งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค้นเจอหนังสือที่ ต้องการ ใน library catalog แต่จะไปหาตัวเล่มบน ชั้นได้ยังไงคับ ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค้นเจอหนังสือที่ ต้องการ ใน library catalog แต่จะไปหาตัวเล่มบน ชั้นได้ยังไงคับ ?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค้นเจอหนังสือที่ ต้องการ ใน library catalog แต่จะไปหาตัวเล่มบน ชั้นได้ยังไงคับ ?

2 หลังจากที่หาหนังสือ เจอในฐานข้อมูลแล้ว ให้คลิกที่รายการที่ ต้องการ เพื่อดูรายละเอียด สำคัญ 4 จุดค่ะ

3 จุดสำคัญที่จะต้องดูคือ 1. Location 2. Collection 3. Call No. 4. Status

4 Location จะบอกชื่อห้องสมุดที่เป็น เจ้าของหนังสือรายการนี้ หากไม่ทราบว่าห้องสมุดนั้นอยู่ที่ใด สามารถตรวจสอบรายชื่อห้องสมุดได้จาก ที่นี่ “ รายชื่อห้องสมุดและที่ตั้ง ” รายชื่อห้องสมุดและที่ตั้ง

5 Collection คือประเภทของทรัพยากรใน ห้องสมุด ซึ่งมีอยู่หลายประเภท เช่น หนังสือ ทั่วไปภาษาไทย หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ วิทยานิพนธ์ หนังสืออ้างอิง เอกสาร เป็นต้น ห้องสมุดจัดหนังสือแยกตามประเภท ดังนั้นเวลา ไปหาหนังสือบนชั้น ต้องหาให้ถูก Collection นะ คะ

6 Call No. = เลขเรียกหนังสือ ผู้ใช้จะต้อง จดเลขนี้ เพื่อใช้สำหรับหาตัวเล่มบนชั้น หนังสือ

7 Status = จะบอกให้ทราบว่าหนังสือเล่มนั้นยังอยู่ บนชั้น (On Shelf) หรือ ถูกยืมออกไปแล้ว (Checked out) ในกรณีที่หนังสือถูกยืมออกไป แล้ว ระบบจะแจ้งวันที่กำหนดส่งให้ด้วย (Due Date)

8 การหาตัวเล่มบนชั้นให้ เริ่มจากชั้นบนสุดก่อน จากนั้นก็ไล่เรียงจากซ้าย ไปขวา จนถึงอีกด้านของ ชั้น แล้วค่อยเลื่อนมาที่ชั้นที่ สอง ทำแบบนี้ไปจนถึงชั้น ล่างสุดของชั้น

9 เมื่อไล่เรียง ไปจนถึงชั้น ล่างสุดของตู้ ที่หนึ่งแล้ว ให้เริ่มต้นที่ หัวแถวชั้น บนสุดของตู้ ลำดับถัดไป ดังภาพ

10 การหาหนังสือบนชั้นที่จัดหมวดหมู่ ด้วยระบบ LC บรรทัดที่ 1 – ตัวอักษรภาษาอังกฤษ กำหนดหมวดหมู่ตามเนื้อหาของ หนังสือ เรียงตามลำดับอักษร A-Z บรรทัดที่ 2 – ตัวเลข เรียงตามเลขนับจำนวน จากน้อยไปหามาก บรรทัดที่ 3 – ตัวอักษรเรียงตามลำดับอักษรจาก A-Z, ก - ฮ และตัวเลขที่อยู่หลังตัวอักษรให้เรียงตามเลขทศนิยม 1 2 3

11 หาตัวเล่มบนชั้นไม่พบ กรุณาแจ้งบรรณารักษ์ บริการตอบคำถาม ยินดีให้ความช่วยเหลือค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ค้นเจอหนังสือที่ ต้องการ ใน library catalog แต่จะไปหาตัวเล่มบน ชั้นได้ยังไงคับ ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google