งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Biomes of the World.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Biomes of the World."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Biomes of the World

2 A biome is a large geographic area containing similar plants and animals. This map shows the locations of some of the major biomes of the world. Each biome can have distinguishing characteristics based on local factors. For example, within the desert biome, there may be hot, cold, and coastal deserts, each with slightly different climates. It is possible to divide the biomes into smaller units that we call biotic communities, ecosystems, or habitats.

3 A biome is a large geographic area containing similar plants and animals. This map shows the locations of some of the major biomes of the world. Each biome can have distinguishing characteristics based on local factors. For example, within the desert biome, there may be hot, cold, and coastal deserts, each with slightly different climates. It is possible to divide the biomes into smaller units that we call biotic communities, ecosystems, or habitats.

4 A biome is a large geographic area containing similar plants and animals. This map shows the locations of some of the major biomes of the world. Each biome can have distinguishing characteristics based on local factors. For example, within the desert biome, there may be hot, cold, and coastal deserts, each with slightly different climates. It is possible to divide the biomes into smaller units that we call biotic communities, ecosystems, or habitats.

5 A biome is a large geographic area containing similar plants and animals. This map shows the locations of some of the major biomes of the world. Each biome can have distinguishing characteristics based on local factors. For example, within the desert biome, there may be hot, cold, and coastal deserts, each with slightly different climates. It is possible to divide the biomes into smaller units that we call biotic communities, ecosystems, or habitats.

6 A biome is a large geographic area containing similar plants and animals. This map shows the locations of some of the major biomes of the world. Each biome can have distinguishing characteristics based on local factors. For example, within the desert biome, there may be hot, cold, and coastal deserts, each with slightly different climates. It is possible to divide the biomes into smaller units that we call biotic communities, ecosystems, or habitats.

7 A biome is a large geographic area containing similar plants and animals. This map shows the locations of some of the major biomes of the world. Each biome can have distinguishing characteristics based on local factors. For example, within the desert biome, there may be hot, cold, and coastal deserts, each with slightly different climates. It is possible to divide the biomes into smaller units that we call biotic communities, ecosystems, or habitats.

8 A biome is a large geographic area containing similar plants and animals. This map shows the locations of some of the major biomes of the world. Each biome can have distinguishing characteristics based on local factors. For example, within the desert biome, there may be hot, cold, and coastal deserts, each with slightly different climates. It is possible to divide the biomes into smaller units that we call biotic communities, ecosystems, or habitats.

9 A biome is a large geographic area containing similar plants and animals. This map shows the locations of some of the major biomes of the world. Each biome can have distinguishing characteristics based on local factors. For example, within the desert biome, there may be hot, cold, and coastal deserts, each with slightly different climates. It is possible to divide the biomes into smaller units that we call biotic communities, ecosystems, or habitats.

10 A biome is a large geographic area containing similar plants and animals. This map shows the locations of some of the major biomes of the world. Each biome can have distinguishing characteristics based on local factors. For example, within the desert biome, there may be hot, cold, and coastal deserts, each with slightly different climates. It is possible to divide the biomes into smaller units that we call biotic communities, ecosystems, or habitats.

11 A biome is a large geographic area containing similar plants and animals. This map shows the locations of some of the major biomes of the world. Each biome can have distinguishing characteristics based on local factors. For example, within the desert biome, there may be hot, cold, and coastal deserts, each with slightly different climates. It is possible to divide the biomes into smaller units that we call biotic communities, ecosystems, or habitats.

12 A biome is a large geographic area containing similar plants and animals. This map shows the locations of some of the major biomes of the world. Each biome can have distinguishing characteristics based on local factors. For example, within the desert biome, there may be hot, cold, and coastal deserts, each with slightly different climates. It is possible to divide the biomes into smaller units that we call biotic communities, ecosystems, or habitats.

