งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมที่ 4.4 การสะท้อนแสง ของผิวโค้ง. จุดประสงค์การทดลอง ทดลองและบอกได้ว่า กระจกเว้าเป็นกระจก รวมแสง กระจกนูน เป็นกระจกกระจาย แสง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมที่ 4.4 การสะท้อนแสง ของผิวโค้ง. จุดประสงค์การทดลอง ทดลองและบอกได้ว่า กระจกเว้าเป็นกระจก รวมแสง กระจกนูน เป็นกระจกกระจาย แสง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมที่ 4.4 การสะท้อนแสง ของผิวโค้ง

2 จุดประสงค์การทดลอง ทดลองและบอกได้ว่า กระจกเว้าเป็นกระจก รวมแสง กระจกนูน เป็นกระจกกระจาย แสง

3 วิธีดำเนินการทดลอง 1. ลากเส้นตรงสองเส้นตั้งฉากกันบน กระดาษ และวางแผ่นสะท้อนแสงผิวโค้ง เว้าโดยให้จุดตัดของเส้นตรงเป็นจุด สัมผัสจุดกึ่งกลางของผิวโค้ง โดยมี เส้นตรงเส้นหนึ่งเป็นเส้นสัมผัส และ เส้นตรงอีกเส้นหนึ่งเป็นแกนมุขสำคัญ ดัง ภาพ

4 2. จัดลำแสงขนาน 3 ลำแสงจาก กล่องแสงตกกระทบผิวแผ่นสะท้อน แสงผิวโค้งเว้าในข้อ 1 โดยจัด ลำแสงตกกระทบให้ขนานกับแกน มุขสำคัญ

5 3. สังเกตและบันทึกแนวลำแสง สะท้อนที่เกิดขึ้น 4. เปลี่ยนแผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งเว้า เป็นแผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งนูน แล้ว ทำซ้ำข้อ 1. ถึงข้อ 4.


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมที่ 4.4 การสะท้อนแสง ของผิวโค้ง. จุดประสงค์การทดลอง ทดลองและบอกได้ว่า กระจกเว้าเป็นกระจก รวมแสง กระจกนูน เป็นกระจกกระจาย แสง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google