งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานมหกรรม คุณภาพ ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลดอนเจดีย์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานมหกรรม คุณภาพ ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลดอนเจดีย์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานมหกรรม คุณภาพ ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลดอนเจดีย์

2

3 จุดพักเหนื่อยด้านหน้า

4 จุดซักประวัติ จุดซักประวัติ

5 อุปกรณ์ ขาด เครื่องชั่งน้ำหนัก

6 ใบซักประวัติคนไข้

7 วัดความดันซักประวัติ

8 จุดตรวจคัดกรอง จุดตรวจคัดกรอง

9 วันนี้จะทำอะไรดีนะ

10 ขอคำปรึกษาหน่อยจ้า

11 ปรึกษาความดันสูง

12 ปรึกษาเพื่อหยุด Aspirin

13 ไม่มีใครอยากนั่งตรงนี้ ไม่มีใครอยากนั่งตรงนี้

14 ความรู้

15 อัตรากำลังคน ทันตแพทย์ จำนวน 4 คน ทันตแพทย์ จำนวน 4 คน ทันตาภิบาล จำนวน 4 คน ทันตาภิบาล จำนวน 4 คน ผู้ช่วย จำนวน 3 คน ผู้ช่วย จำนวน 3 คน

16 วันนี้จะเลือกทางไหนดี

17 ห้องทันกรรม

18 ไม่มีสิทธิเลือก ( ห้องทันกรรม )

19 ไม่ทราบว่าใครต้องเจอทุกห้อง

20 ชุด Emergency

21 ขนาดยาดูได้เลย

22 วันนี้ทำไม่ได้มาใหม่วันหลังนะ

23 ปฏิบัติตัวดีไม่กี่วันก็ หาย

24 ขอบคุณค่ะ ชุดประจำห้องทัน กรรม


ดาวน์โหลด ppt งานมหกรรม คุณภาพ ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลดอนเจดีย์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google