งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์การเงินการคลัง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๗.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์การเงินการคลัง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๗."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์การเงินการคลัง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๗

2

3

4 เปรียบเทียบแผนการใช้จ่ายเงิน ของหน่วยบริการกับงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๗ (จาก WEB PLANFIN)

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 สรุปการส่งข้อมูลงบการเงินของหน่วยบริการ ประจำเดือน มีนาคม 2557 ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2557 รพท / รพช. จำนวนทั้งหมด 13 แห่ง ส่งแล้ว 5 แห่ง และ งบสัมพันธ์กัน ยังเหลือ รพ. ที่ยังไม่ส่ง 8 แห่ง สสอ. จำนวน 14 แห่ง ส่งครบทั้ง 14 แห่ง และงบ สัมพันธ์กัน รพ. สต. จำนวน 127 แห่ง ส่งแล้ว 114 แห่ง งบไม่สัมพันธ์ กัน 2 แห่ง คงเหลือ รพ. สต. ที่ยังไม่ส่ง 13 แห่ง

33 ตัวอย่างปัญหาและอุปสรรคในการ จัดทำบัญชี 1. งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร UC ไม่ตรงกับงบ ทดลอง 2. งบลงทุน ไม่ได้จัดทำทะเบียนคุม 3. ทะเบียนคุมวัสดุวิทยาศาสตร์ มูลค่าคงคลังไม่ ตรงกับงบทดลอง 4 ลงทะเบียนคุมเจ้าหนี้ไม่สมบูรณ์


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์การเงินการคลัง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๗.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google