งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Company LOGO การฝึกงาน ใน โรงงาน อุตสาหกรรม. www.themegallery.com 123654 บริษัท มหาบูรพาผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผลิตผักและผลไม้บรรจุกระป๋อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Company LOGO การฝึกงาน ใน โรงงาน อุตสาหกรรม. www.themegallery.com 123654 บริษัท มหาบูรพาผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผลิตผักและผลไม้บรรจุกระป๋อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Company LOGO การฝึกงาน ใน โรงงาน อุตสาหกรรม

2 บริษัท มหาบูรพาผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผลิตผักและผลไม้บรรจุกระป๋อง ผลิตตามฤดูกาล ในช่วงที่ได้ลงไปปฏิบัติงานมีการผลิตข้าวโพดหวานและข้าวโพด ฝักอ่อนบรรจุกระป๋อง มีการผลิตหน่อไม้เป็นหลัก รองมาเป็นข้าวโพดหวาน ข้าวโพดฝักอ่อน มะเขือเทศ ถั่วงอก ลำไย ผลไม้รวม ถั่วแดง ลิ้นจี่ มะม่วง มะละกอ ฝรั่ง สับปะรด และซุปข้าวโพด แรงงานส่วนใหญ่เป็นชาวพม่า หัวหน้างานเป็นคนไทย เครื่องจักรในโรงงานจะมี เครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดหวาน (corn cutter) เครื่องปอกสับปะรด เครื่องหั่นวัตถุดิบเป็นลูกเต๋า เครื่องสไลด์ แผ่น เครื่องปั่นหยาบ เครื่องคั้นน้ำ หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ ถังน้ำล้นในการล้าง เมล็ดข้าวโพดหวาน ข้อมูล ทั่วไป

3 แผนผังโรงงาน

4 ข้าวโพดหวานในน้ำเกลือบรรจุกระป๋อง

5 ข้าวโพดหวานในน้ำเกลือบรรจุกระป๋อง ( ต่อ )

6 ข้าวโพดฝักอ่อนในน้ำเกลือบรรจุกระป๋อง

7 ข้าวโพดฝักอ่อนในน้ำเกลือบรรจุกระป๋อง ( ต่อ )

8 ข้าวโพดฝักอ่อนในน้ำเกลือบรรจุกระป๋อง Product Description and Intended Use

9 บรรจุภัณฑ์ ใช้บรรจุภัณฑ์กระป๋องเปล่าจากบริษัท Stand Can ขนาด A-10, 30-oz, 20-oz และ 15-oz โดยมีผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพทำหน้าที่ศึกษาและ เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ A-1030-oz20-oz15-oz

10 การตรวจสอบคุณภาพ ระหว่างผลิต การฆ่าเชื้อด้วย retort รับวัตถุดิบ  ดูความแก่อ่อน  สังเกตลักษณะ ภายนอกด้วยสายตา ( สุ่มตรวจจากต. ย. เทียบกับทั้งหมด คิด เป็นเปอร์เซ็น )  ตรวจสอบสิ่งบน เปื้อน ( หิน ทราย )  ตรวจสอบน้ำหนัก ตามที่กำหนด  สุ่มตรวจสอบ น้ำหนักหลังบรรจุ และหลังปิดฝา  ตรวจสอบค่าความ หวาน ความเค็มของ น้ำปรุงด้วย Hand refractometer และ ค่า pH ด้วย pH meter ในการผลิต ทุกขั้นตอนที่ใช้น้ำใน การล้าง ลวก และน้ำ ในการ retort  ตรวจสอบหา คลอรีนในน้ำ  จดบันทึกเวลา ความ ดัน ปริมาณคลอรีนในน้ำ อุณหภูมิกระป๋องก่อน และหลังเข้าหม้อ retort  มีกราฟแสดงเวลาและ อุณหภูมิเพื่อเป็น หลักฐานกำกับการฆ่า เชื้อในแต่ละหม้อ  เก็บตัวอย่างกระป๋องที่ ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วมา หา % overlap ตรวจสอบค่า pH ค่า ความหวาน ความเค็ม ลักษณะสี เนื้อสัมผัส และรสชาติของ ผลิตภัณฑ์

11 แผนการกำจัดขยะ

12 แผนผังแสดงตำแหน่งจุดทิ้งขยะนอกโรงงาน

13 แผนการบำบัดน้ำเสีย ระบบ น้ำเสีย  บ่อเติมจุลินทรีย์เพื่อย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำ  บ่อตกตะกอนเพื่อให้สารอินทรีย์ที่ถูกย่อยตกตะกอนสู่ก้นบ่อ  บ่อพักน้ำก่อนให้ปั๊มสู่แทงค์ใหญ่ระบายน้ำเสียสู่นอกโรงงาน  ทั้ง 7 บ่อใช้ระบบนิเวศวิทยาให้ซึมลงดิน และระเหยสู่บรรยากาศ เป็นการไหล แบบท่อน้ำล้น จนได้น้ำที่ผ่านการบำบัด

14 แผนการจัดระบบน้ำประปาและการ ตรวจสอบน้ำ

15 แผนการจัดระบบน้ำประปาและการ ตรวจสอบน้ำ ( ต่อ )

16 แผนการจัดระบบน้ำประปาและการตรวจสอบน้ำ การตรวจคุณภาพน้ำ

17 บริเวณรอบๆ อาคารผลิต มีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมไม่ให้มี หญ้าและต้นไม้ขึ้นสูง มีกรออกแบบภายในอาคารสถานที่ สายการผลิตตั้งแต่วัตถุดิบไป จนถึงผลิตภัณฑ์ส่งออกมีการจัดแยกเป็นสัดส่วน เพื่อลดการ ปนเปื้อนข้ามของผลิตภัณฑ์ น้ำที่ใช้ในการผลิตในการควบคุมโดยมีการผลิตน้ำให้ได้มาตรฐาน ตามเกณฑ์ของบริษัท มีการตรวจสอบทั้งก่อนการผลิต ระหว่างการ ผลิต และภายหลังการผลิต บริเวณภายในอาคารผลิตออกแบบให้โล่ง โปร่ง โดยใช้มุ้งลวดปิดล้อม ป้องกันแมลงและให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก ช่วยระบายความร้อน ภายในอาคาร เครื่องมือและอุปกรณ์ทั้งหมดมีการจัดทำแผนการซ่อมบำรุงและ แผนการตรวจเช็คเครื่องจักรรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับพนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้อง และได้ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีสิ่งอำนวยความสะดวกของพนักงาน เช่น อ่างล้างมือ อ่างล้างเท้า ก่อนเข้าสู่สายการผลิต และบริเวณหน้าห้องสุขา มีโรงอาหารขายข้าว ราคาถูกแยกเฉพาะสำหรับพนักงาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับพนักงาน มาตรฐานสภาพแวดล้อมของโรงงาน

18 Company LOGO นางสาวรติกร บัวคำ นางสาววราภรณ์ ต๊ะสุ จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt Company LOGO การฝึกงาน ใน โรงงาน อุตสาหกรรม. www.themegallery.com 123654 บริษัท มหาบูรพาผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผลิตผักและผลไม้บรรจุกระป๋อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google