งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มือบวม 92 หงายมือ นิ้วหัวแม่มือกด กลางฝ่ามือ กด นับ 3 ; คลาย นับ 3 ; 5 ครั้ง หงายมือ นิ้วหัวแม่มือกด กลางฝ่ามือ กด นับ 3 ; คลาย นับ 3 ; 5 ครั้ง หงายมือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มือบวม 92 หงายมือ นิ้วหัวแม่มือกด กลางฝ่ามือ กด นับ 3 ; คลาย นับ 3 ; 5 ครั้ง หงายมือ นิ้วหัวแม่มือกด กลางฝ่ามือ กด นับ 3 ; คลาย นับ 3 ; 5 ครั้ง หงายมือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มือบวม 92 หงายมือ นิ้วหัวแม่มือกด กลางฝ่ามือ กด นับ 3 ; คลาย นับ 3 ; 5 ครั้ง หงายมือ นิ้วหัวแม่มือกด กลางฝ่ามือ กด นับ 3 ; คลาย นับ 3 ; 5 ครั้ง หงายมือ นิ้วชี้และ นิ้วหัวแม่มือ บีบง่ามนิ้วทั้ง 4 ง่าม บีบ นับ 5 ; คลาย นับ 3 ง่ามละ 10 ครั้ง หงายมือ นิ้วชี้และ นิ้วหัวแม่มือ บีบง่ามนิ้วทั้ง 4 ง่าม บีบ นับ 5 ; คลาย นับ 3 ง่ามละ 10 ครั้ง

2 มือเป็นเหน็บ 42 นิ้วหัวแม่มือกดท้องแขน ท่อนล่าง ห่างข้อมือ 1 ฝ่ามือ กดลง แรงในร่องกระดูก กด นับ 3 ; คลาย นับ 3 ; 5 ครั้ง ควรบิดแขนไปมาพร้อม กดจุด นิ้วหัวแม่มือกดท้องแขน ท่อนล่าง ห่างข้อมือ 1 ฝ่ามือ กดลง แรงในร่องกระดูก กด นับ 3 ; คลาย นับ 3 ; 5 ครั้ง ควรบิดแขนไปมาพร้อม กดจุด

3 มือชา อ้อมมือมาจับรักแร้ข้างที่ชา นิ้วกลางกดเหนือขอบรักแร้ ด้านหลัง กด นับ 3 ; คลาย นับ 3 ; 3 ครั้ง ; กดหนักขึ้นเรื่อยๆ อ้อมมือมาจับรักแร้ข้างที่ชา นิ้วกลางกดเหนือขอบรักแร้ ด้านหลัง กด นับ 3 ; คลาย นับ 3 ; 3 ครั้ง ; กดหนักขึ้นเรื่อยๆ 61

4 นิ้วมือชา 93 นิ้วหัวแม่มือกดแขนท่อน ล่างด้านหลังหนักๆ กด นับ 3 ; คลาย นับ 3 ; 5 ครั้ง นิ้วหัวแม่มือกดแขนท่อน ล่างด้านหลังหนักๆ กด นับ 3 ; คลาย นับ 3 ; 5 ครั้ง นิ้วหัวแม่มือกดแขนท่อน ล่างด้านหน้าหนักๆ กด นับ 3 ; คลาย นับ 3 ; 5 ครั้ง นิ้วหัวแม่มือกดแขนท่อน ล่างด้านหน้าหนักๆ กด นับ 3 ; คลาย นับ 3 ; 5 ครั้ง

5 สร้างหลังเหยียด ตรง ยืนตรง หลัง ตรง ฝ่ามือ 2 ข้าง ดันหลัง แอ่นหลัง เล็กน้อย บิดตัวซ้าย ขวา 5 – 10 ครั้ง ยืนตรง หลัง ตรง ฝ่ามือ 2 ข้าง ดันหลัง แอ่นหลัง เล็กน้อย บิดตัวซ้าย ขวา 5 – 10 ครั้ง 47

6 คลายกล้ามเนื้อ แนวสันหลัง 111 นอนหงายบนพื้นราบ ชันเข่า กำมือ สองข้าง สอดใต้แผ่นหลังพร้อมเอียงเข่าซ้าย ขวา 6 ครั้ง เริ่มจากบริเวณสะบักไล่ลงมาถึงขอบ ล่างกระดูกเชิงกราน นอนหงายบนพื้นราบ ชันเข่า กำมือ สองข้าง สอดใต้แผ่นหลังพร้อมเอียงเข่าซ้าย ขวา 6 ครั้ง เริ่มจากบริเวณสะบักไล่ลงมาถึงขอบ ล่างกระดูกเชิงกราน

7 ปวดหลัง 97 ยืนตรง กำมือ 2 ข้าง เคาะขอบล่าง กระดูกสะบักเบาๆ เคาะหนักขึ้นเรื่อย ทำให้กล้ามเนื้อ แผ่นหลังคลายตัว ยืนตรง กำมือ 2 ข้าง เคาะขอบล่าง กระดูกสะบักเบาๆ เคาะหนักขึ้นเรื่อย ทำให้กล้ามเนื้อ แผ่นหลังคลายตัว

