งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนบ้านไร่วิทยา. โรงเรียนบ้านไร่วิทยา อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานีเขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนบ้านไร่วิทยา. โรงเรียนบ้านไร่วิทยา อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานีเขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา

2

3 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานีเขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 101 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ติดถนนสายบ้านไร่ - อุทัยธานีมีเนื้อที่ ทั้งหมด 92 ไร่ 2 งาน 54 ตารางวา ซึ่งมีผู้บริจาคที่ดินให้โรงเรียนดังนี้คือ

4 นายสวิง สีสรรพ์ ( อดีตศึกษาธิการอำเภอ ) จำนวน 25 ไร่

5 นายเพ็ง – นางขุน เงินทองดี ( อดีตกำนันตำบลบ้านไร่ ) จำนวน 33 ไร่ 3 งาน 5 ตารางวา

6 นางเจ๊ก – นางไข แห้วเพชร จำนวน 25 ไร่

7 ตราประจำโรงเรียน ตราประจำโรงเรียนเป็นเป็นคบเพลิงเปล่งแสงประทีปให้ความ สว่างมีรัศมีกระจายออก โดยรอบปลายรัศมีมีลักษณะแหลมคมมีความหมายโดยนัยมี ความรู้คือแสงสว่างนำทาง ชีวิตที่ค่อยขจัดปัญหาและอุปสรรคให้ชีวิตดำเนินไปเพื่อการ เป็นคนที่ดีของสังคมด้านล่าง คบเพลิงเป็นอักษรย่อ บ. ร. ว. สีฟ้ารวมกันเป็นวงกลมมี ความหมายโดยนัยคือนักเรียน โรงเรียนบ้านไร่วิทยามีความสามัคคีกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอัน เดียวกัน ถัดมาลงมาเป็น ป้ายประกาศโดยมีชื่อโรงเรียนอยู่ภายในป้ายประกาศมี ความหมายโดยนัยคือโรงเรียนบ้าน ไร่วิทยามีชื่อเสียงที่ดีมีเกียรติ

8 ปรัชญาของโรงเรียนการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม คำขวัญของโรงเรียนมานะ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย สีประจำโรงเรียนฟ้า ขาว สีฟ้า หมายถึง ความเฉลียวฉลาด ความก้าวหน้าใน อนาคต ความมีเกียรติ สีขาว หมายถึง ความสะอาดทั้งกาย วาจา ใจ และ หมายถึง ผู้มีศีลธรรม มีสติ ปัญญา รู้จัก ช่วยเหลือสังคม อักษรย่อบ. ร. ว.

9 ต้นไม้ประจำโรงเรียน “ ต้นเฟื่องฟ้า ”

10 เพลง เลือดฟ้า - ขาว อันฟ้า - ขาวเป็นสีเลือดของเรา สุขหรือทุกข์ไม่ทำเนาอยู่ได้ ยามเรียนมานะเราไม่หวั่น ยามกีฬาเราฝึกไว้ไม่ให้อายใคร ลูกฟ้า - ขาวเราต้องสามัคคี ร่วมแรงกายใจพลีชั่วชีวัน รักเกียรติวินัยดีทุกเมื่อ ซื่อสัตย์ฟ้า - ขาวนั้นมั่นไว้จนตาย

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 PATTHAMAWADI DAENGSING NO.31 M.6/1


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนบ้านไร่วิทยา. โรงเรียนบ้านไร่วิทยา อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานีเขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google