13 biosphere ecosystem community population organism
aA biome is a large geographic area containing similar plants and animals. This map shows the locations of some of the major biomes of the world. Each biome can have distinguishing characteristics based on local factors. For example, within the desert biome, there may be hot, cold, and coastal deserts, each with slightly different climates. It is possible to divide the biomes into smaller units that we call biotic communities, ecosystems, or habitats. population organism

14 A biome is a large geographic area containing similar plants and animals. This map shows the locations of some of the major biomes of the world. Each biome can have distinguishing characteristics based on local factors. For example, within the desert biome, there may be hot, cold, and coastal deserts, each with slightly different climates. It is possible to divide the biomes into smaller units that we call biotic communities, ecosystems, or habitats.

15 Terrestrial biome (ไบโอมบนบก)
-Trypical rain forest ป่าดิบชื้น. -Temperate deciduous forest ป่าผลัดใบในเขตอบอุ่น -coniferous forest ป่าสน (taiga & boreal) -Temperate grassland ทุ่งหญ้าเขตอบอุ่น -Savanna ทุ่งหญ้าสวันนา -Desert ทะเลทราย -Tundra ทุนดรา Terrestrial biome (ไบโอมบนบก) A biome is a large geographic area containing similar plants and animals. This map shows the locations of some of the major biomes of the world. Each biome can have distinguishing characteristics based on local factors. For example, within the desert biome, there may be hot, cold, and coastal deserts, each with slightly different climates. It is possible to divide the biomes into smaller units that we call biotic communities, ecosystems, or habitats.

16

17 ชีวนิเวศ (Biome) - มีรูปชีวิต (life form) ที่ชัดเจน
- ตั้งตัวอย่างถาวรในแถบต่างๆ ของโลกที่มีสภาพภูมิอากาศเฉพาะ (climatic region) - สังคมพืชอยู่ในสภาพสุดยอด (climax vegetation) - ไบโอม ที่แพร่กระจายอยู่ตามเขตภูมิศาสตร์ต่างๆ ในโลก ใช้ปริมาณน้ำฝนและอุณหภูมิเป็นตัวกำหนด

18 How many biomes are there?
For purposes of this class, we will consider there to be eight biomes…

19 How many terrestrial biomes are there? (ไบโอมบนบก)
Tropical Rain forest (ป่าดิบชื้น) Temperate Deciduous Forest (ป่าผลัดใบเขตอบอุ่น) Coniferous Forest (ป่าสน) Temperate Grassland (ทุ่งหญ้าเขตอบอุ่น) Tropical Savanna (ทุ่งหญ้าสวันนา) Desert (ทะเลทราย) Tundra (ทุนดรา) …However, there is some disagreement among scientists about how many biomes there should be. Some argue that there are as few as five and others that there are as many as thirteen or more. For our purposes, we will focus only on the terrestrial (land) biomes. If we included aquatic, there would be even more. The eight biomes represented here are pretty standard, but they are relatively generic. It is possible to divide these into smaller biomes. For example, we could break the tundra into arctic tundra and alpine tundra.

20 Tropical Rainforest ป่าดิบชื้น
ลักษณะของอากาศร้อนและชื้น มีฝนตกตลอดปี ปริมาณเฉลี่ย เซนติเมตรต่อปี เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์สูงมาก พบพืชและ สัตว์หลากหลายพันสปีซีส์ พบบริเวณใกล้ เขตเส้นศูนย์สูตรของโลก ทวีปอเมริกากลางและใต้แอฟริกา เอเชีย ตอนใต้ หมู่เกาะแปซิฟิกบางส่วน

21 Temperate Deciduous Forest ป่าผลัดใบเขตอบอุ่น
พบทั่วไปในละติจูดกลาง ซึ่งมีความชื้น พอเพียง ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 100 cm ต่อปี ส่วนใหญ่ทิ้งไปในฤดูหนาว มีฤดูกาลแน่นอน 4 ฤดู อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ในช่วง 30oC มีต้นไม้ผลัดใบ มีทั้งไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้ล้มลุก

22 Coniferous forest ป่าสน
เป็นป่าประเภทเดียวกันกับป่าไทกา (Taiga) และป่าบอเรียล (boreal) มีต้นไม้เขียวชอุ่มตลอดปี พบได้ทางตอนใต้ของแคนาดา ตอนเหนือ ของอเมริกา เอเชีย และยุโรป ละติจูด ตั้งแต่ 45 – 67 ฤดูหนาวยาวนาน อากาศเย็น และแห้ง พืชที่พบ ได้แก่ พวกสน เช่น ไพน์ (pine) เฟอ (fir) สพรูซ (spruce) และ เฮมลอค (hemlock)

