งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการเขียนโปรแกรม ( )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการเขียนโปรแกรม ( )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410)
[แผนกคอมพิวเตอร์] หลักการเขียนโปรแกรม ( ) 7 บทที่ การใช้ตัวแปรแบบแนวลำดับ

2 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410)
1. ตัวแปรชนิด Array Array (อ่านว่า อะเรย์) หรือแถวลำดับ เป็นประเภทข้อมูลแบบโครงสร้าง ประกอบด้วยเซตของสมาชิกเซตหนึ่ง โดยที่แต่ละสมาชิกต้องเป็นข้อมูลประเภทเดียวกัน เช่นตัวอย่าง เซตของวัน ในหนึ่งสัปดาห์ , เซตของกลุ่มสี เซต หมายถึง การเขียนอธิบายถึงกลุ่มของข้อมูลที่ถูกจัดไว้เป็นระบบ เช่น day = set of (Mon,Tue,Wed, Thu,Fri,Sat,Sun); colors = set of(Red,Green,Blue); หลักการเขียนโปรแกรม ( )

3 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410)
2. ตัวแปรชนิด Array โครงสร้างการประกาศตัวแปรชนิด Array ทำได้ดังนี้ รูปแบบคำสั่ง ชื่อตัวแปร : Array[จุดเริ่มต้น...จุดสิ้นสุด] of ชนิดของตัวแปร; ตัวอย่างที่ 1 num : Array[1..20] of Byte; จากตัวอย่างที่ 1 การประกาศตัวแปรอะเรย์ มีจุดเริ่มต้นคือ 1 จุดสิ้นสุดคือ 20 เป็นการสร้าง ตัวแปรชนิด Byte จำนวน 20 ตัว โดยมีชื่อของแต่ละตัวเป็น num[1] ไปจนถึง num[20] ดังต่อไปนี้ num[1],num[2],num[3],num[4],num[5],num[6],num[7],num[8],num[9],num[10], num[11],num[12],num[13],num[14],num[15],num[16],num[17],num[18],num[19], num[20] เป็นตัวแปรชนิด Byte หลักการเขียนโปรแกรม ( )

4 2. วิธีการใช้ตัวแปร Array
หลักการเขียนโปรแกรม ( )

5 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410)
3. การวนซ้ำแบบ For…do เป็นคำสั่งวนซ้ำ หรือลูป (Loop) ทำงานตามคำสั่งจนกว่าจะครบจำนวนที่กำหนดไว้ มี 2 รูปแบบ รูปแบบคำสั่ง For ตัวแปร :=จุดเริ่มต้น to จุดสิ้นสุด do หรือ For ตัวแปร :=จุดเริ่มต้น Downto จุดสิ้นสุด do หลักการเขียนโปรแกรม ( )

6 4. ตารางรหัสแอสกี (Ascii)
รหัสแอสกีเป็นรหัสของสัญลักษณ์และตัวอักษรบนคอมพิวเตอร์มีทั้งหมด 256 ตัวอักษร นอกจากตัวอักษรทั่วไป ยังมีตัวอักขระที่เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้เป็นสัญลักษณ์แทนสิ่งต่าง ๆ ในคำสั่งภาษาปาสคาล ที่เขียนว่า chr( ) เป็นฟังก์ชันที่ให้ใส่ตัวเลขเข้าไป จะแสดงตัวอักษรแอสกีบนจอภาพ # # #String คือ ข้อมูลที่เป็นตัวอักษรแอสกี หลายตัวมาเรียงกัน หลักการเขียนโปรแกรม ( )

7 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410)
5. การวนซ้ำแบบ While..do เป็นคำสั่งวนซ้ำ ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงจะทำการวนซ้ำ ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จจะหยุดการทำงาน รูปแบบคำสั่ง While เงื่อนไขเป็นจริง do Begin คำสั่งที่ 1 ; : คำสั่งที่ n ; End; หลักการเขียนโปรแกรม ( )

8 การใช้ตัวแปรแบบแถวลำดับ
7 จบการนำเสนอ บทที่ การใช้ตัวแปรแบบแถวลำดับ หลักการเขียนโปรแกรม ( )


ดาวน์โหลด ppt หลักการเขียนโปรแกรม ( )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google