ ผลผลิตในสถานศึกษาและเพื่อนำ ผลการศึกษามาใช้เป็นเอกสาร เพื่อ การจัดการ เรียนการสอนและ เผยแพร่บริการสังคม

3  เพื่อศึกษาการนำเห็ดมาใช้ ประโยชน์ทดแทนการใช้ เนื้อสัตว์ ในการทำไส้กะหรี่ พัฟ  เพื่อพัฒนาการทำกะหรี่พัฟ ให้มีความหลากหลาย  เพื่อฝึกประสบการณ์การ แปรรูปอาหารจากผลผลิต ทางการเกษตร  เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่ สังคม

4

5 จากการใช้ผลการวิจัยในชั้น เรียน เรื่อง กะหรี่พัฟไส้เห็ดทดแทน ไส้เนื้อสัตว์ มาใช้ประโยชน์ ในการ จัดการเรียนการสอนรายวิชา ผลิตภัณฑ์สัตว์ของนักศึกษาชั้น ปวช. 3/2 สาขางานสัตวศาสตร์ จำนวน 5 คน และ ผู้เข้ารับการอบรม ศูนย์ ฝึกอาชีพในสถานศึกษาฯ จำนวน 13 คน รวมทั้งหมด 18 คน ได้รับผลกระทบ ประโยชน์ จากการ ใช้เอกสารใบงาน โดยประเมินผล จากแบบประเมินความพึงพอใจการ ใช้งาน มีค่าเฉลี่ย รวมเท่ากับ มีผล คะแนน 4.7 ค่าคะแนน ดีมาก

6 ส่วนผสมแป้งชั้นนอก - แป้งเอนกประสงค์ตราว่าว 900 กรัม - แป้ง เอนกประสงค์ตราพัด 700 กรัม - เนยเหลือง ( มาการีน ) 225 กรัม - เกลือ 1 ช้อนชา - น้ำปูนใส 425 กรัม - น้ำมันพืช 150 กรัม - น้ำตาลทราย 40 กรัม  ส่วนผสมแป้งชั้นใน - แป้งเอนกประสงค์ตราว่าว 900 กรัม - แป้ง เอนกประสงค์ตราพัด 600 กรัม - น้ำตาลทราย 10 กรัม - เนย เหลือง ( มาการีน ) 60 กรัม - น้ำมันพืช 60 กรัม

7

8

9

10 สนใจข้อมูล Facebook// ครูวี กลิ่นขจร Line//weera(0928434521) Email//weerakhong@hotmail.com


ดาวน์โหลด ppt นายวีระธัชกร กลิ่นขจร ครูสาขา งานสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวเกษตร สงเคราะห์สระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google