23 Coniferous forest ป่าสน
พืชที่พบ ได้แก่ พวกสน เช่น ไพน์ (pine) เฟอ (fir) สพรูซ (spruce) และ เฮมลอค (hemlock)

24 Temperate grassland ทุ่งหญ้าเขตอบอุ่น
หรือทุ่งหญ้าแพรี่ (prairie) ในตอนกลางของอเมริกา ทุ่งหญ้าสเตปส์ (steppes) ของรัสเซีย ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปี cm เหมาะสำหรับการทำกสิกรรมและ ปศุสัตว์ และเกษตรกรรม เพราะดินมี ความอุดมสมบูรณ์ มีหญ้านานาชนิด ขึ้นอยู่

25 Tropical Savanna สะวันนา
เป็นทุ่งหญ้าที่พบได้ในทวีปแอฟริกา อเมริกาใต้ ออสเตรเลีย และ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเอเชีย อากาศร้อน ส่วนใหญ่เป็นหญ้าและมีต้นไม้ ขึ้นเป็นหย่อม ๆ มักมีไฟป่าเกิดขึ้นเสมอ ในฤดูร้อน

26 Desert ทะเลทราย พบได้ทั่วโลก ปริมาณน้ำฝนที่ได้รับต่อปี น้อยกว่า 25 cm
บางแห่งร้อนมากอุณหภูมิสูงถึง 60 oC ตลอดวัน บางแห่งค่อนข้างหนาวเย็น พืชไบโอมนี้ มีการป้องกันการสูญเสียน้ำโดยใบลดรูปเป็นหนาม ลำต้นอวบ สะสมน้ำ

27 Desert ทะเลทราย ที่รู้จักกันทั่วไปได้แก่ - ทะเลทรายซาฮารา (Sahara) ในแอฟริกา - ทะเลทรายโกบี (Gobi) ในจีน - ทะเลทรายโมฮาวี (Mojave) แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

28 Tundra ทุนดรา เป็นฤดูหนาวที่ยาวนาน ฤดูร้อนช่วงสั้น ๆ
ชั้นของดินที่อยู่ต่ำกว่าผิวดินจะจับตัวเป็น น้ำแข็งอย่างถาวร พบทางตอนเหนือของทวีปอเมริกาเหนือ และยูเรเซีย พบพืชและสัตว์อยู่น้อยชนิด เป็นพวกไม้ดอก ไม้พุ่ม และไลเคน ปริมาณน้ำฝนน้อย ในช่วงฤดูร้อนสั้น ๆ น้ำแข็งที่ผิวหน้าดิน จะละลายท่วมขังอยู่บนผิวดิน เพราะซึมผ่านลงไปไม่ได้ ทำให้ปลูกพืชได้ในระยะสั้น

29 คิด วิเคราะห์ พืชเด่นที่พบในไบโอมบนบกแต่ละชนิดได้แก่อะไรบ้าง
ถ้าพิจารณาจากลักษณะของไบโอมบนบกที่ได้กล่าวมาแล้ว ประเทศไทยพบไบโอมบนบกชนิดใดบ้าง และ อยู่ในภาคใดของประเทศไทย

30 How many aquatic biomes are there? (ไบโอมในน้ำ)
Freshwater biome (ไบโอมแหล่งน้ำจืด) Marine biome (ไบโอมแหล่งน้ำเค็ม) …However, there is some disagreement among scientists about how many biomes there should be. Some argue that there are as few as five and others that there are as many as thirteen or more. For our purposes, we will focus only on the terrestrial (land) biomes. If we included aquatic, there would be even more. The eight biomes represented here are pretty standard, but they are relatively generic. It is possible to divide these into smaller biomes. For example, we could break the tundra into arctic tundra and alpine tundra.

