งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแข่งขันกีฬาสาธารณสุข สามัคคี ครั้งที่ ๓๕ ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬากระทรวงสาธารณสุข พิธีเปิดงาน วันศุกร์ที่ ๑.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแข่งขันกีฬาสาธารณสุข สามัคคี ครั้งที่ ๓๕ ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬากระทรวงสาธารณสุข พิธีเปิดงาน วันศุกร์ที่ ๑."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแข่งขันกีฬาสาธารณสุข สามัคคี ครั้งที่ ๓๕ ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬากระทรวงสาธารณสุข พิธีเปิดงาน วันศุกร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖. ๓๐ น พิธีปิดงาน วันศุกร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗. ๐๐ น ณ สนามกีฬากระทรวงสาธารณสุข

2 จังหวัดยโสธรได้เป็นตัวแทน ฟุตซอล วิ่ง 800 ม. หญิง วิ่ง 400 ม. ชายทั่วไป วิ่ง 200 ม. ชาย ปิงปองหญิงเดี่ยวอาวุโส ปิงปองหญิงคู่อาวุโส ปิงปองคู่ผสมอาวุโส ปาเป้าหญิงคู่ เปตอง VIP

3 ( ต่อ ) ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย ปี อาวุโส ฟรีสไตล์ 50 เมตร หญิง ปี อาวุโส ผีเสื้อ 50 เมตร ชาย ปี ทั่วไป ฟรีสไตล์ 100 เมตร ชาย ปี อาวุโส ฟรีสไตล์ 100 เมตร หญิง ปี อาวุโส กบ 100 เมตร หญิง ปี อาวุโส ฟรีสไตล์ 200 เมตร ชาย ปี ทั่วไป ฟรีสไตล์ 200 เมตร หญิง ปี ทั่วไป สกา เดี่ยว คู่


ดาวน์โหลด ppt การแข่งขันกีฬาสาธารณสุข สามัคคี ครั้งที่ ๓๕ ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬากระทรวงสาธารณสุข พิธีเปิดงาน วันศุกร์ที่ ๑.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google