งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแข่งขันกีฬาสาธารณสุข สามัคคี ครั้งที่ ๓๕ ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬากระทรวงสาธารณสุข พิธีเปิดงาน วันศุกร์ที่ ๑.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแข่งขันกีฬาสาธารณสุข สามัคคี ครั้งที่ ๓๕ ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬากระทรวงสาธารณสุข พิธีเปิดงาน วันศุกร์ที่ ๑."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแข่งขันกีฬาสาธารณสุข สามัคคี ครั้งที่ ๓๕ ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬากระทรวงสาธารณสุข พิธีเปิดงาน วันศุกร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖. ๓๐ น พิธีปิดงาน วันศุกร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗. ๐๐ น ณ สนามกีฬากระทรวงสาธารณสุข

2 จังหวัดยโสธรได้เป็นตัวแทน ฟุตซอล วิ่ง 800 ม. หญิง วิ่ง 400 ม. ชายทั่วไป วิ่ง 200 ม. ชาย ปิงปองหญิงเดี่ยวอาวุโส ปิงปองหญิงคู่อาวุโส ปิงปองคู่ผสมอาวุโส ปาเป้าหญิงคู่ เปตอง VIP

3 ( ต่อ ) ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย 40-49 ปี อาวุโส ฟรีสไตล์ 50 เมตร หญิง 40-49 ปี อาวุโส ผีเสื้อ 50 เมตร ชาย 30-39 ปี ทั่วไป ฟรีสไตล์ 100 เมตร ชาย 40-49 ปี อาวุโส ฟรีสไตล์ 100 เมตร หญิง 40-49 ปี อาวุโส กบ 100 เมตร หญิง 40-49 ปี อาวุโส ฟรีสไตล์ 200 เมตร ชาย 30-39 ปี ทั่วไป ฟรีสไตล์ 200 เมตร หญิง 30-39 ปี ทั่วไป สกา เดี่ยว คู่


ดาวน์โหลด ppt การแข่งขันกีฬาสาธารณสุข สามัคคี ครั้งที่ ๓๕ ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬากระทรวงสาธารณสุข พิธีเปิดงาน วันศุกร์ที่ ๑.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google