งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ครั้งที่ ๓๕ ประจำปี ๒๕๕๗

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ครั้งที่ ๓๕ ประจำปี ๒๕๕๗"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ครั้งที่ ๓๕ ประจำปี ๒๕๕๗
การแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ครั้งที่ ๓๕ ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬากระทรวงสาธารณสุข พิธีเปิดงาน วันศุกร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๓๐ น พิธีปิดงาน วันศุกร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น ณ สนามกีฬากระทรวงสาธารณสุข

2 จังหวัดยโสธรได้เป็นตัวแทน
ฟุตซอล วิ่ง 800 ม.หญิง วิ่ง 400 ม.ชายทั่วไป วิ่ง 200 ม.ชาย ปิงปองหญิงเดี่ยวอาวุโส ปิงปองหญิงคู่อาวุโส ปิงปองคู่ผสมอาวุโส ปาเป้าหญิงคู่ เปตอง VIP

3 (ต่อ) ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย 40-49ปี อาวุโส
ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย 40-49ปี อาวุโส ฟรีสไตล์ 50 เมตร หญิง 40-49ปี อาวุโส ผีเสื้อ 50 เมตร ชาย 30-39ปี ทั่วไป ฟรีสไตล์ 100 เมตร ชาย 40-49ปี อาวุโส ฟรีสไตล์ 100 เมตร หญิง 40-49ปี อาวุโส กบ 100 เมตร หญิง 40-49ปี อาวุโส ฟรีสไตล์ 200 เมตร ชาย 30-39ปี ทั่วไป ฟรีสไตล์ 200 เมตร หญิง 30-39ปี ทั่วไป สกา เดี่ยว คู่


ดาวน์โหลด ppt การแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ครั้งที่ ๓๕ ประจำปี ๒๕๕๗

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google