งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Biomes of the World. organism population community ecosystem biosphere.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Biomes of the World. organism population community ecosystem biosphere."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Biomes of the World

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 organism population community ecosystem biosphere

14

15 Terrestrial biome ( ไบ โอมบนบก ) -Trypical rain forest ป่าดิบชื้น. -Temperate deciduous forest ป่าผลัดใบในเขต อบอุ่น -coniferous forest ป่าสน (taiga & boreal) -Temperate grassland ทุ่งหญ้าเขตอบอุ่น -Savanna ทุ่ง หญ้าสวันนา -Desert ทะเลทราย -Tundra ทุนดรา

16

17 ชีวนิเวศ (Biome) - มีรูปชีวิต (life form) ที่ชัดเจน - ตั้งตัวอย่างถาวรในแถบต่างๆ ของโลกที่มีสภาพภูมิอากาศ เฉพาะ (climatic region) - สังคมพืชอยู่ในสภาพสุดยอด (climax vegetation) - ไบโอม ที่แพร่กระจายอยู่ตาม เขตภูมิศาสตร์ต่างๆ ในโลก ใช้ปริมาณน้ำฝนและ อุณหภูมิเป็นตัวกำหนด

18 How many biomes are there?

19 How many terrestrial biomes are there? ( ไบโอมบนบก ) Tropical Rain forest ( ป่าดิบชื้น )Tropical Rain forest ( ป่าดิบชื้น ) Temperate Deciduous Forest ( ป่า ผลัดใบเขตอบอุ่น )Temperate Deciduous Forest ( ป่า ผลัดใบเขตอบอุ่น ) Coniferous Forest ( ป่าสน )Coniferous Forest ( ป่าสน ) Temperate Grassland ( ทุ่งหญ้าเขต อบอุ่น )Temperate Grassland ( ทุ่งหญ้าเขต อบอุ่น ) Tropical Savanna ( ทุ่งหญ้าสวันนา )Tropical Savanna ( ทุ่งหญ้าสวันนา ) Desert ( ทะเลทราย )Desert ( ทะเลทราย ) Tundra ( ทุนดรา )Tundra ( ทุนดรา )

20 Tropical Rainforest ป่าดิบชื้น ลักษณะของอากาศร้อน และชื้น ลักษณะของอากาศร้อน และชื้น มีฝนตกตลอดปี ปริมาณ เฉลี่ย 200-400 เซนติเมตรต่อปี มีฝนตกตลอดปี ปริมาณ เฉลี่ย 200-400 เซนติเมตรต่อปี เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์สูง มาก พบพืชและ สัตว์หลากหลายพันสปีซีส์ เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์สูง มาก พบพืชและ สัตว์หลากหลายพันสปีซีส์ พบบริเวณใกล้ เขตเส้น ศูนย์สูตรของโลก ทวีปอเมริกากลางและใต้ แอฟริกา เอเชีย ตอนใต้ หมู่เกาะแปซิฟิก บางส่วน พบบริเวณใกล้ เขตเส้น ศูนย์สูตรของโลก ทวีปอเมริกากลางและใต้ แอฟริกา เอเชีย ตอนใต้ หมู่เกาะแปซิฟิก บางส่วน

21 Temperate Deciduous Forest ป่าผลัดใบเขตอบอุ่น พบทั่วไปในละติจูดกลาง ซึ่งมีความชื้น พอเพียง พบทั่วไปในละติจูดกลาง ซึ่งมีความชื้น พอเพียง ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 100 cm ต่อปี ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 100 cm ต่อปี ส่วนใหญ่ทิ้งไปในฤดูหนาว ส่วนใหญ่ทิ้งไปในฤดูหนาว มีฤดูกาลแน่นอน 4 ฤดู มีฤดูกาลแน่นอน 4 ฤดู อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ในช่วง 30 o C อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ในช่วง 30 o C มีต้นไม้ผลัดใบ มีทั้งไม้ยืน ต้น ไม้พุ่ม ไม้ล้มลุก มีต้นไม้ผลัดใบ มีทั้งไม้ยืน ต้น ไม้พุ่ม ไม้ล้มลุก

