งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายนิรัน กงวงษ์ ครู : ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเชียงยืน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายนิรัน กงวงษ์ ครู : ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเชียงยืน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต Introduction to Computer & Internet
นายนิรัน กงวงษ์ ครู : ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

2 การใช้งานคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตคืออะไร
Agenda ทำความรู้จักกับคอมพิวเตอร์ การใช้งานคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตคืออะไร เราได้อะไรจากการใช้งานอินเตอร์เน็ต ค้นหาสิ่งที่ต้องการจากบริการ Search Engine อีเมล์สมัครยังไง รู้จักวิธี รับ-ส่ง เปิดอ่าน และแนบไฟล์ในอีเมล์ บริการอื่นๆ บนอินเตอร์เน็ตที่ทำให้ชีวิตเราสะดวกสบายขึ้น

3 Introduction คอมพิวเตอร์ คือ เครื่องคำนวณในรูปของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถรับข้อมูลและคำสั่ง ผ่านอุปกรณ์รับข้อมูล แล้วนำข้อมูลและคำสั่งนั้นไปประมวลผลด้วยหน่วยประมวลผลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการและแสดงผลผ่านอุปกรณ์แสดงผล ตลอดจนสามารถบันทึกรายการต่างๆไว้เพื่อใช้งานได้ด้วยอุปกรณ์บันทึกข้อมูลสำรอง

4 Introduction [Cont.] ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในปัจจุบัน มีส่วนประกอบหลัก 4 ส่วน 1.ซีพียู (CPU) 2.จอมอนิเตอร์ (Monitor) 3.คีย์บอร์ด (Keyboard) 4.เมาส์ (Mouse)

5 Introduction [Cont.] 1.ซีพียู (CPU)
เปรียบเสมือนสมองของคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลที่ถูกป้อนเข้ามา เป็นที่เก็บรวบรวมโปรแกรมและข้อมูลการใช้งานทั้งหมด ซึ่งจะถูกบรรจุในเคส (Case) 1) Tower Case 2) Desktop Case

6 2.จอมอนิเตอร์ (Monitor)
Introduction [Cont.] 2.จอมอนิเตอร์ (Monitor) ทำหน้าที่แสดงผลให้ผู้ใช้เห็นสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่ 1) CRT Monitor 2) LCD or LED Monitor

7 Introduction [Cont.] 3.คีย์บอร์ด (Keyboard) ลักษณะคล้ายแป้นพิมพ์ ทำหน้าที่ในการป้อนข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ มี 3 ส่วนหลัก คือ ส่วนของตัวอักษร ส่วนของตัวเลข และส่วนที่ใช้ในการควบคุมการทำงานอื่นๆ

8 Introduction [Cont.] 4.เมาส์ (Mouse) ทำหน้าที่ในการควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์บนหน้าจอ โดยทั่วไปประกอบไปด้วยปุ่มกด 2 ปุ่ม และอาจจะมีปุ่มตรงกลาง (Scroll) ด้วย

9 ** ยกเว้นกรณีที่มีอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ ถูกเชื่อมต่ออยู่ด้วย
Introduction [Cont.] การเปิดคอมพิวเตอร์ โดยทั่วไปต้องเปิดเพียง 2 ส่วน คือ ซีพียู และ มอนิเตอร์ (จะเปิดส่วนไหนก่อนก็ได้) เพียงแค่กดที่ปุ่มเปิดเครื่อง ** ยกเว้นกรณีที่มีอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ ถูกเชื่อมต่ออยู่ด้วย สัญลักษณ์ของปุ่มเปิด-ปิด

10 Introduction [Cont.] การปิดคอมพิวเตอร์ 1) เซฟข้อมูลและปิดโปรแกรมที่ใช้งานทั้งหมดก่อน 2) ใช้เมาส์คลิกที่ปุ่ม 3) ใช้เมาส์คลิกที่ปุ่ม 4) เมื่อปรากฏหน้าต่าง Turn off Computer ขึ้น ให้คลิกที่ปุ่ม Turn Off

11 Windows เป็นระบบปฏิบัติการ (Operating System) ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานส่วนต่างๆ ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันอยู่ และควบคุมการทำงานของโปรแกรมที่ถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ หากเครื่องไม่มี Windows ติดตั้งอยู่ คอมพิวเตอร์จะไม่สามารถทำงานได้

12

13 Windows [Cont.] การใช้เมาส์ (Mouse)

14 การเปิดใช้งานโปรแกรม
Windows [Cont.] การเปิดใช้งานโปรแกรม การเปิดโปรแกรมที่ถูกติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ทำได้ 2 วิธี 1) กรณีมีไอคอนบนหน้าจอ 2) กรณีมีไม่ไอคอนบนหน้าจอ

15 Windows [Cont.] ส่วนประกอบของหน้าต่างที่ควรทราบ

16 Windows [Cont.] ปุ่มควบคุมหน้าต่าง มี 3 ปุ่ม ซึ่งอยู่มุมบนขวาสุดของหน้าต่าง

17 Windows [Cont.] การใช้คีย์บอร์ด ควบคุมการทำงานอื่นๆ ตัวเลข ตัวอักษร
เลื่อนเคอร์เซอร์

18 Windows [Cont.] ปุ่มหลักบนคีย์บอร์ดที่ควรทราบ

19 Windows [Cont.] ปุ่มควบคุมเคอร์เซอร์ (Cursor)

20 Windows [Cont.] ปุ่มใช้ลบตัวอักษร

21 Windows [Cont.] Workshop: การฝึกใช้งานคีย์บอร์ด เปิดโปรแกรมทำการทดลองพิมพ์ข้อมูลด้วยคีย์บอร์ด ทดลองเลื่อนปุ่มเคอร์เซอร์ด้วยปุ่มบังคับ ทดลองลบข้อมูลที่พิมพ์ด้วยปุ่ม Backspace ทดลองลบข้อมูลที่พิมพ์ด้วยปุ่ม Delete ทดลองเลือกข้อมูลที่ได้พิมพ์ไปแล้ว ทดลองทำการคัดลอก ตัด และวางข้อมูลที่พิมพ์

