งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทฤษฎีบทปี ทาโกรัส. รูปสามเหลี่ยมมุมฉากมีด้านประกอบมุม ฉากยาว 6 หน่วย และ 8 หน่วย ความ ยาวด้านตรงข้ามมุมฉากเท่ากับกี่หน่วย C 2 = A 2 + B 2 C 2 =

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทฤษฎีบทปี ทาโกรัส. รูปสามเหลี่ยมมุมฉากมีด้านประกอบมุม ฉากยาว 6 หน่วย และ 8 หน่วย ความ ยาวด้านตรงข้ามมุมฉากเท่ากับกี่หน่วย C 2 = A 2 + B 2 C 2 ="— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทฤษฎีบทปี ทาโกรัส

2

3

4

5 รูปสามเหลี่ยมมุมฉากมีด้านประกอบมุม ฉากยาว 6 หน่วย และ 8 หน่วย ความ ยาวด้านตรงข้ามมุมฉากเท่ากับกี่หน่วย C 2 = A 2 + B 2 C 2 = 6 2 + 8 2 C 2 = 36 + 64 C 2 = 100 C 2 = 10 2 C = 10 ดังนั้น ด้านตรงข้ามมุมฉาก ยาว 10 หน่วย

6 รูปสามเหลี่ยมมุมฉากมีด้านประกอบมุม ฉากยาว 9 หน่วย และ 12 หน่วย ความ ยาวด้านตรงข้ามมุมฉากเท่ากับกี่หน่วย C 2 = A 2 + B 2 C 2 = 9 2 + 12 2 C 2 = 81 + 144 C 2 = 225 C 2 = 15 2 C = 15 ดังนั้น ด้านตรงข้ามมุมฉาก ยาว 15 หน่วย

7 จงหาค่า N N = 20

8 จงหาค่า D D = 12

9 อัตราส่วนของความยาวของด้าน 3 : 4 : 5 เป็นรูปสามเหลี่ยมมุม ฉากหรือไม่ 5 2 = 3 2 + 4 2 25 = 9 + 16 25 = 25 ดังนั้น เป็นสามเหลี่ยม มุมฉาก

10 อัตราส่วนของความยาวของด้าน 28: 96 : 100 เป็นรูปสามเหลี่ยม มุมฉากหรือไม่ 100 2 = 28 2 + 96 2 10,000 = 784 + 9216 10,000 = 10,000 ดังนั้น เป็นสามเหลี่ยม มุมฉาก

11 a = 55

12 a = 50 b = 50 a+b = 100

13 b = 40 c = 10 b+c = 50

14


ดาวน์โหลด ppt ทฤษฎีบทปี ทาโกรัส. รูปสามเหลี่ยมมุมฉากมีด้านประกอบมุม ฉากยาว 6 หน่วย และ 8 หน่วย ความ ยาวด้านตรงข้ามมุมฉากเท่ากับกี่หน่วย C 2 = A 2 + B 2 C 2 =

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google