22 Coniferous forest ป่าสน Coniferous forest ป่าสน เป็นป่าประเภทเดียวกันกับป่า ไทกา (Taiga) และป่าบอเรียล (boreal) เป็นป่าประเภทเดียวกันกับป่า ไทกา (Taiga) และป่าบอเรียล (boreal) มีต้นไม้เขียวชอุ่มตลอดปี มีต้นไม้เขียวชอุ่มตลอดปี พบได้ทางตอนใต้ของ แคนาดา ตอนเหนือ ของอเมริกา เอเชีย และยุโรป ละติจูด ตั้งแต่ 45 – 67 พบได้ทางตอนใต้ของ แคนาดา ตอนเหนือ ของอเมริกา เอเชีย และยุโรป ละติจูด ตั้งแต่ 45 – 67 ฤดูหนาวยาวนาน อากาศเย็น และแห้ง ฤดูหนาวยาวนาน อากาศเย็น และแห้ง พืชที่พบ ได้แก่ พวกสน เช่น ไพน์ (pine) เฟอ (fir) สพรูซ (spruce) และ เฮมลอค (hemlock) พืชที่พบ ได้แก่ พวกสน เช่น ไพน์ (pine) เฟอ (fir) สพรูซ (spruce) และ เฮมลอค (hemlock)

23 Coniferous forest ป่าสน Coniferous forest ป่าสน พืชที่พบ ได้แก่ พวกสน เช่น ไพน์ (pine) เฟอ (fir) สพรูซ (spruce) และ เฮมลอค (hemlock) พืชที่พบ ได้แก่ พวกสน เช่น ไพน์ (pine) เฟอ (fir) สพรูซ (spruce) และ เฮมลอค (hemlock)

24 Temperate grassland ทุ่งหญ้าเขต อบอุ่น หรือทุ่งหญ้าแพรี่ (prairie) ในตอนกลาง ของอเมริกา ทุ่งหญ้าสเตปส์ (steppes) ของรัสเซีย หรือทุ่งหญ้าแพรี่ (prairie) ในตอนกลาง ของอเมริกา ทุ่งหญ้าสเตปส์ (steppes) ของรัสเซีย ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปี 25 - 50 cm ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปี 25 - 50 cm เหมาะสำหรับการทำ กสิกรรมและ ปศุสัตว์ และเกษตรกรรม เพราะดินมี ความอุดมสมบูรณ์ มี หญ้านานาชนิด ขึ้นอยู่ เหมาะสำหรับการทำ กสิกรรมและ ปศุสัตว์ และเกษตรกรรม เพราะดินมี ความอุดมสมบูรณ์ มี หญ้านานาชนิด ขึ้นอยู่

25 Tropical Savanna สะวันนา เป็นทุ่งหญ้าที่พบได้ใน ทวีปแอฟริกา อเมริกาใต้ ออสเตรเลีย และ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของ เอเชีย เป็นทุ่งหญ้าที่พบได้ใน ทวีปแอฟริกา อเมริกาใต้ ออสเตรเลีย และ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของ เอเชีย อากาศร้อน ส่วนใหญ่เป็น หญ้าและมีต้นไม้ ขึ้นเป็นหย่อม ๆ มักมีไฟป่า เกิดขึ้นเสมอ ในฤดูร้อน อากาศร้อน ส่วนใหญ่เป็น หญ้าและมีต้นไม้ ขึ้นเป็นหย่อม ๆ มักมีไฟป่า เกิดขึ้นเสมอ ในฤดูร้อน

26 Desert ทะเลทราย พบได้ทั่วโลก พบได้ทั่วโลก ปริมาณน้ำฝนที่ได้รับต่อปี น้อยกว่า 25 cm ปริมาณน้ำฝนที่ได้รับต่อปี น้อยกว่า 25 cm บางแห่งร้อนมากอุณหภูมิ สูงถึง 60 o C ตลอดวัน บางแห่ง ค่อนข้างหนาวเย็น บางแห่งร้อนมากอุณหภูมิ สูงถึง 60 o C ตลอดวัน บางแห่ง ค่อนข้างหนาวเย็น พืชไบโอมนี้ มีการป้องกัน การสูญเสียน้ำโดยใบลด รูปเป็นหนาม ลำต้นอวบ สะสมน้ำ พืชไบโอมนี้ มีการป้องกัน การสูญเสียน้ำโดยใบลด รูปเป็นหนาม ลำต้นอวบ สะสมน้ำ