8 หลังปวดเมื่อย นิ้วกลางไขว้ทับ นิ้วชี้ ก้มคอ กดปุ่มกระดูกที่ต้น คอ (C7) แรงพอประมาณ กด นับ 3 ; คลาย ไม่นับ ; 5 ครั้ง นิ้วกลางไขว้ทับ นิ้วชี้ ก้มคอ กดปุ่มกระดูกที่ต้น คอ (C7) แรงพอประมาณ กด นับ 3 ; คลาย ไม่นับ ; 5 ครั้ง 78 นิ้วกลางไขว้ทับ นิ้วชี้ กดร่องระหว่าง สะบัก เบาๆ กด นับ 3 ; คลาย ไม่นับ ; 5 ครั้ง นิ้วกลางไขว้ทับ นิ้วชี้ กดร่องระหว่าง สะบัก เบาๆ กด นับ 3 ; คลาย ไม่นับ ; 5 ครั้ง

9 ปวดเอวรุนแรงและ เรื้อรัง นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง ขวา กดท้องน้อย ซ้าย กด นับ 5 คลาย นับ 3 5 ครั้ง นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง ขวา กดท้องน้อย ซ้าย กด นับ 5 คลาย นับ 3 5 ครั้ง สลับข้าง ทำซ้ำ 35

10 ปวดเอวรุนแรง 102 นิ้วหัวแม่มือกดฝ่า มือ ที่ต้นข้อ นิ้วหัวแม่มือด้าน นอก แรงพอประมาณ กด นับ 5 ; คลาย นับ 3 ; 5 ครั้ง นิ้วหัวแม่มือกดฝ่า มือ ที่ต้นข้อ นิ้วหัวแม่มือด้าน นอก แรงพอประมาณ กด นับ 5 ; คลาย นับ 3 ; 5 ครั้ง

11 เอวเคล็ด ยืนตรง เท้าสะเอว นิ้วหัวแม่มืออยู่ขอบบนกระดูก เชิงกรานซ้ายขวา กดนิ้วหนักๆ พร้อมบิดเอวไป ทางซ้ายและขวา ยืนตรง เท้าสะเอว นิ้วหัวแม่มืออยู่ขอบบนกระดูก เชิงกรานซ้ายขวา กดนิ้วหนักๆ พร้อมบิดเอวไป ทางซ้ายและขวา 16

12 คลายกล้ามเนื้อ รอบเอว ยืนตรงมือสองข้างเท้าเอว นิ้วหัวแม่มือ กดขอบเอวหลังด้านนอก กด นับ 2 ; คลาย ไม่นับ ; 20 ครั้ง ยืนตรงมือสองข้างเท้าเอว นิ้วหัวแม่มือ กดขอบเอวหลังด้านนอก กด นับ 2 ; คลาย ไม่นับ ; 20 ครั้ง 74 ยืนตรงมือสองข้างเท้าเอว นิ้วหัวแม่มือ กดขอบเอวหลังด้านใน กด นับ 2 ; คลาย ไม่นับ ; 20 ครั้ง ยืนตรงมือสองข้างเท้าเอว นิ้วหัวแม่มือ กดขอบเอวหลังด้านใน กด นับ 2 ; คลาย ไม่นับ ; 20 ครั้ง

13 ปวดเอวเรื้อรัง ด้ามปากกากดขอบเท้า ด้านนอก กึ่งกลางระหว่างส้นเท้า กับนิ้วหัวแม่เท้า กด นับ 5 ; คลาย นับ 3 ; 5 ครั้ง ด้ามปากกากดขอบเท้า ด้านนอก กึ่งกลางระหว่างส้นเท้า กับนิ้วหัวแม่เท้า กด นับ 5 ; คลาย นับ 3 ; 5 ครั้ง 80

14 คลายเส้นแก้เหน็บ ชา ยืนตรง กำมือ ข้างถนัด กดที่ก้น มืออีก ข้างกดทับ 5 ครั้ง ยืนตรง กำมือ ข้างถนัด กดที่ก้น มืออีก ข้างกดทับ 5 ครั้ง 121 ไดร์เป่าผม ตั้ง ความร้อนต่ำ เป่าต้นขา ด้านหลัง 2 ข้าง เป็นระยะๆ 5 ครั้ง ไดร์เป่าผม ตั้ง ความร้อนต่ำ เป่าต้นขา ด้านหลัง 2 ข้าง เป็นระยะๆ 5 ครั้ง

15 เพื่อขาสวยเพรียว นั่งเก้าอี้ เท้าราบกับ พื้น ข้อศอกคลึงจุด กึ่งกลางต้นขา ข้างละ 5 รอบ นั่งเก้าอี้ เท้าราบกับ พื้น ข้อศอกคลึงจุด กึ่งกลางต้นขา ข้างละ 5 รอบ 124 นั่งพาดขาไขว่ห้าง นิ้วหัวแม่มือ 2 ข้าง ซ้อนกัน กดหนักๆ ด้านใน กระดูกหน้าแข้ง กด นับ 3 ; คลาย ไม่นับ ; 10 ครั้ง นั่งพาดขาไขว่ห้าง นิ้วหัวแม่มือ 2 ข้าง ซ้อนกัน กดหนักๆ ด้านใน กระดูกหน้าแข้ง กด นับ 3 ; คลาย ไม่นับ ; 10 ครั้ง


ดาวน์โหลด ppt มือบวม 92 หงายมือ นิ้วหัวแม่มือกด กลางฝ่ามือ กด นับ 3 ; คลาย นับ 3 ; 5 ครั้ง หงายมือ นิ้วหัวแม่มือกด กลางฝ่ามือ กด นับ 3 ; คลาย นับ 3 ; 5 ครั้ง หงายมือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google