งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Document Tracking Cost & Programmer Management. ประโยชน์ www.lotuspssystem.com ตอนนี้เอกสารอยู่ที่ใคร ? อยู่ขั้นตอนไหน ? Tesco ได้รับหรือยัง ? เอกสารได้ถูกอนุมัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Document Tracking Cost & Programmer Management. ประโยชน์ www.lotuspssystem.com ตอนนี้เอกสารอยู่ที่ใคร ? อยู่ขั้นตอนไหน ? Tesco ได้รับหรือยัง ? เอกสารได้ถูกอนุมัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Document Tracking Cost & Programmer Management

2 ประโยชน์ www.lotuspssystem.com ตอนนี้เอกสารอยู่ที่ใคร ? อยู่ขั้นตอนไหน ? Tesco ได้รับหรือยัง ? เอกสารได้ถูกอนุมัติ ? วางบิลเมื่อไหร่ ? ไม่ต้องมารับเอกสารไปมา ทำให้เอกสารสูญหาย ง่ายต่อการเข้าข้อมูล แค่มีอินเตอร์เน็ตก่อนเช็คได้

3 www.lotuspssystem.com

4

5 ลำดับการดำเนินการ Consult ติด barcode และกรอกข้อมูลรายละเอียดลงโปรแกรม Document Tracking system 1.Create Certificate PM ตรวจสอบผลงานที่ส่งมอบ 2. Consult Sign off Consult ติดต่อให้ vendor/supplier มารับเอกสารการอนุมัติงวดงาน (certificate payment) 3.Dispatch Vendor ตรวจสอบ เอกสารการอนุมัติงวดงาน (certificate payment) ถ้า ถูกต้อง ให้คลิ๊ก Accept หรือสถานะตรวจสอบใหม่ Pending หรือ เอกสาร ผิด คลิ๊ก Reject เอกสารนั้น 4. Vendor Accept / Pending / Reject CPM รับเอกสารจาก Vendor มาตรวจสอบ จะรับมาเฉพาะ เอกสารการ อนุมัติงวดงาน (certificate payment ) และ Payment เท่านั้น ไม่รวม เอกสารต้นฉบับใบกำกับภาษีตัวจริงและสำเนา, ใบแจ้งหนี้ใด ๆ ถ้า เอกสารมีข้อมูลถูกต้อง จะส่งให้ผู้มีอำนาจเซ็นต์อนุมัติต่อไป 5. CPM Accept / Pending / Reject ผู้มีอำนาจเซ็นต์อนุมัติการเบิกจ่ายงวดงาน 6. PS Accept / Pending / Reject sign off แผนก Payment ทำการ receive เอกสารในระบบ 7. Receive Scan เอกสารการอนุมัติงวดงาน (certificate payment ) และเอกสาร receive แนบเข้าในระบบ tracking document system และอนุมัติสถานะ เอกสารเป็น document complete 8. Invoice Process Vendor ตรวจสอบสถานะว่า document complete, print เอกสาร การ อนุมัติงวดงาน (certificate payment ) และเอกสาร receive ที่แนบให้ ใน system นั้น Vendor จัดเตรียมเอกสารตามที่ทางบัญชีกำหนด มาวางบิลได้ทุก วันที่ 4 และ 16 ของทุกเดือน ที่ห้องวางบิล อาคาร A ชั้น 1 Document Complete Via Document Tracking System หน้าที่ 3 จาก 3

6 ถ้าเอกสารที่ไม่ตรงกับความต้องการที่คุณ จะเบิกเช่น - ยอดเงินไม่ตรง - งวดไม่ตรง - ชื่อสโตร์ และจังหวัด ไม่ถูกต้อง กดปุ่ม Reject พร้อมระบุเหตุผลที่ Reject ติดต่อไปยัง Consult ที่ทำเรื่อง และทาง Consult จะติดต่อคุณเพื่อมารรับ Barcode ใหม่ Reject

7 ถ้าเอกสารถูกต้องแต่ เมื่อตรวจสอบในเว็บไซด์ แล้วผิด - ยอดเงินไม่ตรง - งวดไม่ตรง - ชื่อสโตร์ และจังหวัด ไม่ถูกต้อง กดปุ่ม Pending พร้อมระบุเหตุผลที่ Pending ติดต่อไปยัง Consult ที่คุณทำเรื่อง และทาง Consult จะแก้ไขให้แล้ว ทาง Vendor ก็เช็คความ ถูกต้อง ถ้าถูกต้องแล้วก็กด Accept Pending

8 คำแนะนำ สิ่งที่ควรตรวจสอบ 1. ได้รับเอกสารต้องทำการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถูกต้อง แล้วเลือกสถานะเอกสาร 2. เอกสารที่ทาง Tesco จะอยู่ ในขั้นตอน Accept เท่านั้น 3. กด Pending – แล้วไม่แจ้ง Consult 1. ติดบาร์โค้ตแต่ลืม กรอกข้อมูล 2. ทำไม่ครบขั้นตอน 3. กด Pending – ไม่ แก้ไข Consult Vendor ปัญหาที่ทุกผู้ใช้งานพบ - ไม่มีที่ยิงบาร์โค้ดกรอกข้อมูลทำให้ผิดพลาด - ขอความร่วมมือในการตรวจสอถ้าเอกสารมาถึง Tesco แล้วทาง Vendor ไม่ได้ตรวจสอบ ผ่านเว็บไซด์มาก่อน จะมีการตีกันทำให้เกิดความล่าช้า - ไม่สามารถส่งมอบงานภายในบริษัทได้เช่นกลับไปบริษัทอธิบายให้ผู้ใช้งานไม่ได้คนทำ ลาออก

9 Thank you for your Attention


ดาวน์โหลด ppt Document Tracking Cost & Programmer Management. ประโยชน์ www.lotuspssystem.com ตอนนี้เอกสารอยู่ที่ใคร ? อยู่ขั้นตอนไหน ? Tesco ได้รับหรือยัง ? เอกสารได้ถูกอนุมัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google