งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สุขภาพจิตที่ดี โรคจิต โรคประสาท การฝึกนั่งสมาธิ ข้อแตกต่าง โรคจิตโรคประสาท - เรียนหนังสือ หรือ ทำงานไม่ได้ - ไม่ยอมรับว่าตัวเอง โรคนี้ - ไม่ไปพบแพทย์ ไม่ทานยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สุขภาพจิตที่ดี โรคจิต โรคประสาท การฝึกนั่งสมาธิ ข้อแตกต่าง โรคจิตโรคประสาท - เรียนหนังสือ หรือ ทำงานไม่ได้ - ไม่ยอมรับว่าตัวเอง โรคนี้ - ไม่ไปพบแพทย์ ไม่ทานยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สุขภาพจิตที่ดี โรคจิต โรคประสาท การฝึกนั่งสมาธิ ข้อแตกต่าง โรคจิตโรคประสาท - เรียนหนังสือ หรือ ทำงานไม่ได้ - ไม่ยอมรับว่าตัวเอง โรคนี้ - ไม่ไปพบแพทย์ ไม่ทานยา - แต่กายสกปรก - เรียนหนังสือ หรือ ทำงานได้ - ยอมรับว่าตัวเอง โรคนี้ - ไปพบแพทย์ ทาน ยาเอง - แต่กายเหมือนคน ปกติ

2 สุขภาพจิต สาเหตุของทางจิต 1 ปัญหาทางครอบครัว 2 สิ่งแวดล้อม 3 สิ่งกระทบกระเทือนทางใจ 4 สาเหตุอื่นๆ พันธุกรรม สติปํญญา นิสัยการเลี้ยงดูที่ผิด อารมณ์ โรคทางกาย อุบัติเหตุ 5 ใช้สารเสพติด

3 โรคจิต โรคจิตแบบบ้าคลั้ง โรคจิตแบบซึมเศร้า โรคจิต 2 อย่างรวมกัน

4 โรคประสาทกังวล เกิดอาการ วิตกกังวลหวาดหวั่นเกิดขึ้นทันที่ โดยไม่ทราบสาเหตุ ไม่มีเหตุผล

5 โรคประสาทซึมเศร้า เป็นโรคประสาทที่มีอาการซึมเศร้า เป็น ระยะเวลานานเกินปกติมีสาเหตุเนื่องมาจากการ สูญเสีย ( ปกติจะมีอาการเสียใจไม่เกิน 6 เดือน )

6 โรคประสาทฮิสทีเรีย มีอาการ ปวดศรีษะ อ่อนเพลีย ปวดตามแขน ขา ปวดท้อง ชัก เป็นลม หมดสติ มักเป็นๆหาย ( ตรวจร่างกายไม่พบสิ่งปกติ ) เรียกร้องความ สนใจ โรคนี้เมื่อได้รับความสมหวังจะหายเป็นปกติ

7 โรคประสาทย้ำคิดย้ำทำ มีอาการย้ำคิด ย้ำทำในสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไม่มี เหตุผล ผู้ป่วยก็รู้ว่าไร้สาระ ไม่อาจจะควบคุมได้ บางครั้งจะรู้สึกไม่สบายใจและมีความเครียดวิตก กังวลได้ การย้ำคิด อาการพูดซ้ำคำ ซ้ำประโยค การย้ำทำ อาการ การนับ การมองดู การ ล้างมือ

8 โรคประสาทกลัว อาการกลัว วัตถุ สิ่งของ สถานการณ์อย่างใด อย่างหนึ่งโดยไม่มีเหตุผล ความสูง สุนัข สัตว์

9 โรคประสาทท้อแท้ มีอาการท้อแท้ใจ อ่อนเพลีย หมดแรง เจ็บปวด ชาตามร่างกาย

10 โรคประสาทเปลี่ยนบุคลิกภาพ มีอาการเปลี่ยนไปจากเดิม มีอาการผีเข้า ทรง เจ้า ร่างกายอ่อนเพลีย


ดาวน์โหลด ppt สุขภาพจิตที่ดี โรคจิต โรคประสาท การฝึกนั่งสมาธิ ข้อแตกต่าง โรคจิตโรคประสาท - เรียนหนังสือ หรือ ทำงานไม่ได้ - ไม่ยอมรับว่าตัวเอง โรคนี้ - ไม่ไปพบแพทย์ ไม่ทานยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google