งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) [แผนกคอมพิวเตอร์] บทที่ การใช้ตัวแปรแบบ แนวลำดับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) [แผนกคอมพิวเตอร์] บทที่ การใช้ตัวแปรแบบ แนวลำดับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) [แผนกคอมพิวเตอร์] บทที่ การใช้ตัวแปรแบบ แนวลำดับ

2 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) 1. ตัวแปรชนิด Array Array ( อ่านว่า อะเรย์ ) หรือแถวลำดับ เป็นประเภทข้อมูลแบบโครงสร้าง ประกอบด้วยเซตของสมาชิกเซตหนึ่ง โดยที่แต่ละสมาชิกต้องเป็นข้อมูล ประเภทเดียวกัน เช่นตัวอย่าง เซตของวัน ในหนึ่ง สัปดาห์, เซตของกลุ่มสี เซต หมายถึง การเขียนอธิบายถึงกลุ่มของ ข้อมูลที่ถูกจัดไว้เป็นระบบ เช่น day = set of (Mon,Tue,Wed, Thu,Fri,Sat,Sun); colors = set of(Red,Green,Blue);

3 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) 2. ตัวแปรชนิด Array โครงสร้างการประกาศตัวแปรชนิด Array ทำได้ดังนี้ รูปแบบคำสั่ง ชื่อตัวแปร : Array[ จุดเริ่มต้น... จุดสิ้นสุด ] of ชนิดของตัวแปร ; ตัวอย่างที่ 1 num : Array[1..20] of Byte; จากตัวอย่างที่ 1 การประกาศตัวแปรอะเรย์ มีจุดเริ่มต้น คือ 1 จุดสิ้นสุดคือ 20 เป็นการสร้าง ตัวแปรชนิด Byte จำนวน 20 ตัว โดยมีชื่อของแต่ละตัวเป็น num[1] ไป จนถึง num[20] ดังต่อไปนี้ num[1],num[2],num[3],num[4],num[5],num[6],n um[7],num[8],num[9],num[10], num[11],num[12],num[13],num[14],num[15],nu m[16],num[17],num[18],num[19], num[20] เป็น ตัวแปรชนิด Byte

4 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) 2. วิธีการใช้ตัวแปร Array ตัวแปรชนิด Array มีวิธีการใช้ เหมือน ๆ กับตัวแปร ทั่ว ๆ ไป คือ สามารถกำหนดค่า รับค่าจาก คีย์บอร์ดและสามารถแสดงผล ออกทางจอภาพได้และถ้าเป็นตัว แปรตัวเลข ก็สามารถนำไป คำนวณ บวกลบคูณหารได้ ประโยชน์ช่วยด้านความรวดเร็ว ในการประกาศตัวแปรที่มีจำนวน มาก ๆ

5 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) เป็นคำสั่งวนซ้ำ หรือลูป (Loop) ทำงานตามคำสั่งจนกว่าจะครบจำนวนที่ กำหนดไว้ มี 2 รูปแบบ รูปแบบคำสั่ง For ตัวแปร := จุดเริ่มต้น to จุดสิ้นสุด do หรือ For ตัวแปร := จุดเริ่มต้น Downto จุดสิ้นสุด do 3. การวนซ้ำแบบ For…do

6 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) 4. ตารางรหัสแอสกี (Ascii) รหัสแอสกีเป็นรหัสของสัญลักษณ์และตัว อักษรบนคอมพิวเตอร์มีทั้งหมด 256 ตัวอักษร นอกจากตัวอักษรทั่วไป ยังมีตัว อักขระที่เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ แทนสิ่งต่าง ๆ ในคำสั่งภาษาปาสคาล ที่ เขียนว่า chr( ) เป็นฟังก์ชันที่ให้ใส่ตัวเลข เข้าไป จะแสดงตัวอักษรแอสกีบนจอภาพ # # #String คือ ข้อมูลที่เป็น ตัวอักษรแอสกี หลายตัวมาเรียงกัน

7 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) 5. การวนซ้ำแบบ While..do เป็นคำสั่งวนซ้ำ ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงจะทำกา รวนซ้ำ ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จจะหยุดการทำงาน รูปแบบคำสั่ง While เงื่อนไขเป็น จริง do Begin คำสั่งที่ 1 ; : คำสั่งที่ n ; End;

8 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) บทที่ จบการ นำเสนอ การใช้ตัวแปรแบบ แถวลำดับ


ดาวน์โหลด ppt หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) [แผนกคอมพิวเตอร์] บทที่ การใช้ตัวแปรแบบ แนวลำดับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google