งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต Introduction to Computer & Internet นายนิรัน กงวงษ์ ครู : ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต Introduction to Computer & Internet นายนิรัน กงวงษ์ ครู : ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต Introduction to Computer & Internet นายนิรัน กงวงษ์ ครู : ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

2 Agenda  ทำความรู้จักกับคอมพิวเตอร์  การใช้งานคอมพิวเตอร์  อินเตอร์เน็ตคืออะไร  เราได้อะไรจากการใช้งานอินเตอร์เน็ต  ค้นหาสิ่งที่ต้องการจากบริการ Search Engine  อีเมล์สมัครยังไง  รู้จักวิธี รับ-ส่ง เปิดอ่าน และแนบไฟล์ในอีเมล์  บริการอื่นๆ บนอินเตอร์เน็ตที่ทำให้ชีวิตเราสะดวกสบายขึ้น

3 Introduction คอมพิวเตอร์ คือ เครื่องคำนวณในรูป ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถ รับข้อมูลและคำสั่ง ผ่านอุปกรณ์รับ ข้อมูล แล้วนำข้อมูลและคำสั่งนั้นไป ประมวลผลด้วยหน่วยประมวลผล เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการและ แสดงผลผ่านอุปกรณ์แสดงผล ตลอดจนสามารถบันทึกรายการต่างๆ ไว้เพื่อใช้งานได้ด้วยอุปกรณ์บันทึก ข้อมูลสำรอง

4 Introduction [Cont.] ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในปัจจุบัน มีส่วนประกอบหลัก 4 ส่วน 1.ซีพียู (CPU) 2.จอมอนิเตอร์ (Monitor) 3.คีย์บอร์ด (Keyboard) 4.เมาส์ (Mouse)

5 Introduction [Cont.] 1.ซีพียู (CPU) เปรียบเสมือนสมองของคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่ ประมวลผลข้อมูลที่ถูกป้อนเข้ามา เป็นที่เก็บรวบรวมโปรแกรม และข้อมูลการใช้งานทั้งหมด ซึ่งจะถูกบรรจุในเคส (Case) 2) Desktop Case 1) Tower Case

6 Introduction [Cont.] 2.จอมอนิเตอร์ (Monitor) ทำหน้าที่แสดงผลให้ผู้ใช้เห็นสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่ 1) CRT Monitor2) LCD or LED Monitor

7 Introduction [Cont.] 3.คีย์บอร์ด (Keyboard) ลักษณะคล้ายแป้นพิมพ์ ทำหน้าที่ในการป้อนข้อมูลลงใน เครื่องคอมพิวเตอร์ มี 3 ส่วนหลัก คือ ส่วนของตัวอักษร ส่วนของ ตัวเลข และส่วนที่ใช้ในการควบคุมการทำงานอื่นๆ

8 Introduction [Cont.] 4.เมาส์ (Mouse) ทำหน้าที่ในการควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์บน หน้าจอ โดยทั่วไปประกอบไปด้วยปุ่มกด 2 ปุ่ม และอาจจะมีปุ่มตรง กลาง (Scroll) ด้วย

9 Introduction [Cont.] การเปิดคอมพิวเตอร์ โดยทั่วไปต้องเปิดเพียง 2 ส่วน คือ ซีพียู และ มอนิเตอร์ (จะเปิดส่วนไหนก่อนก็ได้) เพียงแค่กดที่ปุ่มเปิดเครื่อง ** ยกเว้นกรณีที่มีอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ ถูกเชื่อมต่ออยู่ด้วย สัญลักษณ์ของปุ่มเปิด-ปิด

10 Introduction [Cont.] การปิดคอมพิวเตอร์ 1) เซฟข้อมูลและปิดโปรแกรมที่ใช้งานทั้งหมดก่อน 2) ใช้เมาส์คลิกที่ปุ่ม 3) ใช้เมาส์คลิกที่ปุ่ม 4) เมื่อปรากฏหน้าต่าง Turn off Computer ขึ้น ให้คลิก ที่ปุ่ม Turn Off

11 Windows เป็นระบบปฏิบัติการ (Operating System) ทำหน้าที่ ควบคุมการทำงานส่วนต่างๆ ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกัน อยู่ และควบคุมการทำงานของโปรแกรมที่ถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ หากเครื่องไม่มี Windows ติดตั้งอยู่ คอมพิวเตอร์จะไม่สามารถ ทำงานได้

12

13 Windows [Cont.] การใช้เมาส์ (Mouse)

14 Windows [Cont.] การเปิดใช้งานโปรแกรม การเปิดโปรแกรมที่ถูกติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ทำได้ 2 วิธี 1) กรณีมีไอคอนบนหน้าจอ 2) กรณีมีไม่ไอคอนบนหน้าจอ

15 Windows [Cont.] ส่วนประกอบของหน้าต่างที่ควรทราบ

16 Windows [Cont.] ปุ่มควบคุมหน้าต่าง มี 3 ปุ่ม ซึ่งอยู่มุมบนขวาสุดของหน้าต่าง

17 Windows [Cont.] การใช้คีย์บอร์ด ตัวเลข ตัวอักษร ควบคุมการทำงานอื่นๆ เลื่อนเคอร์เซอร์

18 Windows [Cont.] ปุ่มหลักบนคีย์บอร์ดที่ควรทราบ

19 Windows [Cont.] ปุ่มควบคุมเคอร์เซอร์ (Cursor)

20 Windows [Cont.] ปุ่มใช้ลบตัวอักษร

21 Windows [Cont.] Workshop: การฝึกใช้งานคีย์บอร์ด  เปิดโปรแกรมทำการทดลองพิมพ์ข้อมูลด้วยคีย์บอร์ด  ทดลองเลื่อนปุ่มเคอร์เซอร์ด้วยปุ่มบังคับ  ทดลองลบข้อมูลที่พิมพ์ด้วยปุ่ม Backspace  ทดลองลบข้อมูลที่พิมพ์ด้วยปุ่ม Delete  ทดลองเลือกข้อมูลที่ได้พิมพ์ไปแล้ว  ทดลองทำการคัดลอก ตัด และวางข้อมูลที่พิมพ์