27 Desert ทะเลทราย ที่รู้จักกันทั่วไปได้แก่ - ทะเลทรายซาฮารา (Sahara) ใน แอฟริกา - ทะเลทรายโกบี (Gobi) ในจีน - ทะเลทรายโมฮาวี (Mojave) แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ที่รู้จักกันทั่วไปได้แก่ - ทะเลทรายซาฮารา (Sahara) ใน แอฟริกา - ทะเลทรายโกบี (Gobi) ในจีน - ทะเลทรายโมฮาวี (Mojave) แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

28 Tundra ทุนดรา เป็นฤดูหนาวที่ยาวนาน ฤดู ร้อนช่วงสั้น ๆ เป็นฤดูหนาวที่ยาวนาน ฤดู ร้อนช่วงสั้น ๆ ชั้นของดินที่อยู่ต่ำกว่าผิวดิน จะจับตัวเป็น น้ำแข็งอย่างถาวร ชั้นของดินที่อยู่ต่ำกว่าผิวดิน จะจับตัวเป็น น้ำแข็งอย่างถาวร พบทางตอนเหนือของทวีป อเมริกาเหนือ และยูเร เซีย พบทางตอนเหนือของทวีป อเมริกาเหนือ และยูเร เซีย พบพืชและสัตว์อยู่น้อยชนิด เป็นพวกไม้ดอก ไม้พุ่ม และไลเคน ปริมาณน้ำฝนน้อย พบพืชและสัตว์อยู่น้อยชนิด เป็นพวกไม้ดอก ไม้พุ่ม และไลเคน ปริมาณน้ำฝนน้อย ในช่วงฤดูร้อนสั้น ๆ น้ำแข็งที่ ผิวหน้าดิน จะละลายท่วม ขังอยู่บนผิวดิน เพราะซึมผ่าน ลงไปไม่ได้ ทำให้ปลูกพืชได้ ในระยะสั้น ในช่วงฤดูร้อนสั้น ๆ น้ำแข็งที่ ผิวหน้าดิน จะละลายท่วม ขังอยู่บนผิวดิน เพราะซึมผ่าน ลงไปไม่ได้ ทำให้ปลูกพืชได้ ในระยะสั้น

29 คิด วิเคราะห์ พืชเด่นที่พบในไบโอมบนบกแต่ละ ชนิดได้แก่อะไรบ้าง ถ้าพิจารณาจากลักษณะของไบ โอมบนบกที่ได้กล่าวมาแล้ว ประเทศไทยพบไบโอมบนบกชนิด ใดบ้าง และ อยู่ในภาคใดของประเทศไทย

30 How many aquatic biomes are there? ( ไบโอมในน้ำ ) Freshwater biome ( ไบโอมแหล่ง น้ำจืด )Freshwater biome ( ไบโอมแหล่ง น้ำจืด ) Marine biome ( ไบโอมแหล่ง น้ำเค็ม )Marine biome ( ไบโอมแหล่ง น้ำเค็ม )

31 freshwater biome ( ไบโอม แหล่งน้ำจืด ) freshwater biome ( ไบโอม แหล่งน้ำจืด ) ประกอบด้วย - แหล่งน้ำนิ่ง ซึ่งได้แก่ ทะเลสาบ สระ หนอง บึง - แหล่งน้ำไหล ซึ่งได้แก่ ธาร น้ำไหล แม่น้ำ ประกอบด้วย - แหล่งน้ำนิ่ง ซึ่งได้แก่ ทะเลสาบ สระ หนอง บึง - แหล่งน้ำไหล ซึ่งได้แก่ ธาร น้ำไหล แม่น้ำ marine biome ( ไบโอมแหล่ง น้ำเค็ม ) marine biome ( ไบโอมแหล่ง น้ำเค็ม ) ประกอบด้วย - ทะเล มหาสมุทร พบในปริมาณที่มาก ร้อยละ 71 ของผิวโลก - มีความลึกมาก เฉลี่ยถึง 3,750 เมตร มีน้ำขึ้นน้ำลงเป็นปัจจัยทางกายภาพที่ สำคัญ ประกอบด้วย - ทะเล มหาสมุทร พบในปริมาณที่มาก ร้อยละ 71 ของผิวโลก - มีความลึกมาก เฉลี่ยถึง 3,750 เมตร มีน้ำขึ้นน้ำลงเป็นปัจจัยทางกายภาพที่ สำคัญ

