งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนบ้านไร่วิทยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนบ้านไร่วิทยา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
BANRAIWITTAYA SCHOOL โรงเรียนบ้านไร่วิทยา

2

3 HISTORY โรงเรียนบ้านไร่วิทยา อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานีเขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 101 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านบึง อำเภอ บ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ติดถนนสายบ้านไร่- อุทัยธานีมีเนื้อที่ทั้งหมด 92 ไร่ 2 งาน 54 ตารางวา ซึ่งมีผู้บริจาคที่ดินให้โรงเรียนดังนี้คือ

4 นายสวิง สีสรรพ์ (อดีตศึกษาธิการอำเภอ) จำนวน 25 ไร่
HISTORY นายสวิง สีสรรพ์ (อดีตศึกษาธิการอำเภอ) จำนวน 25 ไร่

5 นายเพ็ง – นางขุน เงินทองดี (อดีตกำนันตำบลบ้าน ไร่)
HISTORY นายเพ็ง – นางขุน เงินทองดี (อดีตกำนันตำบลบ้าน ไร่) จำนวน 33 ไร่ 3 งาน 5 ตารางวา

6 นางเจ๊ก – นางไข แห้วเพชร จำนวน 25 ไร่
HISTORY นางเจ๊ก – นางไข แห้วเพชร จำนวน 25 ไร่

7 ตราประจำโรงเรียน ตราประจำโรงเรียนเป็นเป็นคบเพลิงเปล่งแสงประทีปให้ความ สว่างมีรัศมีกระจายออก โดยรอบปลายรัศมีมีลักษณะแหลมคมมีความหมายโดยนัยมี ความรู้คือแสงสว่างนำทาง ชีวิตที่ค่อยขจัดปัญหาและอุปสรรคให้ชีวิตดำเนินไปเพื่อการ เป็นคนที่ดีของสังคมด้านล่าง คบเพลิงเป็นอักษรย่อ บ.ร.ว. สีฟ้ารวมกันเป็นวงกลมมี ความหมายโดยนัยคือนักเรียน โรงเรียนบ้านไร่วิทยามีความสามัคคีกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอัน เดียวกัน ถัดมาลงมาเป็น ป้ายประกาศโดยมีชื่อโรงเรียนอยู่ภายในป้ายประกาศมี ความหมายโดยนัยคือโรงเรียนบ้าน ไร่วิทยามีชื่อเสียงที่ดีมีเกียรติ

8 HISTORY ปรัชญาของโรงเรียน การศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม
ปรัชญาของโรงเรียน การศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม คำขวัญของโรงเรียน มานะ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย สีประจำโรงเรียน ฟ้า ขาว สีฟ้า หมายถึง ความเฉลียวฉลาด ความก้าวหน้า ในอนาคต ความมีเกียรติ สีขาว หมายถึง ความสะอาดทั้งกาย วาจา ใจ และหมายถึง ผู้มีศีลธรรม มีสติ ปัญญา รู้จักช่วยเหลือสังคม อักษรย่อ บ.ร.ว.

9 HISTORY ต้นไม้ประจำโรงเรียน “ต้นเฟื่องฟ้า”

10 เพลงมาร์ชประจำโรงเรียน
เพลง เลือดฟ้า-ขาว อันฟ้า-ขาวเป็นสีเลือดของเรา สุขหรือทุกข์ไม่ทำเนาอยู่ได้ ยามเรียนมานะเราไม่หวั่น ยามกีฬาเราฝึกไว้ไม่ให้อายใคร ลูกฟ้า-ขาวเราต้องสามัคคี ร่วมแรงกายใจพลีชั่วชีวัน รักเกียรติวินัยดีทุกเมื่อ ซื่อสัตย์ฟ้า-ขาวนั้นมั่นไว้จนตาย

11 INTRODUCE BANRAIWITTAYA SCHOOL

12

13

14

15 HOLY THING OF BANRAIWITTAYA SCHOOL

16

17

18 INTRODUCE SCHOOL BUILDING

19 เข้ามาตอนแรกก็จะเจอ รู้จักกันดี คือ อาคาร 4

20 มาอีกนิดก็.........................................."ห้องประชาสัมพันธ์"

21 อาคาร

22 ตึกวิทย์ ตึกวิทย์ อาคาร

23 อาคาร

24 PATTHAMAWADI DAENGSING NO.31 M.6/1
PRESENT BY PATTHAMAWADI DAENGSING NO M.6/1


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนบ้านไร่วิทยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google