22 Windows [Cont.] อุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูล มีทั้งแบบที่อยู่ภายนอกและภายในเครื่อง เช่น Hard Disk, CD-Rom Drive, DVD-Rom Drive และ Removable Disk อุปกรณ์เหล่านี้จะมีชื่อระบุ เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ เช่น C: ก็คือ ไดร์ฟ C และแต่ละเครื่องจะมีไดร์ฟไม่เท่ากัน

23 การเปิดดูข้อมูลในไดร์ฟต่างๆ
Windows [Cont.] การเปิดดูข้อมูลในไดร์ฟต่างๆ ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน My Computer บนหน้าจอ

24 Windows [Cont.] การเปิดดูรายละเอียดของไฟล์ ประกอบด้วย 5 มุมมอง ได้แก่ Thumbnail, Tiles, Icon, List และ Details

25 Windows [Cont.] มาตราวัดขนาดของพื้นที่หรือความจุของข้อมูล 1,024 B = 1 KB (กิโลไบต์ – Kilobyte) 1,024 KB = 1 MB (เมกะไบต์ – Megabyte) 1,024 MB = 1 GB (กิกะไบต์ – Gigabyte) 1,024 GB = 1 TB (เทราไบต์ – Terabyte)

26 Windows [Cont.] การตรวจสอบพื้นที่ของอุปกรณ์จัดข้อมูล

27 Windows [Cont.] การสร้างโฟลเดอร์

28 Windows [Cont.] Workshop: การเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ หรือชื่อไฟล์ การก๊อบปี้ไฟล์ หรือโฟลเดอร์ การย้ายไฟล์จากโฟลเดอร์หนึ่งไปยังอีกโฟลเดอร์หนึ่ง การลบไฟล์ หรือโฟลเดอร์ การกู้คืนไฟล์ หรือโฟลเดอร์จาก Recycle Bin การลบไฟล์ หรือโฟลเดอร์ทั้งหมดใน Recycle Bin

29 Internet อินเทอร์เน็ต (Internet) คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันทั่วโลก โดยมีมาตรฐานในการรับส่งข้อมูลระหว่างกัน ข้อมูลที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตนั้นประกอบไปด้วย ตัวอักษร ภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว ซึ่งเราสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ จากทุกมุมโลกได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

30 อุปกรณ์ที่จำเป็นในการเชื่อต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
Internet [Cont.] อุปกรณ์ที่จำเป็นในการเชื่อต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 1) คอมพิวเตอร์ 2) โมเด็ม (Modem) 3) คู่สาย 4) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP)

31 Internet [Cont.] บริการบนอินเทอร์เน็ต 1) บริการด้านข้อมูลข่าวสาร (World Wide Web) 2) บริการด้านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail) 3) บริการด้านการสนทนาผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet Relay Chat)

32 Internet [Cont.] Top Level Domain Name
ชื่อโดเมน (Domain Name) คือ ชื่อเรียกแทนหมายเลขอินเทอร์เน็ต (IP Address) จดจำยาก จึงนำชื่อที่เป็นตัวอักษรมาใช้แทน ซึ่งจะเป็นชื่อที่สื่อถึงหน่วยงาน วัตถุประสงค์ เนื้อหา หรือเจ้าของเว็บไซต์นั้นๆ โดยแต่ละเว็บไซต์จะมีชื่อโดเมนเฉพาะที่ไม่ซ้ำกัน Top Level Domain Name

33 การใช้งานโปรแกรม Internet Explorer
Internet [Cont.] การใช้งานโปรแกรม Internet Explorer แถบชื่อ (Title Bar) แถบที่อยู่ (Address Bar) แถบเมนูคำสั่ง (Menu Bar) แถบเลื่อน (Scrollbar)

34 Internet [Cont.] Workshop: การเปิดเว็บไซต์ที่ทราบอยู่แล้ว การเปิดเว็บไซต์ที่เคยเยี่ยมชมมาแล้วจาก Address Bar การเปิดอ่านข้อมูลในเว็บไซต์ การเลื่อนหน้าจอขึ้น-ลงอ่านข้อความในเว็บไซต์ที่มีหน้ายาว การกลับไปดูเพจก่อนหน้าด้วยปุ่ม Back การไปเพจหน้าถัดไปด้วยปุ่ม Forward ทดสอบเมนูอื่นๆ ของโปรแกรม

35 Internet [Cont.] การค้นหาข้อมูลด้วยบริการของ Search Engine

36 Internet [Cont.]

37 Internet [Cont.]

38 Internet [Cont.] Workshop: การใช้ Search Engine: ค้นหาด้วย Keyword ที่ต้องการ แล้วลองตรวจสอบผลการค้นหา ค้นหาด้วยวิธีใช้ Auto Complete ช่วย ค้นหารูปภาพที่ต้องการจากการใช้ Keyword ทดลองใช้บริการอื่นๆ ของ Google

39 Q&A


ดาวน์โหลด ppt นายนิรัน กงวงษ์ ครู : ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเชียงยืน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google