งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสะท้อนแสงของผิวโค้ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสะท้อนแสงของผิวโค้ง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสะท้อนแสงของผิวโค้ง
กิจกรรมที่4.4 การสะท้อนแสงของผิวโค้ง

2 ทดลองและบอกได้ว่ากระจกเว้าเป็นกระจกรวมแสง กระจกนูนเป็นกระจกกระจายแสง
จุดประสงค์การทดลอง ทดลองและบอกได้ว่ากระจกเว้าเป็นกระจกรวมแสง กระจกนูนเป็นกระจกกระจายแสง

3 วิธีดำเนินการทดลอง 1. ลากเส้นตรงสองเส้นตั้งฉากกันบนกระดาษ และวางแผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งเว้าโดยให้จุดตัดของเส้นตรงเป็นจุดสัมผัสจุดกึ่งกลางของผิวโค้ง โดยมีเส้นตรงเส้นหนึ่งเป็นเส้นสัมผัส และเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งเป็นแกนมุขสำคัญ ดังภาพ

4 2. จัดลำแสงขนาน 3 ลำแสงจากกล่องแสงตกกระทบผิวแผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งเว้าในข้อ 1 โดยจัดลำแสงตกกระทบให้ขนานกับแกนมุขสำคัญ

5 3. สังเกตและบันทึกแนวลำแสงสะท้อนที่เกิดขึ้น
4. เปลี่ยนแผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งเว้าเป็นแผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งนูน แล้วทำซ้ำข้อ 1. ถึงข้อ 4.


ดาวน์โหลด ppt การสะท้อนแสงของผิวโค้ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google