32 ระหว่างรอยต่อของแหล่งน้ำจืด และ แหล่งน้ำเค็ม มาประจบกัน ทำให้เกิดเป็น แหล่งน้ำ กร่อย (estuaries) ระหว่างรอยต่อของแหล่งน้ำจืด และ แหล่งน้ำเค็ม มาประจบกัน ทำให้เกิดเป็น แหล่งน้ำ กร่อย (estuaries) มักพบตามบริเวณปากแม่น้ำ มักพบตามบริเวณปากแม่น้ำ การขึ้นลงของกระแสน้ำ มีอิทธิพล ต่อ การเปลี่ยนแปลง ค่าความเค็ม ของน้ำในแหล่งนี้เป็นอย่างมาก การขึ้นลงของกระแสน้ำ มีอิทธิพล ต่อ การเปลี่ยนแปลง ค่าความเค็ม ของน้ำในแหล่งนี้เป็นอย่างมาก ทำให้ในแต่ละวัน น้ำมีความเค็มไม่ คงที่ ทำให้ในแต่ละวัน น้ำมีความเค็มไม่ คงที่

33 คิด วิเคราะห์ ไบโอมแหล่งน้ำจืดและไบโอมแหล่งน้ำเค็ม แตกต่างกันอย่างไร ไบโอมแหล่งน้ำจืดและไบโอมแหล่งน้ำเค็ม แตกต่างกันอย่างไร นักเรียนทราบหรือไม่ว่ามีระบบนิเวศ อะไรบ้างที่ประกอบเป็น ไบโอมบนบกและไบโอมในน้ำ นักเรียนทราบหรือไม่ว่ามีระบบนิเวศ อะไรบ้างที่ประกอบเป็น ไบโอมบนบกและไบโอมในน้ำ

34 แหล่งน้ำจืดแตกต่างจาก แหล่งน้ำเค็มคือ แหล่งน้ำเค็มมีปริมาณมากกว่าแหล่งน้ำจืด โดยมีอยู่ 3 ใน 4 ของโลก แหล่งน้ำเค็มมีปริมาณมากกว่าแหล่งน้ำจืด โดยมีอยู่ 3 ใน 4 ของโลก แหล่งน้ำเค็มมีน้ำขึ้นและน้ำลงเป็นปัจจัยที่ สำคัญแต่แหล่งน้ำจืดไม่มี แหล่งน้ำเค็มมีน้ำขึ้นและน้ำลงเป็นปัจจัยที่ สำคัญแต่แหล่งน้ำจืดไม่มี แหล่งน้ำเค็มจะมีแนวปะการัง ที่เป็นแหล่งที่ อยู่อาศัยของสัตว์น้ำนานาชนิด ส่วนแหล่ง น้ำจืดอาจพบได้เฉพาะปะการังบางชนิด แต่ ไม่มีแนวปะการัง แหล่งน้ำเค็มจะมีแนวปะการัง ที่เป็นแหล่งที่ อยู่อาศัยของสัตว์น้ำนานาชนิด ส่วนแหล่ง น้ำจืดอาจพบได้เฉพาะปะการังบางชนิด แต่ ไม่มีแนวปะการัง แหล่งน้ำเค็มมีค่าความเค็มที่เกิดจากแร่ธาตุ ปริมาณสูง แหล่งน้ำเค็มมีค่าความเค็มที่เกิดจากแร่ธาตุ ปริมาณสูง

35 สรุป ระบบนิเวศไบโอม โลกของสิ่งมีชีวิต

36 Credi ts Text:Text: –http://www.physicalgeography.net/fund amentals/9k.html http://www.physicalgeography.net/fund amentals/9k.htmlhttp://www.physicalgeography.net/fund amentals/9k.html –http://www.ucmp.berkeley.edu/glossary /gloss5/biome/index.html http://www.ucmp.berkeley.edu/glossary /gloss5/biome/index.htmlhttp://www.ucmp.berkeley.edu/glossary /gloss5/biome/index.html Pictures:Pictures: –http://www.worldbiomes.com/ http://www.worldbiomes.com/ –http://www.ucmp.berkeley.edu/glossary/gloss5 /biome/index.html http://www.ucmp.berkeley.edu/glossary/gloss5 /biome/index.htmlhttp://www.ucmp.berkeley.edu/glossary/gloss5 /biome/index.html –http://www.blueplanetbiomes.org/ http://www.blueplanetbiomes.org/ PowerPoint:PowerPoint: –Copyrignt by Seksan Suwannasuk, 2555


ดาวน์โหลด ppt Biomes of the World. organism population community ecosystem biosphere.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google