งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มุมมองกล้อง ครูสุนิสา เมืองมาน้อย. มุมกล้อง จุดดูภาพที่ ปรากฏบนจอภาพยนตร์ และจอโทรทัศน์ ผู้ กำกับจะกำหนดว่าจะ เสนอภาพจากมุมใด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มุมมองกล้อง ครูสุนิสา เมืองมาน้อย. มุมกล้อง จุดดูภาพที่ ปรากฏบนจอภาพยนตร์ และจอโทรทัศน์ ผู้ กำกับจะกำหนดว่าจะ เสนอภาพจากมุมใด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มุมมองกล้อง ครูสุนิสา เมืองมาน้อย

2 มุมกล้อง จุดดูภาพที่ ปรากฏบนจอภาพยนตร์ และจอโทรทัศน์ ผู้ กำกับจะกำหนดว่าจะ เสนอภาพจากมุมใด

3 มุมกล้อง มุมสูง (High Angle) มุมระดับสายตา (Eye Level Angle) มุมต่ำ (Low Angle)

4 มุมสูง (High Angle) ตั้งกล้องถ่ายภาพยนตร์และโทรทัศน์ไว้สูง กว่าวัตถุ เป็นการเปิดฉากแนะนำสถานที่ได้เป็น อย่างดี แต่ถ้าเป็นการถ่ายภาพบุคคล จะเป็นการ เสนอให้เห็นว่าคน ๆ นั้นไม่มีความสำคัญ เป็นคนต่ำต้อย ไม่สง่าผ่าเผย

5 มุมสูง (High Angle)

6 มุมระดับสายตา (Eye Level Angle) เป็นภาพที่ตั้งกล้องในระดับสายตาของคน หรือของวัตถุ สื่อความหมายว่าภาพที่ปรากฏจะเป็นภาพ ให้ความรู้สึกธรรมดา ไม่เด่นอะไร

7 มุมระดับสายตา (Eye Level Angle)

8 ภาพมุมต่ำ (Low Angle) เป็นภาพที่ตั้งกล้องถ่ายในระดับต่ำกว่าคน หรือวัตถุ เป็นภาพที่แหงนดู สื่อความหมายหรือให้เกิดความรู้สึกว่าคน หรือวัตถุที่ถูกถ่ายมีความสำคัญมากกว่า ปกติน่าเคารพนับถือ

9 ภาพมุมต่ำ (Low Angle)

10 มุมมองกล้อง ลองทายดูสิ ภาพที่เห็นคือ ภาพมุมใด

11 ภาระงาน 1. นักเรียนจับคู่กับเพื่อน 2. ถ่ายภาพคู่ของตนเองมา 3 ภาพ ประกอบด้วย ภาพมุมสูง มุมต่ำ และมุมระดับสายตา 3. เข้าเครือข่ายการเรียนรู้ของรายวิชา ง 30205 คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างงาน 4. ตอบประเด็นเสวนาสัปดาห์ที่ 3 ภายถ่ายของ ฉัน - ชื่อ นามสกุล เลขที่ คู่กับ ชื่อ นามสกุล เลขที่ - ภาพถ่าย 3 ภาพ ประกอบด้วยภาพมุมสูง มุมต่ำ และมุมระดับสายตา 5. สรุปความรู้จากใบความรู้ที่ 3 เรื่องมุมกล้อง ใส่สมุดไม่น้อยกว่า 7 บรรทัดส่งท้ายชั่วโมง


ดาวน์โหลด ppt มุมมองกล้อง ครูสุนิสา เมืองมาน้อย. มุมกล้อง จุดดูภาพที่ ปรากฏบนจอภาพยนตร์ และจอโทรทัศน์ ผู้ กำกับจะกำหนดว่าจะ เสนอภาพจากมุมใด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google