งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาโรช ชยาวิวัฒน์กุล กรรมการผู้จัดการ บ. ไทยเบเวอร์เรจแคนจำกัด ผู้ผลิตกระป๋องอลูมิเนียมรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จากธุรกิจครอบครัวเข้าสู่ธุรกิจข้ามชาติ ร่วมทุนกับต่างประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาโรช ชยาวิวัฒน์กุล กรรมการผู้จัดการ บ. ไทยเบเวอร์เรจแคนจำกัด ผู้ผลิตกระป๋องอลูมิเนียมรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จากธุรกิจครอบครัวเข้าสู่ธุรกิจข้ามชาติ ร่วมทุนกับต่างประเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาโรช ชยาวิวัฒน์กุล กรรมการผู้จัดการ บ. ไทยเบเวอร์เรจแคนจำกัด ผู้ผลิตกระป๋องอลูมิเนียมรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จากธุรกิจครอบครัวเข้าสู่ธุรกิจข้ามชาติ ร่วมทุนกับต่างประเทศ ปัจจุบันผลิตกระป๋องเครื่องดื่มมากกว่า 2000 ล้านใบต่อปี การศึกษา – ปริญญาตรี Computer Science, U. of Texas Austin – MBA Wharton Business School, U. of Pennsylvania

2 นวัตกรรม ทางด้าน สินค้า นวัตกรรม ทางด้าน ขบวนการ ทำงาน นวัตกรรม ทางด้าน รูปแบบธุรกิจ

3 OK20 -Value : Trendy and impulse buying JQ ปูนึ่ง Delivery -Value : Freshness and convenience ยู้ ลูกชิ้นปลาเยาวราช - Value : Reposition family business นวัตกรรม ทางด้าน รูปแบบธุรกิจ

4 Business model รูปแบบธุรกิจ Business structure โครงสร้างธุรกิจ Business value มูลค่าทางธุรกิจ นวัตกรรม ทางด้าน รูปแบบธุรกิจ

5 นวัตกรรมธุรกิจครอบครัว ธุรกิจ ครอบครัว ธุรกิจร่วมทุน ความสมดุล ครอบครัว – ธุรกิจ ความคิดก้าวหน้า – ประสพการณ์ การเปลี่ยนแปลง – ความมั่นคง

6 นวัตกรรมทางด้าน รูปแบบธุรกิจ These logos may be registered trademarks of their respective owners. Business model - Relevant supply chain to customers Business structure - Joint venture for mutual benefits Business value - Cost and innovation Thai Beverage Can Ltd.

7 นวัตกรรม … เราต้อง ทำ การเพิ่มมูลค่า ความเปลี่ยนแปลง ความอยู่รอด AEC


ดาวน์โหลด ppt สาโรช ชยาวิวัฒน์กุล กรรมการผู้จัดการ บ. ไทยเบเวอร์เรจแคนจำกัด ผู้ผลิตกระป๋องอลูมิเนียมรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จากธุรกิจครอบครัวเข้าสู่ธุรกิจข้ามชาติ ร่วมทุนกับต่างประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google