งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

7 Map Types, Scales, Resolution 7 Accuracy  Projections.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "7 Map Types, Scales, Resolution 7 Accuracy  Projections."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 7 Map Types, Scales, Resolution 7 Accuracy  Projections

2 ชนิดของแผนที่ :  Planimetric Map แผนที่ข้อมูล เช่น ผังที่ดิน ตำแหน่งอาคาร มักจะเป็นแผนที่มาตราส่วนใหญ่กว่า 1:10,000 ขึ้นไป เพื่อ สามารถแสดงรายละเอียด  Topographic Map แผนที่ภูมิประเทศ  Pictorial Map แผนที่รูปภาพ มาตราส่วนของแผนที่ ระยะทางบนแผนที่เทียบกับระยะจริง เช่นระยะที่วัดได้ 1 ซม. บนแผนที่มาตราส่วน 1:1,000 เท่ากับระยะจริง 1,000 ซม. หรือ 10 เมตร หรือถ้าวัดได้ 1 นิ้ว ( ประมาณ 2.54 ซม.) จะ เท่ากับระยะจริง 1,000 นิ้ว หรือ 83 ฟุต 4 นิ้ว หรือประมาณ 2,540 ซม. (25.4 เมตร ):  แผนที่มาตราส่วนขนาดใหญ่ตั้งแต่ 1:250,000 ลงมา  แผนที่มาตราส่วนขนาดกลาง 1:250,000 ี่ - 1:1,000,000  แผนที่มาตราส่วนขนาดเล็ก 1:1,000,000 และเล็กกว่า

3 Map Classifications by Uses and Information contained:  General maps แผนที่ทั่วไปมาตราส่วนเล็กกว่า 1:1,000,000  Strategic maps แผนที่วางแผนยุทธวิธีมาตราส่วน 1:1,000,000  Strategic tactical แผนที่ยุทธวิธีมาตราส่วน 1:250,000  Tactical maps แผนที่ยุทธการมาตราส่วน 1:50,000  Artillery maps แผนที่สำหรับทหารปืนใหญ่มาตราส่วน 1:25,000  Nautical charts แผนที่เดินเรือมาตราส่วน 1:25,000 - 1:1,000,000  Aeronautical charts แผนที่เดินอากาศมาตราส่วน 1:1,000,000

4 ให้นักเรียนบอกประเภทและข้อมูลที่แสดงบนแผนที่ในภาพ

5

6 Map Classifications by Uses and Information contained:  Relief maps แผนที่ภาพนูน  Illustrative maps แผนที่แสดงภาพ เช่น แผนที่ประกอบรายงาน ข่าว  Outline maps แผนที่เค้าโครง  Topical or Thematic maps แผนที่แสดงเรื่อง Qualitative maps แผนที่แสดงคุณสมบัติ เช่น แสดงความ หนาแน่นของประชากร Quantitative maps แผนที่แสดงปริมาณ เช่น ปริมาณน้ำฝน  Economic maps แผนที่แสดงสภาพเศรษฐกิจ  Road maps แผนที่ถนน  City maps แผนที่ผังเมืองหรือชุมชนมาตราส่วน 1:4,000  Cadastral maps แผนที่โฉนดที่ดิน  Landuse maps แผนที่การใช้ที่ดิน  Political maps แผนที่แสดงเขตการปกครอง เขตเลือกตั้ง เขต โรงเรียน

7 Thematic maps แผนที่แสดงเรื่อง ให้นักเรียนบอกประเภทและข้อมูลที่แสดงบนแผนที่ในภาพ

8 Relief maps แผนที่ภาพนูน Political maps แผนที่แสดงเขตการปกครอง ให้นักเรียนบอกประเภทและข้อมูลที่แสดงบนแผนที่ในภาพ

9 Road maps แผนที่ถนน Landuse maps แผนที่การใช้ที่ดิน ให้นักเรียนบอกประเภทและข้อมูลที่แสดงบนแผนที่ในภาพ

10 Illustrative maps แผนที่แสดงภาพ

11 ให้นักเรียนบอกประเภทและข้อมูลที่แสดงบนแผนที่ในภาพ

12

13 ขนาดของจุดที่เล็กที่สุดที่สามารถมองเห็นด้วยสายตาคนปรกติ คือ 0.2 มิลลิเมตร Resolution = ความสามารถแสดงรายละเอียดตำแหน่ง องค์ประกอบภูมิศาสตร์บนแผนที่ = 0.2 x มาตราส่วนแผนที่ ตัวอย่างเมื่อใช้แผนที่มาตราส่วน 1:50,000 0.2 x 50,000 = 10,000 mm. or 10 meters, มีความหมายว่า  ตำแหน่งความถูกต้องสำหรับแผนที่นี้อยู่ในพิสัย 10 เมตร  ผู้ใช้แผนที่นี้จะไม่สามารถวัดระยะทางที่สั้นกว่า 10 เมตร  เมื่อแสดงแผนที่บนจอภาพคอมพิวเตอร์ 1 Pixel บนจอภาพจะมี ขนาดประมาณเท่ากับรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสที่มีความยาวด้านละ 10 x 10 เมตร นักเรียนสามารถมองเห็นจุดหรือเส้นที่เล็กกว่า 0.2 มิลลิเมตรหรือไม่ ?

14 ไม้วัดระยะทั่วไปแบ่งช่องวัดได้เล็กที่สุดที่ 0.5 มิลลิเมตร Detectability = ความสามารถวัดระยะบนแผนที่ = 0.5 x มาตราส่วนแผนที่ นักเรียนสามารถวัดระยะทางสั้นกว่า 0.5 มิลลิเมตรหรือไม่ ?

15 Map Accuracy Standards 7 U.S. Government National Map Accuracy Standard

16 World’s Grid Coordinates  Longitude เส้นแวงที่ 0 องศาผ่านเมืองกรีนิช ประเทศ อังกฤษ  Latitude เส้นรุ้งหรือเส้นขนาน ที่ 0 องศามีชื่อว่า Equator ( เส้นศูนย์สูตร )

17 World’s Map  แผนที่เป็นการจำลองภาพจากรูปโลกทรงกลมลงสู่ แผ่นภาพแบน ให้นักเรียนเขียนแผนที่บนเปลือกส้มแล้วปอกออกแผ่ให้เป็นแผ่นแบน

18  Azimuthal Projection แสดงบนระนาบราบ  Conic Projection แสดงบนทรงกรวย  Cylindrical Projection แสดงบน ทรงกระบอก ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง Projection ตอนต่อไป

19 Azimuthal Projections 7 Gnomonic Projection 7 Stereographic Projection 7 Orthographic Projection 7 Azimuthal Equal Area Projection 7 Azimuthal Equidistant Projection 7 Globular Projection

20 Conic Projections 7 Simple Conic Projection 7 Two-Standard Parallel Conic Projection 7 Lambert’s Conformal Conic Projection 7 Alber’s Equal Area Projection 7 Conic Equidistant Projection 7 Polyconic Projection 7 Bonne Projection

21 Cylindrical Projections 7 Cassini or Cassini-Soldner Projection 7 Gall’s Cylindrical Projection 7 Mercator Projection 7 Transverse Mercator Projection 7 Lambert’s Cylindrical Equal-Area Projection


ดาวน์โหลด ppt 7 Map Types, Scales, Resolution 7 Accuracy  Projections.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google