งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูสุนิสา เมืองมาน้อย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูสุนิสา เมืองมาน้อย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูสุนิสา เมืองมาน้อย
มุมมองกล้อง ครูสุนิสา เมืองมาน้อย

2 มุมกล้อง จุดดูภาพที่ปรากฏบนจอภาพยนตร์และจอโทรทัศน์ ผู้กำกับจะกำหนดว่าจะเสนอภาพจากมุมใด

3 มุมระดับสายตา (Eye Level Angle)
มุมกล้อง มุมสูง (High Angle) มุมระดับสายตา (Eye Level Angle) มุมต่ำ (Low Angle)

4 มุมสูง (High Angle) ตั้งกล้องถ่ายภาพยนตร์และโทรทัศน์ไว้สูงกว่าวัตถุ
เป็นการเปิดฉากแนะนำสถานที่ได้เป็นอย่างดี แต่ถ้าเป็นการถ่ายภาพบุคคล จะเป็นการเสนอให้เห็นว่าคน ๆ นั้นไม่มีความสำคัญ เป็นคนต่ำต้อย ไม่สง่าผ่าเผย

5 มุมสูง (High Angle)

6 มุมระดับสายตา (Eye Level Angle)
เป็นภาพที่ตั้งกล้องในระดับสายตาของคนหรือของวัตถุ สื่อความหมายว่าภาพที่ปรากฏจะเป็นภาพให้ความรู้สึกธรรมดา ไม่เด่นอะไร

7 มุมระดับสายตา (Eye Level Angle)

8 ภาพมุมต่ำ (Low Angle) เป็นภาพที่ตั้งกล้องถ่ายในระดับต่ำกว่าคนหรือวัตถุ
เป็นภาพที่แหงนดู สื่อความหมายหรือให้เกิดความรู้สึกว่าคนหรือวัตถุที่ถูกถ่ายมีความสำคัญมากกว่าปกติน่าเคารพนับถือ

9 ภาพมุมต่ำ (Low Angle)

10 ลองทายดูสิ ภาพที่เห็นคือภาพมุมใด
มุมมองกล้อง ลองทายดูสิ ภาพที่เห็นคือภาพมุมใด

11 ภาระงาน นักเรียนจับคู่กับเพื่อน
ถ่ายภาพคู่ของตนเองมา 3 ภาพ ประกอบด้วยภาพมุมสูง มุมต่ำ และมุมระดับสายตา เข้าเครือข่ายการเรียนรู้ของรายวิชา ง30205คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างงาน ตอบประเด็นเสวนาสัปดาห์ที่ 3 ภายถ่ายของฉัน - ชื่อ นามสกุล เลขที่ คู่กับ ชื่อ นามสกุล เลขที่ - ภาพถ่าย 3 ภาพ ประกอบด้วยภาพมุมสูง มุมต่ำ และมุมระดับสายตา สรุปความรู้จากใบความรู้ที่ 3 เรื่องมุมกล้องใส่สมุดไม่น้อยกว่า 7 บรรทัดส่งท้ายชั่วโมง


ดาวน์โหลด ppt ครูสุนิสา เมืองมาน้อย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google