22 Windows [Cont.] อุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูล มีทั้งแบบที่อยู่ภายนอกและภายในเครื่อง เช่น Hard Disk, CD-Rom Drive, DVD-Rom Drive และ Removable Disk อุปกรณ์เหล่านี้จะมีชื่อระบุ เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ เช่น C: ก็คือ ไดร์ฟ C และแต่ละเครื่องจะมีไดร์ฟไม่เท่ากัน

23 Windows [Cont.] การเปิดดูข้อมูลในไดร์ฟต่างๆ ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน My Computer บน หน้าจอ

24 Windows [Cont.] การเปิดดูรายละเอียดของไฟล์ ประกอบด้วย 5 มุมมอง ได้แก่ Thumbnail, Tiles, Icon, List และ Details

25 Windows [Cont.] มาตราวัดขนาดของพื้นที่หรือความจุของข้อมูล 1,024 B=1 KB (กิโลไบต์ – Kilobyte) 1,024 KB=1 MB (เมกะไบต์ – Megabyte) 1,024 MB=1 GB (กิกะไบต์ – Gigabyte) 1,024 GB=1 TB (เทราไบต์ – Terabyte)

26 Windows [Cont.] การตรวจสอบพื้นที่ของอุปกรณ์จัดข้อมูล

27 Windows [Cont.] การสร้างโฟลเดอร์

28 Windows [Cont.] Workshop:  การเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ หรือชื่อไฟล์  การก๊อบปี้ไฟล์ หรือโฟลเดอร์  การย้ายไฟล์จากโฟลเดอร์หนึ่งไปยังอีกโฟลเดอร์หนึ่ง  การลบไฟล์ หรือโฟลเดอร์  การกู้คืนไฟล์ หรือโฟลเดอร์จาก Recycle Bin  การลบไฟล์ หรือโฟลเดอร์ทั้งหมดใน Recycle Bin

29 Internet อินเทอร์เน็ต (Internet) คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่ เชื่อมต่อกันทั่วโลก โดยมีมาตรฐานในการรับส่งข้อมูลระหว่างกัน ข้อมูลที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตนั้นประกอบไปด้วย ตัวอักษร ภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว ซึ่งเราสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ จากทุกมุมโลก ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

30 Internet [Cont.] อุปกรณ์ที่จำเป็นในการเชื่อต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 1) คอมพิวเตอร์ 2) โมเด็ม (Modem) 3) คู่สาย 4) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP)

31 Internet [Cont.] บริการบนอินเทอร์เน็ต 1) บริการด้านข้อมูลข่าวสาร (World Wide Web) 2) บริการด้านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail) 3) บริการด้านการสนทนาผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet Relay Chat)

32 Internet [Cont.] Top Level Domain Name ชื่อโดเมน (Domain Name) คือ ชื่อเรียกแทน หมายเลขอินเทอร์เน็ต (IP Address) จดจำยาก จึงนำชื่อที่เป็นตัวอักษรมาใช้แทน ซึ่งจะเป็นชื่อที่ สื่อถึงหน่วยงาน วัตถุประสงค์ เนื้อหา หรือ เจ้าของเว็บไซต์นั้นๆ โดยแต่ละเว็บไซต์จะมีชื่อ โดเมนเฉพาะที่ไม่ซ้ำกัน

33 Internet [Cont.] การใช้งานโปรแกรม Internet Explorer แถบชื่อ (Title Bar)แถบที่อยู่ (Address Bar) แถบเมนูคำสั่ง (Menu Bar) แถบเลื่อน (Scrollbar)

34 Internet [Cont.] Workshop:  การเปิดเว็บไซต์ที่ทราบอยู่แล้ว  การเปิดเว็บไซต์ที่เคยเยี่ยมชมมาแล้วจาก Address Bar  การเปิดอ่านข้อมูลในเว็บไซต์  การเลื่อนหน้าจอขึ้น-ลงอ่านข้อความในเว็บไซต์ที่มีหน้ายาว  การกลับไปดูเพจก่อนหน้าด้วยปุ่ม Back  การไปเพจหน้าถัดไปด้วยปุ่ม Forward  ทดสอบเมนูอื่นๆ ของโปรแกรม

35 Internet [Cont.] การค้นหาข้อมูลด้วยบริการของ Search Engine

36 Internet [Cont.]

37

38 Workshop:  การใช้ Search Engine: www.google.co.th  ค้นหาด้วย Keyword ที่ต้องการ แล้วลองตรวจสอบผลการค้นหา  ค้นหาด้วยวิธีใช้ Auto Complete ช่วย  ค้นหารูปภาพที่ต้องการจากการใช้ Keyword  ทดลองใช้บริการอื่นๆ ของ Google

39 Q&A


ดาวน์โหลด ppt การใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต Introduction to Computer & Internet นายนิรัน กงวงษ์ ครู : ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google