31 freshwater biome (ไบโอมแหล่งน้ำจืด)
ประกอบด้วย - แหล่งน้ำนิ่ง ซึ่งได้แก่ ทะเลสาบ สระ หนอง บึง - แหล่งน้ำไหล ซึ่งได้แก่ ธารน้ำไหล แม่น้ำ marine biome (ไบโอมแหล่งน้ำเค็ม) …However, there is some disagreement among scientists about how many biomes there should be. Some argue that there are as few as five and others that there are as many as thirteen or more. For our purposes, we will focus only on the terrestrial (land) biomes. If we included aquatic, there would be even more. The eight biomes represented here are pretty standard, but they are relatively generic. It is possible to divide these into smaller biomes. For example, we could break the tundra into arctic tundra and alpine tundra. ประกอบด้วย - ทะเล มหาสมุทร พบในปริมาณที่มาก ร้อยละ 71 ของผิวโลก - มีความลึกมาก เฉลี่ยถึง 3,750 เมตร มีน้ำขึ้นน้ำลงเป็นปัจจัยทางกายภาพที่สำคัญ

32 ระหว่างรอยต่อของแหล่งน้ำจืด และแหล่งน้ำเค็ม มาประจบกัน ทำให้เกิดเป็น แหล่งน้ำกร่อย(estuaries)
…However, there is some disagreement among scientists about how many biomes there should be. Some argue that there are as few as five and others that there are as many as thirteen or more. For our purposes, we will focus only on the terrestrial (land) biomes. If we included aquatic, there would be even more. The eight biomes represented here are pretty standard, but they are relatively generic. It is possible to divide these into smaller biomes. For example, we could break the tundra into arctic tundra and alpine tundra. มักพบตามบริเวณปากแม่น้ำ การขึ้นลงของกระแสน้ำ มีอิทธิพลต่อ การเปลี่ยนแปลง ค่าความเค็มของน้ำในแหล่งนี้เป็นอย่างมาก ทำให้ในแต่ละวัน น้ำมีความเค็มไม่คงที่

33 คิด วิเคราะห์ ไบโอมแหล่งน้ำจืดและไบโอมแหล่งน้ำเค็ม แตกต่างกันอย่างไร
นักเรียนทราบหรือไม่ว่ามีระบบนิเวศอะไรบ้างที่ประกอบเป็น ไบโอมบนบกและไบโอมในน้ำ …However, there is some disagreement among scientists about how many biomes there should be. Some argue that there are as few as five and others that there are as many as thirteen or more. For our purposes, we will focus only on the terrestrial (land) biomes. If we included aquatic, there would be even more. The eight biomes represented here are pretty standard, but they are relatively generic. It is possible to divide these into smaller biomes. For example, we could break the tundra into arctic tundra and alpine tundra.

34 แหล่งน้ำจืดแตกต่างจากแหล่งน้ำเค็มคือ
แหล่งน้ำเค็มมีปริมาณมากกว่าแหล่งน้ำจืดโดยมีอยู่ 3 ใน 4 ของโลก แหล่งน้ำเค็มมีน้ำขึ้นและน้ำลงเป็นปัจจัยที่สำคัญแต่แหล่งน้ำจืดไม่มี แหล่งน้ำเค็มจะมีแนวปะการัง ที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำนานาชนิด ส่วนแหล่งน้ำจืดอาจพบได้เฉพาะปะการังบางชนิด แต่ไม่มีแนวปะการัง แหล่งน้ำเค็มมีค่าความเค็มที่เกิดจากแร่ธาตุปริมาณสูง …However, there is some disagreement among scientists about how many biomes there should be. Some argue that there are as few as five and others that there are as many as thirteen or more. For our purposes, we will focus only on the terrestrial (land) biomes. If we included aquatic, there would be even more. The eight biomes represented here are pretty standard, but they are relatively generic. It is possible to divide these into smaller biomes. For example, we could break the tundra into arctic tundra and alpine tundra.

35 สรุป ระบบนิเวศ ไบโอม โลกของสิ่งมีชีวิต

36 Credits Text: Pictures: PowerPoint:
Pictures: PowerPoint: Copyrignt by Seksan Suwannasuk , 2555


ดาวน์โหลด ppt Biomes of the World.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google